دوخبر از شبکه HBO و HBOMAX - 1398-06-24 01:02:00
- 1398-06-22 21:57:00
- 1398-06-22 21:56:00
- 1398-06-19 01:39:00
- 1398-06-16 18:12:00
- 1398-06-15 01:46:00
- 1398-06-15 01:44:00
- 1398-06-12 20:41:00
- 1398-06-08 01:36:00
- 1398-06-08 01:33:00
- 1398-06-07 13:52:00
- 1398-06-07 13:51:00
- 1398-06-05 12:05:00
ادرس جدید کانال سریال باز در تلگرام - 1398-06-03 11:37:00
- 1398-06-03 11:25:00
- 1398-06-01 11:41:00
- 1398-06-01 01:18:00
- 1398-05-31 11:09:00
- 1398-05-31 10:58:00
- 1398-05-30 12:27:00
- 1398-05-30 12:20:00
- 1398-05-30 12:14:00
- 1398-05-28 20:37:00
- 1398-05-28 20:32:00
- 1398-05-27 01:28:00
- 1398-05-26 14:05:00
- 1398-05-26 14:01:00
- 1398-05-26 01:54:00
- 1398-05-25 22:50:00
- 1398-05-25 18:55:00
- 1398-05-23 01:25:00
- 1398-05-22 01:07:00
- 1398-05-18 22:26:00
- 1398-05-18 19:53:00
- 1398-05-18 01:57:00
- 1398-05-18 01:49:00
- 1398-05-16 13:22:00
- 1398-05-16 12:44:00
- 1398-05-16 12:38:00
- 1398-05-16 12:35:00
- 1398-05-16 12:29:00
- 1398-05-16 12:28:00
- 1398-05-15 23:22:00
- 1398-05-14 22:28:00
the 100 پایان خواهد یافت ! - 1398-05-14 02:21:00
- 1398-05-12 18:21:00
- 1398-05-12 01:09:00
- 1398-05-11 23:52:00
- 1398-05-11 23:47:00
- 1398-05-11 23:40:00
- 1398-05-11 23:34:00
- 1398-05-10 21:43:00
- 1398-05-10 11:20:00
- 1398-05-10 11:17:00
- 1398-05-10 01:22:00
- 1398-05-08 23:43:00
- 1398-05-07 11:05:00
- 1398-05-06 22:32:00
- 1398-05-06 18:55:00
- 1398-05-06 18:51:00
- 1398-05-06 18:48:00
- 1398-05-06 18:42:00
- 1398-05-06 18:37:00
- 1398-05-06 14:38:00
- 1398-05-06 13:58:00
- 1398-05-06 13:45:00
- 1398-04-30 11:06:00
- 1398-04-30 11:04:00
- 1398-04-29 14:11:00
- 1398-04-29 02:17:00
- 1398-04-29 02:16:00
- 1398-04-29 02:14:00
- 1398-04-29 02:12:00
- 1398-04-28 01:01:00
- 1398-04-28 01:00:00
- 1398-04-28 01:59:00
- 1398-04-28 01:57:00
- 1398-04-27 12:28:00
- 1398-04-27 12:27:00
فهرست نامزدان امی ۲۰۱۹ - 1398-04-26 01:47:00
- 1398-04-25 02:51:00
- 1398-04-25 02:49:00
- 1398-04-22 11:50:00
- 1398-04-22 11:49:00
- 1398-04-21 19:24:00
- 1398-04-21 01:46:00
اخبار اسپین اف جدید THE WALKING DEAD - 1398-04-20 12:59:00
- 1398-04-19 11:50:00
- 1398-04-19 11:43:00
- 1398-04-18 15:30:00
- 1398-04-17 12:09:00
- 1398-04-17 01:46:00
- 1398-04-15 13:46:00
- 1398-04-14 01:27:00
- 1398-04-13 02:17:00
تاریخ پخش سریالهای پاییزی شبکه abc - 1398-04-12 20:15:00
- 1398-04-12 01:11:00
- 1398-04-11 01:47:00
- 1398-04-11 01:45:00
- 1398-04-09 19:38:00
- 1398-04-09 19:36:00
- 1398-04-07 18:35:00
- 1398-04-07 01:17:00
- 1398-04-06 21:22:00
- 1398-04-06 21:20:00
- 1398-04-05 14:46:00
- 1398-04-05 01:53:00
طلسم SCREAM شکسته شد ! - 1398-04-04 14:58:00
- 1398-04-04 14:53:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه FOX - 1398-04-04 14:47:00
- 1398-04-04 01:33:00
- 1398-03-31 22:35:00
- 1398-03-31 22:32:00
- 1398-03-31 22:31:00
- 1398-03-31 22:27:00
- 1398-03-29 19:39:00
- 1398-03-29 19:37:00
- 1398-03-29 19:36:00
- 1398-03-29 19:34:00
تاریخ پخش سریالهای پاییزی شبکه the cw - 1398-03-29 01:05:00
- 1398-03-28 11:26:00
- 1398-03-28 11:23:00
- 1398-03-23 18:25:00
- 1398-03-22 14:34:00
شروع عالی برای سریال Big Little Lies - 1398-03-22 01:50:00
- 1398-03-21 19:52:00
- 1398-03-19 12:59:00
- 1398-03-19 12:52:00
LUCIFER پایان خواهد یافت ! - 1398-03-17 16:46:00
- 1398-03-15 19:54:00
- 1398-03-15 19:52:00
- 1398-03-15 19:51:00
- 1398-03-15 19:50:00
- 1398-03-15 19:45:00
- 1398-03-14 20:58:00
معرفی سریال جدید hulu - 1398-03-14 20:57:00
- 1398-03-13 16:01:00
کنسلی سه سریال شبکه NBC - 1398-03-13 10:55:00
- 1398-03-13 10:54:00
- 1398-03-07 01:41:00
- 1398-03-06 01:49:00
- 1398-03-04 19:36:00
- 1398-03-02 12:37:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 0000-00-00 00:00:00
- 1398-02-28 15:25:00
- 1398-02-26 13:40:00
- 1398-02-26 13:38:00
- 1398-02-26 13:32:00
- 1398-02-25 02:57:00
- 1398-02-25 02:53:00
- 1398-02-24 11:09:00
- 1398-02-24 11:07:00
- 1398-02-23 10:01:00
- 1398-02-22 16:49:00
- 1398-02-22 16:47:00
- 1398-02-22 01:00:00
- 1398-02-21 15:57:00
- 1398-02-21 15:55:00
- 1398-02-21 15:53:00
- 1398-02-21 15:52:00
- 1398-02-21 11:31:00
دو سریال شبکه FOX کنسل شد - 1398-02-21 11:27:00
- 1398-02-21 02:27:00
- 1398-02-21 02:20:00
تمدید برخی از سریالهای CBS - 1398-02-20 15:59:00
- 1398-02-19 12:02:00
- 1398-02-18 23:17:00
- 1398-02-18 23:12:00
black-ishتمدید شد ! - 1398-02-16 02:17:00
تاریخ پخش سریال Snowfall - 1398-02-14 19:25:00
تاریخ پخش سریال Legion - 1398-02-13 13:07:00
- 1398-02-13 13:06:00
رکورد شکنی مجدد سریال GOT - 1398-02-13 13:05:00
Empire تمدید شد ! - 1398-02-12 17:53:00
- 1398-02-12 01:56:00
- 1398-02-12 01:55:00
Santa Clarita Diet کنسل شد - 1398-02-08 22:58:00
تمدید سه سریال شبکه CW - 1398-02-06 16:32:00
تاریخ پخش سریال Designated Survivor - 1398-02-06 11:07:00
Warrior تمدید شد ! - 1398-02-06 11:06:00
THE 100 تمدید شد ! - 1398-02-06 11:04:00
تمدید سه سریال شبکه CBS - 1398-02-03 23:39:00
معرفی سریال جدید نتفلیکس - 1398-01-31 14:35:00
- 1398-01-31 02:51:00
- 1398-01-31 02:48:00
دو سریال شبکه FOX کنسل شد . - 1398-01-30 01:54:00
Manifest تمدید شد ! - 1398-01-27 02:02:00
رکورد بیننده در شبکه HBO - 1398-01-27 01:54:00
تاریخ پخش سریال big little lies - 1398-01-26 19:27:00
تاریخ پخش سریال Veronica Mars - 1398-01-25 12:05:00
Good Girls تمدید شد ! - 1398-01-25 12:03:00
Blue Bloods تمدید شد ! - 1398-01-25 12:01:00
Hanna تمدید شد ! - 1398-01-24 13:59:00
NCIS تمدید شد ! - 1398-01-23 13:45:00
Barry تمدید شد ! - 1398-01-22 15:58:00
- 1398-01-22 15:36:00
تاریخ پخش سریال lucifer - 1398-01-21 19:45:00
تاریخ پخش سریال Pose - 1398-01-21 12:43:00
ساخت سریالی دیگر از THE WALKING DEAD - 1398-01-20 14:28:00
Killing Eve تمدید شد ! - 1398-01-20 14:25:00
preacher پایان خواهد یافت ! - 1398-01-20 14:21:00
تاخیر در پخش Better Call Saul - 1398-01-19 20:36:00
The Umbrella Academy تمدید شد ! - 1398-01-13 23:51:00
تاریخ پخش FTWD - 1398-01-11 01:36:00
Berlin Station کنسل شد - 1398-01-11 01:27:00
Law & Order تمدید شد ! - 1398-01-10 12:50:00
تاریخ پخش Animal Kingdom - 1398-01-08 19:32:00
تاریخ پخش نهایی Shadowhunters - 1398-01-08 19:31:00
تاریخ پخش ادامه سریال SIREN - 1398-01-08 18:39:00
Better Things تمدید شد ! - 1398-01-07 15:49:00
تمدید دو سریال شبکه FOX - 1398-01-06 19:35:00
امیلی کلارک پرده از بیماری خود برداشت ! - 1398-01-04 01:08:00
تاریخ پخش فیلم Deadwood - 1398-01-03 15:46:00
The Conners تمدید شد ! - 1398-01-03 02:08:00
Supernatural پایان خواهد یافت ! - 1398-01-03 01:59:00
تاریخ پخش سریال Line Of Duty - 1398-01-03 01:54:00
High Maintenance تمدید شد ! - 1398-01-01 12:23:00
One Day at a Time کنسل شد - 1397-12-27 11:43:00
American Gods تمدید شد ! - 1397-12-26 01:07:00
orphan black ادامه خواهد یافت ؟ - 1397-12-23 02:18:00
The Blacklist تمدید شد ! - 1397-12-21 14:26:00
Crashing کنسل شد - 1397-12-19 02:59:00
SMILF کنسل شد - 1397-12-19 02:56:00
معرفی سریال جدید نتفلیکس - 1397-12-18 14:31:00
The Sinner تمدید شد ! - 1397-12-17 01:06:00
Arrow پایان خواهد یافت ! - 1397-12-16 15:08:00
Superstore تمدید شد ! - 1397-12-15 19:46:00
معرفی سریال جدید SYFY - 1397-12-15 02:13:00
تاریخ پخش سریال PURE - 1397-12-13 01:52:00
تاریخ پخش سریال The Central Park - 1397-12-13 01:49:00
تاریخ پخش سریال BOSCH - 1397-12-11 01:28:00
Strike Back پایان خواهد یافت ! - 1397-12-09 12:26:00
تاریخ پخش سریال The OA - 1397-12-09 12:23:00
Brooklyn Nine-Nine تمدید شد ! - 1397-12-09 11:47:00
تمدید سه سریال NBC - 1397-12-08 01:29:00
تاریخ پخش سریال Cloak & Dagger - 1397-12-05 13:18:00
The Man In The High Castle پایان خواهد یافت ! - 1397-12-03 11:14:00
The Haunting of Hill House تمدید شد ! - 1397-12-03 10:59:00
Nightflyers کنسل شد - 1397-12-02 13:53:00
تاریخ پخش Arrested Development - 1397-12-01 13:11:00
پایان دو سریال نتفلیکس ! - 1397-11-30 01:02:00
تاریخ پخش سریال Good Omens - 1397-11-27 19:11:00
تاریخ پخش سریال Santa Clarita Diet - 1397-11-27 19:08:00
Jack Ryan تمدید شد ! - 1397-11-26 23:44:00
The Son پایان خواهد یافت ! - 1397-11-25 12:42:00
تاریخ پخش سریال Warrior - 1397-11-24 17:27:00
Counterpart کنسل شد .... - 1397-11-23 18:29:00
تاریخ پخش سریال The Handmaid’s Tale - 1397-11-23 18:26:00
Project Blue Book تمدید شد ! - 1397-11-23 01:22:00
تاریخ پخش سریال Knightfall - 1397-11-23 01:20:00
Into the Badlands پایان خواهد یافت ! - 1397-11-22 14:45:00
تاریخ پخش سریال VEEP - 1397-11-22 01:22:00
اخبار سریال TWD.... - 1397-11-22 01:20:00
تاریخ پخش سریال big little lies - 1397-11-20 18:05:00
ساخت ادامه سریال Party of Five - 1397-11-18 17:40:00
معرفی سریال جدید شبکه FX - 1397-11-18 17:34:00
تاریخ پخش مستندOur Planet - 1397-11-17 14:26:00
Mom تمدید شد ! - 1397-11-17 14:23:00
grown-ish تمدید شد ! - 1397-11-17 12:01:00
Modern Family پایان خواهد یافت ! - 1397-11-17 11:58:00
A Million Little Things تمدید شد ! - 1397-11-17 11:56:00
The Good Doctor تمدید شد ! - 1397-11-17 11:54:00
تاریخ پخش اسپین اف Pretty Little Liars - 1397-11-17 11:52:00
اخبار سریال Legion - 1397-11-16 21:12:00
New Amsterdam تمدید شد ! - 1397-11-16 21:09:00
Travelers کنسل شد - 1397-11-14 10:56:00
Fuller House پایان خواهد یافت . - 1397-11-12 22:08:00
Shameless تمدید شد ! - 1397-11-12 11:17:00
تمدید ده سریال the cw - 1397-11-12 11:14:00
God Friended Me تمدید شد ! - 1397-11-11 13:14:00
تمدید سه سریال شبکه CBS - 1397-11-06 13:31:00
Suits پایان خواهد یافت ! - 1397-11-05 12:11:00
the magicians تمدید شد ! - 1397-11-03 02:14:00
The First کنسل شد - 1397-10-29 18:53:00
The Kominsky Method تمدید شد ! - 1397-10-29 18:45:00
تاریخ پخش سریال iZombie - 1397-10-29 18:43:00
اخبار سریال taboo - 1397-10-27 19:55:00
Channel Zero کنسل شد ... - 1397-10-27 14:10:00
تاریخ پخش سریال Happy! - 1397-10-27 14:08:00
The Walking Dead تمدید شد ! - 1397-10-26 01:24:00
تاریخ پخش سریال GAME OF THRONES - 1397-10-24 23:02:00
Criminal Minds تمدید شد ! - 1397-10-24 02:05:00
تاریخ پخش سریال Shameless - 1397-10-21 20:08:00
تاریخ پخش سریال THE 100 - 1397-10-21 10:09:00
اخبار سریال Grey's Anatomy - 1397-10-19 16:41:00
برندگان گلدن گلوب ۲۰۱۹ در بخش سریالها - 1397-10-17 16:50:00
vikings پایان خواهد یافت ! - 1397-10-15 01:32:00
تاریخ پخش سریال killing eve - 1397-10-13 21:51:00
تاریخ پخش سریال the punisher - 1397-10-13 21:44:00
تاریخ پخش سریال Stranger Things - 1397-10-11 14:47:00
marlon کنسل شد .... - 1397-10-03 13:06:00
Midnight, Texas کنسل شد - 1397-10-02 15:46:00
Z NATION کنسل شد .... - 1397-10-02 15:45:00
RAY DONOVAN تمدید شد ! - 1397-09-30 02:29:00
Van Helsing تمدید شد ! - 1397-09-29 01:23:00
Elementary پایان خواهد یافت ! - 1397-09-28 13:04:00
Chilling Adventures Of Sabrina تمدید برای دو فصل - 1397-09-28 13:01:00
TELL ME A STORY تمدید شد ! - 1397-09-27 01:07:00
تاریخ پخش سریال Black Monday - 1397-09-26 11:20:00
One Dollar کنسل شد . - 1397-09-22 21:36:00
تاریخ پخش سریال Now Apocalypse - 1397-09-22 01:54:00
Doctor Who تمدید شد ! - 1397-09-19 11:17:00
تاریخ پخش سریال American Gods - 1397-09-16 12:11:00
نامزدهای (Golden Globe Award⁣)در بخش سریال - 1397-09-15 23:21:00
Narcos: Mexico تمدید شد ! - 1397-09-15 13:53:00
The Good Place تمدید شد ! - 1397-09-14 19:08:00
My Brilliant Friend تمدید شد ! - 1397-09-13 21:19:00
The Outsider سریال جدید HBO - 1397-09-13 21:17:00
تمدید سریال you توسط نتفلیکس ! - 1397-09-13 11:56:00
تاریخ پخش سریال Grace and Frankie - 1397-09-13 11:54:00
اخبار سریال The Good Doctor - 1397-09-11 23:56:00
تاریخ پخش سریال Chilling Adventures of Sabrina - 1397-09-11 23:49:00
Daredevil کنسل شد - 1397-09-09 19:28:00
Preacher تمدید شد ! - 1397-09-08 02:38:00
تاریخ پخش سریال I Am The Night - 1397-09-08 02:36:00
تاریخ پخش سریال The Walking Dead - 1397-09-05 21:45:00
تاریخ پخش سریال Tidelands - 1397-09-05 14:04:00
Take Two کنسل شد ... - 1397-09-01 21:55:00
Mr. Mercedes تمدید شد ! - 1397-08-29 18:18:00
تاریخ پخش سریال The Ranch - 1397-08-29 18:16:00
تاریخ پخش سریال Suits - 1397-08-29 01:38:00
Agents Of S.H.I.E.L.D تمدید شد ! - 1397-08-26 12:59:00
تاریخ پخش سریال SMILF - 1397-08-26 12:50:00
تاریخ پخش سریال Fortitude - 1397-08-25 03:01:00
تام کروز در سریالی جدید - 1397-08-25 02:40:00
سریالی از نویسنده مجموعه تاج و تخت ! - 1397-08-25 02:38:00
اخبار سریال Silicon Valley - 1397-08-24 17:45:00
تاریخ پخش سریال Protector - 1397-08-24 17:42:00
Bosch تمدید شد ! - 1397-08-24 13:15:00
تاریخ پخش سریال Travelers - 1397-08-23 16:05:00
The Good Cop کنسل شد - 1397-08-23 15:28:00
Marcella تمدید شد ! - 1397-08-21 20:36:00
تاریخ پخش سریال The Blacklist - 1397-08-19 02:43:00
تاریخ پخش سریال Brooklyn Nine-Nine - 1397-08-19 02:41:00
the 4400 ادامه پیدا خواهد کرد ؟ - 1397-08-17 02:17:00
Good Behavior کنسل شد - 1397-08-16 14:52:00
Reverie کنسل شد - 1397-08-16 14:48:00
The Purge تمدید شد ! - 1397-08-16 14:46:00
ساخت فیلم Breaking Bad - 1397-08-16 12:07:00
تاریخ پخش سریال You're the Worst - 1397-08-16 01:29:00
تهیه فیلم سینمایی از شخصیت ریک توسط amc - 1397-08-14 21:44:00
تاریخ پخش سریال Shadowhunters - 1397-08-14 21:28:00
Alone Together کنسل شد - 1397-08-13 13:15:00
The Ranch تمدید شد ! - 1397-08-11 01:16:00
Penny Dreadful ادامه خواهد یافت - 1397-08-11 01:12:00
اخبار اسپین اف سریال Game of Thrones - 1397-08-10 13:47:00
اخبار اسپین اف سریال Game of Thrones - 1397-08-10 01:29:00
تاریخ پخش سریال Proven Innocent - 1397-08-10 01:27:00
تاریخ پخش سریال Fuller House - 1397-08-10 01:19:00
تاریخ پخش سریال Gotham - 1397-08-09 01:39:00
Strange Angel تمدید شد ! - 1397-08-09 01:10:00
تاریخ پخش سریال The Last Kingdom - 1397-08-07 01:27:00
اخبار سریال The Haunting of Hill House - 1397-08-05 12:03:00
تاریخ پخش اپیزود پایانی Timeless - 1397-08-05 11:58:00
American Vandal کنسل شد - 1397-08-05 11:54:00
تاریخ پخش سریال Marvelous Mrs. Maisel - 1397-08-04 10:58:00
تاریخ پخش سریال The Passage - 1397-08-03 15:48:00
Atypical تمدید شد ! - 1397-08-03 15:33:00
Last Man Standing تمدید شد ! - 1397-08-02 19:54:00
افزایش اپیزودهای دو سریال شبکه CBS - 1397-08-02 11:59:00
Luke Cage کنسل شد - 1397-07-29 19:59:00
اخبار سریال Station 19 - 1397-07-28 11:57:00
اخبار سریال Manifest - 1397-07-26 22:59:00
اخبار سریال Single Parents - 1397-07-26 21:07:00
تاریخ پخش سریال 1983 - 1397-07-25 18:38:00
تاریخ پخش سریال Patriot - 1397-07-25 18:36:00
Slasher تمدید شد ! - 1397-07-24 12:25:00
NARCOS اماده تمدید شد ! - 1397-07-24 12:22:00
اخبار سریال The Big Bang Theory - 1397-07-24 12:17:00
Iron Fist کنسل شد..... - 1397-07-21 22:38:00
افزایش اپیزود برای سریال FBI - 1397-07-21 22:27:00
تاریخ پخش سریال True Detective - 1397-07-20 12:44:00
Burden of Truth تمدید شد ! - 1397-07-19 19:16:00
دوسریال سفارش کامل فصل گرفتند .... - 1397-07-19 19:12:00
افت بیننده سریال TWD - 1397-07-19 01:12:00
The Outpost تمدید شد ! - 1397-07-18 19:08:00
Ozark تمدید شد ! - 1397-07-18 19:06:00
Mr Inbetween تمدید شد ! - 1397-07-17 21:35:00
تاریخ پخش سریال Nightflyers - 1397-07-15 01:20:00
تاریخ پخش سریال The Magicians - 1397-07-14 01:05:00
Lodge 49 تمدید شد ! - 1397-07-13 01:31:00
TITAN تمدید شد ! - 1397-07-13 01:59:00
Outcast کنسل شد - 1397-07-12 01:25:00
Queen of the South تمدید شد ! - 1397-07-10 14:34:00
Mayans MC تمدید شد ! - 1397-07-10 14:25:00
I’m Dying Up Here کنسل شد - 1397-07-08 03:15:00
Sacred Games تمدید شد ! - 1397-07-05 14:43:00
Goliath تمدید شد ! - 1397-07-05 14:41:00
اخبار سریال The Affair - 1397-07-04 19:58:00
- 1397-07-04 01:42:00
- 1397-07-04 01:40:00
Tin Star تمدید شد ! - 1397-07-03 10:31:00
- 1397-06-30 12:39:00
- 1397-06-30 12:38:00
Slasher تمدید شد ! - 1397-06-29 14:21:00
اخبار سریال shooter - 1397-06-29 14:18:00
Snowfall تمدید شد ! - 1397-06-29 01:55:00
تاریخ پخش سریال Magnum P.I. - 1397-06-27 19:17:00
تاریخ پخش سریال Manifest - 1397-06-27 19:11:00
برندگان امی 2018 معرفی شدند ..... - 1397-06-27 13:25:00
Veronica Mars ادامه پیدا خواهد کرد - 1397-06-25 12:04:00
اخبار فصل دوم Absentia - 1397-06-24 11:24:00
Insatiable تمدید شد ! - 1397-06-22 13:50:00
تاریخ پخش سریال Channel Zero - 1397-06-22 12:23:00
تاریخ پخش فصل سوم Daredevil - 1397-06-22 01:22:00
تاریخ پخش سریال Narcos - 1397-06-19 19:08:00
اخبار سریال Brooklyn Nine-Nine - 1397-06-17 13:30:00
Divorce تمدید شد ! - 1397-06-17 13:21:00
تمدید دو سریال شبکه HBO - 1397-06-16 01:49:00
Designated Survivor تمدید شد ! - 1397-06-15 14:52:00
تاریخ پخش سریال Van Helsing - 1397-06-15 14:48:00
تاریخ پخش سریال Doctor Who - 1397-06-14 18:06:00
اخبار سریال Designated Survivor - 1397-06-12 16:29:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریال Outlander - 1397-06-10 01:54:00
Mr. Robot پایان خواهد یافت ! - 1397-06-08 01:14:00
تاریخ پخش سریال جدید نتفلیکس - 1397-06-06 14:05:00
تاریخ پخش فصل سوم سریال True Detective - 1397-06-05 13:49:00
اخبار سریال Young & Hungry - 1397-06-03 18:17:00
اخبار فیلم سینمایی deadwood - 1397-06-01 22:23:00
Big Bang Theory پایان خواهد یافت! - 1397-06-01 03:08:00
تاریخ پخش سریال The Little Drummer Girl - 1397-05-31 19:30:00
GLOW تمدید شد ! - 1397-05-30 13:51:00
ساخت ادامه سریال The Alienist - 1397-05-30 01:56:00
اخبار سریال Big Little Lies - 1397-05-29 10:36:00
معرفی سریال جدید HBO - 1397-05-27 20:57:00
تاریخ پخش سریال OUTLANDER - 1397-05-27 02:40:00
Anne With An E تمدید شد ! - 1397-05-25 14:17:00
Shooter کنسل شد ... - 1397-05-25 02:19:00
تاریخ پخش دو سریال جدید HULU - 1397-05-24 20:09:00
Castle Rock تمدید شد ! - 1397-05-23 23:34:00
تاریخ پخش سریال Marvel’s Runaways - 1397-05-22 23:09:00
Grace and Frankie تمدید شد ! - 1397-05-18 14:36:00
Queen Sugar تمدید شد ! - 1397-05-17 22:43:00
Trial & Error کنسل شد .... - 1397-05-17 22:28:00
اخبار سریال هوملند .... - 1397-05-17 12:06:00
تاریخ پخش سریال House of Cards - 1397-05-16 19:18:00
تاریخ پخش سریال Ray Donovan - 1397-05-16 15:16:00
نحوه پخش فصل نهم سریال Shameless - 1397-05-16 15:14:00
Shogun سریال جدید شبکه FX - 1397-05-14 21:47:00
اخبار سریال FARGO - 1397-05-14 10:52:00
FUED کنسل شد .... - 1397-05-13 18:56:00
American Horror Story تمدید شد ! - 1397-05-13 18:55:00
اخبار سریال BOSCH - 1397-05-11 13:50:00
اخبار سریال 24 - 1397-05-09 13:52:00
تاریخ پخش سریال The Last Ship - 1397-05-09 13:46:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه نتفلیکس - 1397-05-09 01:24:00
Arrested Development کنسل شد - 1397-05-08 15:21:00
Master of None کنسل شد - 1397-05-08 15:16:00
Fear The Walking Dead تمدید شد ! - 1397-05-07 12:21:00
Better Call Saul تمدید شد ! - 1397-05-07 12:19:00
Freakish کنسل شد - 1397-05-06 14:10:00
اخبار سریال the affair - 1397-05-05 13:25:00
you تمدید شد ! - 1397-05-05 13:23:00
اخبار سریال Sharp Objects - 1397-05-05 02:18:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه abc - 1397-05-04 18:28:00
اخبار ساخت فیلم deadwood - 1397-05-04 13:16:00
تاریخ پخش سریال Camping - 1397-05-04 13:12:00
اخبار اسپین اف سریال Game of Thrones - 1397-05-04 01:14:00
تاریخ پخش سریال Game of Thrones - 1397-05-04 01:31:00
تاریخ پخش سریال Grey’s Anatomy - 1397-05-03 12:34:00
تاریخ پخش سریال Modern Family - 1397-05-03 12:28:00
تاریخ پخش سریال The Good Doctor - 1397-05-03 12:23:00
تاریخ پخش Man in the High Castle - 0000-00-00 00:00:00
Wynonna Earp تمدید شد ! - 0000-00-00 00:00:00
Colony کنسل شد - 0000-00-00 00:00:00
Cloak & Dagger تمدید شد ! - 0000-00-00 00:00:00
Purity کنسل شد ... - 0000-00-00 00:00:00
اخبار سریال The Walking Dead - 1397-04-30 13:11:00
تاریخ پخش سریال Vikings - 1397-04-30 12:39:00
ساخت اسپین اف سریال znation - 1397-04-30 01:57:00
اخبار سریال Narcos - 1397-04-27 20:47:00
اخبار اسپین اف سریال GOTHAM - 1397-04-27 20:45:00
تاریخ پخش سریال Stranger Things - 1397-04-26 12:01:00
Ransom تمدید شد ! - 1397-04-26 12:00:00
Sweetbitter تمدید شد ! - 1397-04-24 14:52:00
اخبار سریال Crazy Ex-Girlfriend - 1397-04-24 14:49:00
ساخت فیلم سینمایی Downton Abbey - 1397-04-23 16:03:00
احتمال ساخت فیلم Sopranos - 1397-04-23 16:02:00
تاریخ پخش سریالهای پاییزی شبکه CBS - 1397-04-23 01:32:00
اخبار سریال Shadowhunters - 1397-04-21 16:02:00
اخبار سریال جدید Central Park Five - 1397-04-21 16:00:00
تاریخ پخش سریال The Deuce - 1397-04-21 15:58:00
تاریخ پخش سریالهای پاییزی شبکه CBS - 1397-04-20 10:50:00
Good Witch تمدید شد ! - 1397-04-17 02:08:00
تاریخ پخش سریال UnREAL - 1397-04-16 01:01:00
اخرین پوستر منتشر شده از ftwd - 1397-04-15 02:08:00
اخرین پوستر منتشر شده از twd - 1397-04-15 02:04:00
معرفی سریال جدید نتفلیکس - 1397-04-14 01:34:00
Animal Kingdom تمدید شد ! - 1397-04-12 01:56:00
اخبار سریال The Night Manager - 1397-04-12 01:54:00
- 1397-04-09 13:30:00
six کنسل شد ... - 1397-04-09 10:21:00
تاریخ پخش اسپین اف سریال Sons of Anarchy - 1397-04-08 23:44:00
Ghosted کنسل شد .... - 1397-04-08 23:40:00
تاریخ پخش سریال American Horror Story - 1397-04-08 21:35:00
تاریخ پخش سریال The Purge - 1397-04-08 13:53:00
اعلام برنامه پاییزی شبکه FOX - 1397-04-08 13:47:00
Roman Empire تمدید شد ! - 1397-04-07 11:56:00
Famous In Love کنسل شد ... - 1397-04-07 11:52:00
اخبار سریال HOMELAND - 1397-04-06 11:42:00
Nobodies کنسل شد ... - 1397-04-05 02:22:00
اخبار سریال supernatural - 1397-04-03 23:24:00
اخبار سریال Game Of Thrones - 1397-04-03 10:37:00
اخبار فصل دوم سریال The Terror - 1397-04-02 10:47:00
Dear White People تمدید شد ! - 1397-04-02 10:44:00
Timeless کنسل شد - 1397-04-02 01:23:00
تاریخ پخش سریال OZARK - 1397-04-01 11:03:00
The Man In The High Castle تمدید شد ! - 1397-04-01 11:00:00
اخبار سریال The Walking Dead - 1397-04-01 02:32:00
امتیاز پخش جدید netflix - 1397-03-31 18:42:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه NBC - 1397-03-31 18:38:00
تاریخ پخش سریالهای مطرح شبکه THE CW - 1397-03-31 01:28:00
تاریخ پخش سریالهای NBC اعلام شد ! - 1397-03-30 12:48:00
اخبار سریال The Walking Dead - 1397-03-29 02:22:00
سریال لوسیفر از کنسلی نجات یافت ! - 1397-03-26 02:25:00
اخبار سریال The Expanse - 1397-03-25 10:42:00
اخبار سریال LUCIFER - 1397-03-23 02:17:00
تاریخ پخش سریال The Good Cop - 1397-03-23 02:16:00
تاریخ ادامه پخش سریال FTWD - 1397-03-23 02:14:00
Succession تمدید شد ! - 1397-03-22 16:17:00
تاریخ پخش سریال Aka Anne - 1397-03-22 01:45:00
معرفی سریال جدید نتفلیکس - 1397-03-20 12:04:00
People of Earth کنسل شد - 1397-03-20 11:57:00
اسپین اف Game Of Thrones تایید شد ! - 1397-03-19 02:56:00
Marvel’s The Defenders کنسل شد ! - 1397-03-18 19:14:00
Cardinal تمدید شد ! - 1397-03-18 19:11:00
تاریخ پخش سریال Shameless - 1397-03-18 12:50:00
The Innocents تمدید شد ! - 1397-03-17 21:19:00
Younger تمدید شد ! - 1397-03-17 21:18:00
تاریخ پخش سریال OITNB - 1397-03-17 01:57:00
Shadowhunters کنسل شد .... - 1397-03-15 17:45:00
Mary Kills People پایان خواهد یافت ! - 1397-03-15 17:44:00
3% تمدید شد ! - 1397-03-15 17:42:00
Legion تمدید شد ! - 1397-03-12 01:16:00
اخبار سریال Strike Back - 1397-03-11 10:18:00
The Rain تمدید شد ! - 1397-03-10 12:30:00
شوک به سریال The Walking Dead - 1397-03-09 01:57:00
Krypton تمدید شد ! - 1397-03-05 18:23:00
Code Black کنسل شد ! - 1397-03-04 02:38:00
تاریخ پخش سریال Salvation - 1397-03-03 11:22:00
تاریخ پخش سریال The Tunnel - 1397-03-02 14:59:00
تاریخ پخش سریال Shadowhunters - 1397-03-02 14:56:00
UnREAL کنسل شد ... - 1397-03-02 01:05:00
LA To Vegas کنسل شد - 1397-03-02 01:00:00
پایان لوسیفر با اپیزود دو ساعته - 1397-03-01 18:30:00
The Expanse از کنسلی نجات یافت ! - 1397-03-01 17:25:00
The Marvelous Mrs. Maisel تمدید شد ! - 0000-00-00 00:00:00
معرفی سریال جدید شوتایم - 0000-00-00 00:00:00
Falling Water کنسل شد - 0000-00-00 00:00:00
معرفی سریال جدید امازون - 0000-00-00 00:00:00
اخبار ادامه سریال LUCIFER - 0000-00-00 00:00:00
تاریخ پخش قسمت نهایی سریال SENSE8 - 0000-00-00 00:00:00
تاریخ پخش دو سریال شبکه HBO - 0000-00-00 00:00:00
معرفی سریال جدید شبکه epix - 1397-02-28 01:39:00
پایان سه سریال شبکه THE CW - 1397-02-28 01:24:00
Designated Survivor ادامه خواهد یافت ؟ - 1397-02-27 19:23:00
تاریخ پخش مینی سریال Sharp Objects - 1397-02-27 02:27:00
اخبار اسپین اف Pretty Little Liars - 1397-02-26 11:21:00
Hap and Leonard کنسل شد ... - 1397-02-26 11:19:00
Designated Survivor ادامه خواهد یافت ؟ - 1397-02-26 11:15:00
اخبار ادامه ساخت سریالهای 24 و فرار از زندان - 1397-02-26 01:36:00
Lost In Space تمدید شد ! - 1397-02-26 01:11:00
Agents Of SHIELD تمدید شد ! - 1397-02-26 01:10:00
Peaky Blinders پایان خواهد یافت ! - 1397-02-24 15:39:00
Lethal Weapon تمدید شد! - 1397-02-24 01:58:00
Elementary تمدید شد ! - 1397-02-23 15:39:00
The Blacklist تمدید شد ! - 1397-02-23 13:35:00
Scorpion کنسل شد - 1397-02-23 11:39:00
Criminal Minds تمدید شد ! - 1397-02-23 11:28:00
اغاز مذاکرات برای ادامه سریال LUCIFER - 1397-02-22 19:25:00
Brooklyn Nine-Nine در شبکه NBC - 1397-02-22 19:23:00
iZombie تمدید شد ! - 1397-02-22 12:08:00
تمدیدی چهار سریال شبکه ABC - 1397-02-22 12:03:00
rise کنسل شد - 1397-02-22 11:54:00
The Crossing, Deception کنسل شدند - 1397-02-22 11:51:00
Designated Survivor کنسل شد - 1397-02-22 11:45:00
Lucifer کنسل شد - 1397-02-22 11:43:00
Quantico کنسل شد - 1397-02-22 11:42:00
Splitting Up Together تمدید شد ! - 1397-02-22 11:40:00
معرفی سریال جدید شبکه NBC - 1397-02-22 01:55:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه Syfy - 1397-02-22 01:48:00
The Expanseکنسل شد . - 1397-02-21 14:01:00
کنسلی دو سریال شبکه FOX - 1397-02-21 13:23:00
The Last Man on Earth کنسل شد ... - 1397-02-21 13:18:00
Blindspot تمدید شد ! - 1397-02-20 23:48:00
معرفی سریال جدید نتفلیکس - 1397-02-20 23:44:00
معرفی دو سریال جدید شبکه fox - 1397-02-20 19:54:00
Law & Order تمدید شد ! - 1397-02-20 14:23:00
outlander تمدید شد ! - 1397-02-20 13:16:00
تاریخ پخش سریال OUTLANDER - 1397-02-20 13:14:00
Instinct کنسل شد - 1397-02-19 13:51:00
Santa Clarita Diet تمدید شد ! - 1397-02-19 12:36:00
تاریخ پخش سریال 12 Monkeys - 1397-02-18 17:43:00
THE100 تمدید شد ! - 1397-02-18 12:45:00
Good Girls تمدید شد ! - 1397-02-18 12:40:00
تاریخ پخش سریال Arrested Development - 1397-02-18 12:35:00
Transparent پایان خواهد یافت ! - 1397-02-18 12:31:00
معرفی سریال جدید NBC - 1397-02-18 01:38:00
Peaky Blinders همچنان در راه تمدیدی ! - 1397-02-16 16:30:00
معرفی سریال جدید شبکه fx - 1397-02-16 16:27:00
تاریخ پخش سریال The Sinner - 1397-02-16 01:58:00
احتمال ادامه سریال Last Man Standing - 1397-02-14 13:37:00
Unbreakable Kimmy Schmidt کنسل شد - 1397-02-14 13:36:00
Easy تمدید شد ! - 1397-02-14 13:34:00
Poldark تمدید شد ! - 1397-02-14 02:23:00
Empire تمدید شد ! - 1397-02-13 14:28:00
The Good Fight تمدید شد ! - 1397-02-13 14:27:00
تاریخ پخش سریال Castle Rock - 1397-02-13 01:30:00
تاریخ پخش سریال Snowfall - 1397-02-13 01:26:00
پروژه مشترک HBO و SKY رسما تایید شد - 1397-02-13 01:21:00
McMafia تمدید شد ! - 1397-02-13 01:20:00
اخبار سریال The walking dead - 1397-02-12 11:30:00
اخبار سریال Midnight, Texas - 1397-02-12 11:27:00
پروژه Tremors کنسل شد - 1397-02-12 11:22:00
The Resident تمدید شد ! - 1397-02-11 15:10:00
تاریخ پخش سریال 13 Reasons Why - 1397-02-11 15:05:00
The Handmaid’s Tale تمدید شد ! - 1397-02-11 01:47:00
معرفی سریال جدید شبکه epix - 1397-02-09 01:59:00
Family Crimes کنسل شد - 1397-02-08 11:54:00
FAUDA تمدید شد ! - 1397-02-08 01:32:00
تاریخ پخش سریال SUCCESSION - 1397-02-07 13:14:00
Heartland تمدید شد ! - 1397-02-07 13:12:00
Here and Now کنسل شد - 1397-02-06 22:07:00
The Path کنسل شد - 1397-02-05 18:38:00
ورژن اسیایی The Bridge ساخته خواهد شد . - 1397-02-05 18:17:00
Westworld تمدیدشد ! - 1397-02-02 21:35:00
Ghost Wars کنسل شد ... - 1397-02-01 11:18:00
معرفی سریال جدید شبکه cinemax - 1397-02-01 11:17:00
Utopia بازسازی میشود .... - 1397-01-31 11:32:00
Seven Seconds کنسل شد .... - 1397-01-31 01:56:00
تاریخ پخش سریالهای نتفلیکس - 1397-01-30 20:18:00
سه سریال جدید نتفلیکس ! - 1397-01-30 12:20:00
Money Heist تمدید شد ! - 1397-01-30 12:15:00
هوملند پایان خواهد یافت ! - 1397-01-30 02:45:00
Taken کنسل شد... - 1397-01-30 02:41:00
تمدیدی هفده سریال شبکه CBS برای فصل های بعدی ! - 1397-01-30 02:38:00
تاریخ پخش سریال Mr. Mercedes - 1397-01-28 10:58:00
اخبار سریال Fear The Walking Dead - 1397-01-27 13:43:00
اخبار سریال Into The Badlands - 1397-01-27 13:41:00
NCIS تمدید شد ! - 1397-01-25 11:13:00
On My Block تمدید شد ! - 1397-01-25 11:10:00
تاریخ پخش دوسریال از نتفلیکس و FX - 1397-01-24 22:27:00
معرفی سریال جدید amc - 1397-01-24 11:21:00
Jessica Jones تمدید شد ! - 1397-01-24 01:57:00
Grantchester تمدید شد ! - 1397-01-24 01:29:00
Silicon Valley تمدید شد ! - 1397-01-24 01:28:00
اخبار سریال DEXTER - 1397-01-23 13:38:00
تاریخ پخش سریال Outcast - 1397-01-23 13:32:00
تاریخ پخش سریال Preacher - 1397-01-22 01:10:00
سریال جدید نتفلیکس - 1397-01-21 13:59:00
تاریخ پخش سریال جدید NBC - 1397-01-21 13:52:00
تمدید دو سریال شبکه CBS - 1397-01-20 18:44:00
Versailles کنسل شد - 1397-01-20 15:59:00
Mozart In The Jungleکنسل شد - 1397-01-19 01:59:00
SIREN تمدید شد ! - 1397-01-19 01:56:00
PURE ادامه پیدا خواهد کرد ! - 1397-01-19 01:51:00
Everything Sucks کنسل شد - 1397-01-19 01:50:00
Chicago P.D تمدید شد ! - 1397-01-18 02:15:00
Those Who Kill ادامه پیدا خواهد کرد ! - 1397-01-17 11:52:00
Killing Eve تمدید شد ! - 1397-01-17 11:41:00
شروع خوب سریال SIREN - 1397-01-17 01:56:00
اخبار سریال Gomorrah - 1397-01-17 01:53:00
Billions تمدید شد ! - 1397-01-16 02:44:00
Shades of Blue کنسل شد - 1397-01-16 02:41:00
اسپین اف The Missing ساخته خواهد شد ! - 1397-01-15 11:45:00
Ash vs. Evil Dead تمدید شد ! - 1397-01-14 22:44:00
تمدید چند سریال شبکه THE CW - 1397-01-14 01:32:00
The Terror تمدید شد ! - 1397-01-13 23:00:00
Barry تمدید شد ! - 1397-01-12 01:25:00
Life Sentence کنسل شد - 1397-01-11 15:46:00
تاریخ پخش سریال JANE THE VIRGIN - 1397-01-11 11:22:00
تاریخ پخش جدید The Originals - 1397-01-11 11:18:00
اخبار فصل چهارم سریال FARGO - 1397-01-10 20:20:00
Beyond کنسل شد - 1397-01-10 13:25:00
تاریخ پخش سریال Animal Kingdom - 1397-01-10 13:22:00
معرفی سریال جدید نتفلیکس - 1397-01-10 13:17:00
تاریخ پخش سریال The City & The City - 1397-01-09 13:48:00
Burden of Truth تمدید شد ! - 1397-01-09 13:09:00
Alexa & Katie تمدید شد ! - 1397-01-09 13:05:00
Supergirl تمدید شد ! - 1397-01-09 13:02:00
Seal Team تمدید شد ! - 1397-01-08 13:48:00
تاریخ پخش سریال Humans - 1397-01-08 13:46:00
اخبار فصل پایانی سریال the americans - 1397-01-07 14:09:00
سریال Street Fighter ساخته خواهد شد - 1397-01-06 18:53:00
تمدیدی دو سریال شبکه CBS - 1397-01-05 18:57:00
اخبار سریال Black Mirror - 1397-01-04 20:37:00
اخبار سریال 9-1-1 - 1397-01-03 01:27:00
تاریخ پخش سریال The Rain - 1397-01-03 01:22:00
When Calls The Heart تمدید شد ! - 1397-01-03 01:18:00
تاریخ پخش سریال SHOOTER - 1397-01-01 23:35:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه USA - 1397-01-01 22:20:00
Supernatural تمدید شد ! - 1397-01-01 14:36:00
- 1397-01-01 01:44:00
- 1397-01-01 01:31:00
- 1397-01-01 01:28:00
Sneaky Pete تمدید شد ! - 1396-12-29 01:03:00
Legends of Tomorrow تمدید شد ! - 1396-12-29 01:01:00
تاریخ پخش سریال جدید YOU - 1396-12-27 01:51:00
GOTHAM تمدید شد ! - 1396-12-26 18:27:00
تاری پخش سریال Young & Hungry - 1396-12-25 16:14:00
Bad Blood تمدید شد ! - 1396-12-25 10:28:00
The White Queenبرای فصل سوم تمدید شد ! - 1396-12-25 10:24:00
معرفی سریال جدید شبکه HBO - 1396-12-24 20:41:00
American Housewife تمدید شد ! - 1396-12-24 10:31:00
Power تمدید شد ! - 1396-12-23 14:13:00
تاریخ جدید پخش فصل سوم سریال CODE BLACK - 1396-12-23 01:45:00
Absentia تمدید شد ! - 1396-12-22 01:48:00
Jane the Virgin پایان خواهد یافت ! - 1396-12-22 01:41:00
Endeavour تمدید شد ! - 1396-12-21 15:36:00
Dirk Gently رسما کنسل شد ! - 1396-12-21 15:33:00
اخبار اسپین اف Pretty Little Liars - 1396-12-19 15:38:00
تاریخ پخش سریال SIX - 1396-12-18 15:03:00
تاریخ پخش سریال Dietland - 1396-12-18 14:53:00
Scorpion تمدید شد ! - 1396-12-18 13:05:00
The Librarians کنسل شد - 1396-12-18 13:04:00
ساخت اسپین اف سریال SUITS - 1396-12-18 01:48:00
Wayward Pines کنسل شد - 1396-12-18 01:44:00
احتمال ساخت اسپین اف جدید در شبکه CW - 1396-12-18 01:32:00
Black Lightning تمدید شد ! - 1396-12-17 18:42:00
Baskets تمدید شد ! - 1396-12-17 18:31:00
THE SINNER تمدید شد ! - 1396-12-17 16:16:00
lucifer تمدید شد ! - 1396-12-15 12:58:00
Black Mirror تمدید شد ! - 1396-12-15 01:13:00
Strike کنسل شد - 1396-12-14 10:29:00
تاریخ پخش سریال Ransom - 1396-12-12 01:45:00
Travelers تمدید شد ! - 1396-12-11 01:20:00
The Magicians تمدید شد ! - 1396-12-11 01:10:00
تاریخ پخش سریال Archer - 1396-12-10 02:15:00
How To Get Away With Murder تمدید شد ! - 1396-12-10 02:01:00
VIDA تمدید شد ! - 1396-12-08 13:29:00
Murder In Successville کنسل شد - 1396-12-08 13:28:00
LORE تمدید شد ! - 1396-12-08 12:54:00
تاریخ پخش سریال The Expanse - 1396-12-05 13:48:00
تاریخ پخش سریال Nashville - 1396-12-05 01:37:00
Harrow تمدید شد ! - 1396-12-05 01:31:00
تمدید دو سریال شبکه HBO - 1396-12-04 02:16:00
تاریخ پخش سریال Lost in Space - 1396-12-03 11:52:00
تاریخ پخش سریال The Dangerous Book for Boys - 1396-12-02 02:06:00
تاریخ پخش سریال 100 Code - 1396-12-02 02:00:00
تاریخ پخش سریال Collateral - 1396-12-02 01:48:00
Requiem تمدید شد ! - 1396-12-01 14:58:00
Deadlier سریال جدید شبکه TNT - 1396-11-27 19:25:00
شروع عالی سریال The Alienist - 1396-11-27 02:09:00
The Good Fight تمدید شد ! - 1396-11-26 12:02:00
Disjointed کنسل شد - 1396-11-26 11:59:00
Midnight, Texas تمدید شد ! - 1396-11-26 11:58:00
تاریخ پخش Unbreakable Kimmy Schmidt - 1396-11-26 01:26:00
No Activity تمدید شد ! - 1396-11-25 14:08:00
Bosch تمدید شد ! - 1396-11-25 01:37:00
Bancroft تمدید شد ! - 1396-11-25 01:33:00
Camping سریال جدید HBO - 1396-11-22 01:02:00
اخبار فصل سوم سریال Stranger Things - 1396-11-21 01:49:00
تاریخ پخش سریال Marcella - 1396-11-20 14:19:00
معرفی سریال جدید امازون - 1396-11-20 01:36:00
13 Reasons Why تمدید شد ! - 1396-11-19 01:41:00
Young & Hungry پایان خواهد یافت ! - 1396-11-18 16:31:00
تاریخ پخش سریال legion - 1396-11-18 14:27:00
Once Upon A Time پایان خواهد یافت ! - 1396-11-18 11:36:00
Secret City تمدید شد ! - 1396-11-18 02:05:00
معرفی سریال جدید نتفلیکس - 1396-11-17 20:43:00
تاریخ پخش سریال Westworld - 1396-11-16 21:30:00
MacGyver تمدید شد ! - 1396-11-14 14:54:00
Sherlock پایان یافت ! - 1396-11-13 12:39:00
Grace and Frankie تمدید شد ! - 1396-11-12 22:14:00
A Series of Unfortunate Events کنسل شد - 1396-11-12 21:58:00
Roswell ادامه پیدا خواهد کرد؟ - 1396-11-12 13:50:00
تاریخ پخش سریال جدید امازون - 1396-11-12 01:45:00
Shut Eye کنسل شد - 1396-11-11 20:47:00
تاریخ پخش سریال On My Block - 1396-11-11 20:44:00
The Chi تمدید شد ! - 1396-11-11 18:33:00
Dice کنسل شد . - 1396-11-11 16:06:00
Suits تمدید شد ! - 1396-11-11 10:14:00
Suburra تمدید شد ! - 1396-11-11 01:34:00
One Day at a Time تمدید شد ! - 1396-11-11 01:32:00
تاریخ پخش سریال Alexa & Katie - 1396-11-10 10:45:00
Happy تمدید شد ! - 1396-11-10 01:29:00
Fuller House تمدید شد ! - 1396-11-10 01:27:00
Charmed ادامه پیدا خواهد کرد! - 1396-11-09 02:22:00
ماه پخش فصل پایانی Game Of Thrones - 1396-11-07 01:47:00
نام اسپین اف سریال Grey’s Anatomy مشخص شد - 1396-11-06 14:18:00
Damnation کنسل شد ! - 1396-11-06 14:13:00
American Rust کنسل شد - 1396-11-06 14:09:00
Strike Back تمدید شد ! - 1396-11-05 21:42:00
Doctor Foster تمدید شد ! - 1396-11-05 18:45:00
تاریخ پخش سریال Sneaky Peek - 1396-11-05 18:36:00
Fortitude پایان خواهد یافت ! - 1396-11-05 18:18:00
تاریخ پخش سریال Empire - 1396-11-05 01:13:00
اخبار سریال WYNONNA EARP - 1396-11-04 01:49:00
تاریخ پخش سریال Mary Kills People - 1396-11-04 01:57:00
Superstore تمدید شد ! - 1396-11-03 19:02:00
اخبار سریال Big Little Lies - 1396-11-03 10:52:00
اخبار سریال VEEP - 1396-11-02 20:52:00
برندگان بیست و چهارمین دوره SAG Awards2018 - 1396-11-02 19:04:00
Speechless تمدید شد ! - 1396-10-30 12:23:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه freeform - 1396-10-29 13:39:00
تاریخ پخش سریال Instinct - 1396-10-28 23:19:00
Blindspot تمدید شد ! - 1396-10-28 12:17:00
کنسلی سه سریال امازون ... - 1396-10-28 12:13:00
اخبار سریال The Shannara Chronicles - 1396-10-27 19:41:00
Grey’s Anatomy تمدید شد ! - 1396-10-27 18:33:00
The Shannara Chronicles کنسل شد .. - 1396-10-27 13:36:00
رکورد سریال 9-1-1 از حیث شروع خوب ! - 1396-10-27 10:56:00
9-1-1 تمدید شد ! - 1396-10-27 02:12:00
تاریخ پخش سریال Everything Sucks - 1396-10-26 21:30:00
تاریخ پخش سریالهای hulu - 1396-10-25 01:46:00
اخبار سریال The Terror - 1396-10-24 18:11:00
تاریخ پخش سریال Fear the Walking Dead - 1396-10-24 11:34:00
Lady Dynamite کنسل شد . - 1396-10-24 01:36:00
تاریخ پخش سریال Killing Eve - 1396-10-23 22:49:00
The Walking Dead تمدید شد ! - 1396-10-23 22:43:00
Peaky Blinders بهترین سریال BBC TWO - 1396-10-23 01:16:00
تاریخ پخش سریال VIDA - 1396-10-23 01:02:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه Audience - 1396-10-22 02:34:00
Derry Girls تمدید شد ! - 1396-10-22 01:55:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه CBS - 1396-10-22 01:50:00
اخبار سریال Luther - 1396-10-21 19:42:00
Counterpart تمدید شد ! - 1396-10-21 15:00:00
تاریخ پخش سریال Silicon Valley - 1396-10-21 11:34:00
Snowpiercer سریال جدید TNT - 1396-10-21 02:31:00
Chambers سریال جدید نتفلیکس - 1396-10-21 02:17:00
اخبار سریال LA to Vegas - 1396-10-20 19:00:00
اخبار سریال LOST - 1396-10-20 18:30:00
Chance کنسل شد - 1396-10-20 12:03:00
تاریخ پخش سریال Barry - 1396-10-19 22:53:00
تاریخ پخش سریال Absentia - 1396-10-19 22:49:00
Future Man تمدید شد ! - 1396-10-19 02:02:00
تاریخ پخش سریال SCANDAL - 1396-10-19 01:57:00
تاریخ پخش سریال For The People - 1396-10-18 21:23:00
تاریخ پخش سریال Quantico - 1396-10-18 20:27:00
تاریخ پخش اسپین اف Grey’s Anatomy - 1396-10-18 20:20:00
برندگان گلدن گلوب در بخش سریالها - 1396-10-18 13:59:00
تاریخ پخش سریالهای THE CW - 1396-10-18 01:19:00
اخبار سریال sense8 - 1396-10-17 14:25:00
اخبار سریال Homeland - 1396-10-17 13:18:00
The affair پایان خواهد یافت ؟ - 1396-10-17 12:41:00
تاریخ پخش سریال The Affair - 1396-10-17 01:46:00
تاریخ پخش سریال Billions - 1396-10-17 01:28:00
Young Sheldon تمدید شد ! - 1396-10-16 20:10:00
grown-ish تمدید شد ! - 1396-10-16 14:47:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه fx - 1396-10-16 01:30:00
ساخت اسپین اف سریال Sons of Anarchy - 1396-10-15 22:40:00
Fargo تمدید شد ! - 1396-10-15 22:39:00
همکاری نتفلیکس و Syfy - 1396-10-15 02:12:00
اخبار فصل پایانی Game Of Thrones - 1396-10-14 23:56:00
تاریخ پخش سریال New Girl - 1396-10-14 23:44:00
تاریخ پخش سریال Marseille - 1396-10-14 23:40:00
اخبار سریال فرار از زندان .... - 1396-10-14 22:26:00
Black Mirror تمدید میشود؟ - 1396-10-14 15:30:00
Runaways تمدید شد ! - 1396-10-14 12:57:00
احتمال کراس اور Scandal با سریال HTGAWM - 1396-10-14 12:49:00
Tom Clancy’s Jack Ryan تمدید شد ! - 1396-10-14 12:47:00
The Fosters پایان خواهد یافت - 1396-10-14 01:45:00
معرفی سریال جدید Miss Sherlock - 1396-10-14 01:38:00
معرفی سریال جدید امازون و itv - 1396-10-13 19:51:00
The X-Files پایان خواهد یافت ! - 1396-10-13 13:43:00
She’s Gotta Have It تمدید شد ! - 1396-10-12 14:51:00
S.W.A.T. تمدید شد ! - 1396-10-12 14:47:00
تاریخ پخش سریال A Series of Unfortunate Events - 1396-10-11 17:36:00
اخبار سریال The X-Files - 1396-10-11 01:37:00
White Famous کنسل شد . - 1396-10-09 14:12:00
تاریخ پخش سریال Channel Zero - 1396-10-09 12:06:00
Ninja vs. Ninja از شبکه usa - 1396-10-08 23:01:00
Doctor Foster کنسل شد . - 1396-10-08 19:27:00
Riverdale تمدید شد ! - 1396-10-08 19:23:00
تاریخ پخش سریال Krypton - 1396-10-08 01:13:00
Knightfall تمدید شد ! - 1396-10-07 12:24:00
ده سریال برتر سال 2017 از نگاه کاربران سایت معتبر IMDB - 1396-10-07 01:22:00
اخبار سریال True Detective - 1396-10-06 12:05:00
The Good Doctor تمدید شد ! - 1396-10-01 19:01:00
Graves کنسل شد - 1396-10-01 01:46:00
NCIS: New Orleans تمدید شد ! - 1396-09-29 17:56:00
تاریخ پخش سریال Here And Now - 1396-09-29 13:00:00
Van Helsing تمدید شد ! - 1396-09-29 01:43:00
تاخیر در تولید سریال THE OA - 1396-09-28 01:12:00
Dirk Gently کنسل شد - 1396-09-28 01:07:00
The Exorcistکنسل شد ... - 1396-09-25 14:58:00
z nation تمدید شد ! - 1396-09-25 14:15:00
تاریخ پخش سریال Once Upon A Time - 1396-09-25 01:46:00
Love پایان خواهد یافت! - 1396-09-25 01:18:00
تاریخ پخش جدید Shadowhunters - 1396-09-24 14:57:00
تمدید دو سریال نتفلیکس - 1396-09-23 17:44:00
تاریخ پخش سریال Designated Survivor - 1396-09-23 01:41:00
تاریخ پخش سریال Disjointed - 1396-09-23 01:35:00
Mr. Robot تمدید شد ! - 1396-09-22 21:10:00
فرار از زندان در راه تمدیدی؟ - 1396-09-22 17:18:00
Superstition کنسل شد - 1396-09-22 13:19:00
Marvel’s The Punisher تمدید شد ! - 1396-09-22 12:01:00
تاریخ پخش سریال Homeland - 1396-09-22 11:56:00
تاریخ پخش سریال The Good Fight - 1396-09-22 02:48:00
تاریخ پخش سریال Hap and Leonard - 1396-09-22 02:46:00
تاریخ پخش سریال Falling Water - 1396-09-22 02:43:00
امتیاز پخش جدید netflix - 1396-09-21 15:42:00
Victoria تمدید شد ! - 1396-09-21 15:37:00
تاریخ پخش سریال Mozart in the Jungle - 1396-09-20 20:08:00
تاریخ پخش سریال Jessica Jones - 1396-09-19 02:13:00
تاریخ پخش سریال The Terror - 1396-09-18 01:54:00
اریخ پخش سریال One Day at a Time - 1396-09-17 23:47:00
Glitch تمدید شد ! - 1396-09-17 21:47:00
اخبار سریال Game Of Thrones - 1396-09-16 23:49:00
Berlin Station تمدید شد ! - 1396-09-16 10:36:00
تاریخ پخش سریال Lovesick - 1396-09-15 19:20:00
توقف تولید سریال S.W.A.T. - 1396-09-15 01:18:00
اخبار فصل پایانی House of Cards - 1396-09-14 13:36:00
تاریخ پخش سریال Altered Carbon - 1396-09-14 01:13:00
Shooter تمدید شد ! - 1396-09-14 01:06:00
تاریخ پخش زمستانی شبکه CBS - 1396-09-12 01:50:00
اخبار فصل پایانی Game Of Thrones - 1396-09-11 12:34:00
Haters Back کنسل شد - 1396-09-11 12:31:00
The Gifted تمدید شد ! - 1396-09-11 01:59:00
حق پخش جدید نتفلیکس - 1396-09-11 01:57:00
Sabrina the Teenage Witch به نتفلیکس منتقل شد - 1396-09-11 01:34:00
The Night Manager تمدید شد ! - 1396-09-09 13:41:00
SMILF تمدید شد ! - 1396-09-09 13:22:00
تاریخ پخش سریال The Tunnel - 1396-09-08 11:18:00
تاریخ پخش سریال El Chapo - 1396-09-07 20:35:00
تاریخ پخش سریال Britannia - 1396-09-07 12:38:00
کراس اور the walking dead با اسپین اف مشخص شد ! - 1396-09-07 12:35:00
The Bridge پایان خواهد یافت ! - 1396-09-03 18:03:00
تاریخ پخش سریال THE RESIDENT - 1396-09-01 13:07:00
The Good Place تمدید شد ! - 1396-09-01 02:15:00
تاریخ پخش سریال The Magicians - 1396-08-30 22:59:00
Greenhouse Academy تمدید شد ! - 1396-08-30 01:21:00
اخبار شبکه نتفلیکس ... - 1396-08-28 01:52:00
تاریخ پخش سریال Grace and Frankie - 1396-08-27 11:11:00
Big Little Lies تمدید شد ! - 1396-08-27 01:12:00
Nashville پایان خواهد یافت ! - 1396-08-27 01:08:00
پایان کار شبکه ChillerTV - 1396-08-26 19:12:00
برنامه پخش زمستانی شبکه ABC - 1396-08-26 01:42:00
برنامه پخش زمستانی شبکه THE CW - 1396-08-26 01:37:00
اخبار سریال Lord of the Rings - 1396-08-26 01:20:00
تاریخ پخش سریال The X-Files - 1396-08-25 17:10:00
You’re The Worst پایان خواهد یافت ! - 1396-08-25 02:30:00
American Rust سریال جدید شبکه USA - 1396-08-25 02:15:00
Difficult People کنسل شد . - 1396-08-24 19:24:00
The Tick تمدید شد ! - 1396-08-24 19:22:00
تاریخ پخش سریال Nashville - 1396-08-24 15:42:00
تاریخ پخش سریال THE PATH - 1396-08-24 01:00:00
Kevin (Probably) Saves the World کنسل شد . - 1396-08-23 21:15:00
تاریخ پخش سریال The Royals - 1396-08-23 21:11:00
تاریخ پخش سریال The Arrangement - 1396-08-23 21:06:00
Wisdom of the Crowd کنسل شد . - 1396-08-23 15:12:00
تاریخ پخش سریال Fuller House - 1396-08-23 14:55:00
Lord of the Rings تایید شد ! - 1396-08-23 13:24:00
The Mayor کنسل شد . - 1396-08-22 21:03:00
اخبار ادامه سریال Deadwood - 1396-08-22 14:21:00
سریالهای محبوب CW در خطر کنسلی - 1396-08-20 19:41:00
تاریخ پخش سریال The Detour - 1396-08-20 12:57:00
FX و ماجرای رسوایی اخلاقی Louis C.K. - 1396-08-20 12:13:00
رسوایی اخلاقی کمدین معروف - 1396-08-20 02:00:00
تاریخ پخش سریال Star Trek: Discovery - 1396-08-19 22:04:00
اخبار سریال Dynasty - 1396-08-19 02:01:00
Valor کنسل شد - 1396-08-18 20:14:00
The Boys سریال جدید امازون - 1396-08-18 18:52:00
Wanderlust سریال جدید BBC و نتفلیکس - 1396-08-18 18:43:00
تاریخ پخش زمستانی شبکه NBC - 1396-08-18 18:12:00
اخبار سریال THE AFFAIR - 1396-08-18 01:20:00
Shameless تمدید شد ! - 1396-08-17 22:45:00
تاریخ پخش سریال Mosaic - 1396-08-17 22:38:00
Law & Order: True Crime کنسل شد - 1396-08-17 18:40:00
اخبار سریال Stranger Things - 1396-08-17 17:44:00
افزایش اپیزود برای سریال The Mick - 1396-08-17 01:43:00
Coisa Mais Linda سریال جدید نتفلیکس - 1396-08-17 01:20:00
توقف در فیلمبرداری سریال EMPIRE - 1396-08-16 23:37:00
تاریخ پخش دو سریال کمدی HBO - 1396-08-16 01:40:00
Lord of the Rings و احتمال ساخت سریال ! - 1396-08-15 02:43:00
امار بینندگان سریال The Walking Dead - 1396-08-13 23:03:00
افزایش اپیزود فصل پایانی The Middle - 1396-08-13 17:21:00
احتمال حذف کوین اسپیسی از سریال House of Cards - 1396-08-13 01:32:00
Somewhere Between کنسل شد . - 1396-08-12 21:56:00
تاریخ پخش سریال Counterpart - 1396-08-12 18:49:00
تاریخ پخش سریال Baskets - 1396-08-12 16:49:00
توقف در تولید فصل دوم Westworld - 1396-08-12 01:29:00
The Orville تمدید شد ! - 1396-08-12 01:19:00
تعویق در تولید سریال House of Cards - 1396-08-11 16:54:00
تاریخ پخش جدید سریال The Librarians - 1396-08-11 13:22:00
Me, Myself & I کنسل شد . - 1396-08-11 01:08:00
تاریخ پخش سریال American Crime Story - 1396-08-11 01:30:00
Cold Feet تمدید شد ! - 1396-08-10 19:29:00
افزایش اپیزود برای سه سریال ABC - 1396-08-09 11:35:00
احتمال ساخت اسپین اف House of Cards - 1396-08-09 11:21:00
House of Cards پایان خواهد یافت ! - 1396-08-09 01:01:00
Playing House کنسل شد . - 1396-08-08 23:57:00
White Dragon سریال جدید ITV - 1396-08-08 23:46:00
تاریخ پخش سریال Peaky Blinders - 1396-08-08 21:10:00
Game Change کنسل شد - 1396-08-06 13:22:00
Stranger Things و برنامه AFTER SHOW - 1396-08-05 20:23:00
Blood and Water تمدید شد ! - 1396-08-05 11:24:00
The Crown بازهم تمدید شد ! - 1396-08-05 11:15:00
American Vandal تمدید شد ! - 1396-08-05 02:25:00
Ten Days In The Valley کنسل شد - 1396-08-05 02:00:00
تاریخ پخش سریال The Fosters - 1396-08-05 01:02:00
امار بینندگان سریال The Walking Dead - 1396-08-03 11:42:00
You Are Wanted تمدید شد ! - 1396-08-02 23:21:00
zoo کنسل شد - 1396-08-02 19:05:00
RAY DONOVAN تمدید شد ! - 1396-08-01 23:51:00
Jean-Claude Van Johnson سریال جدید امازون - 1396-07-28 19:15:00
اخبار سریال Queen Sugar - 1396-07-28 01:54:00
Casual پایان خواهد یافت ! - 1396-07-28 01:39:00
Fortitude تمدید شد ! - 1396-07-28 01:34:00
Better Things تمدید شد ! - 1396-07-28 01:28:00
تاریخ پخش سریال The Punisher - 1396-07-27 20:49:00
تاریخ پخش سریال The Chi - 1396-07-27 20:44:00
تاریخ پخش سریال Grown-ish - 1396-07-27 20:34:00
تاریخ پخش سریال The Ranch - 1396-07-27 10:48:00
SALVATION تمدید شد ! - 1396-07-27 10:42:00
Alone Together تمدید شد ! - 1396-07-27 01:25:00
نتفلیکس Top 20 Binge Raced خودش رو اعلام کرد - 1396-07-26 20:12:00
تاریخ پخش سریال UnREAL - 1396-07-26 01:15:00
تاریخ پخش سریال The Alienist - 1396-07-26 01:04:00
Liar تمدید شد ! - 1396-07-25 18:53:00
اخبار سریال Fear The Walking Dead - 1396-07-24 20:21:00
اخبار سریال جدید SEAL Team - 1396-07-23 02:14:00
The Night Shift کنسل شد - 1396-07-22 13:06:00
ransom تمدید شد ! - 1396-07-22 12:39:00
احتمال کنسلی ساخت سریال Guantanamo - 1396-07-22 01:52:00
تاریخ پخش سریال جدید امازون - 1396-07-20 02:50:00
Being Mary Jane کنسل شد - 1396-07-19 22:45:00
تاریخ پخش سریال Longmire - 1396-07-19 22:41:00
Survivor’s Remorse پایان خواهد یافت - 1396-07-19 15:24:00
Mr. Mercedes تمدید شد ! - 1396-07-19 15:14:00
تاریخ پخش سریال OUTCAST - 1396-07-18 21:49:00
اخبار سریال The X-Files - 1396-07-18 15:45:00
تاریخ پخش سریال rellik - 1396-07-18 01:59:00
تاریخ پخش سریال STRIKE BACK - 1396-07-18 01:55:00
اخبار و حواشی سریال The Walking Dead - 1396-07-17 11:24:00
کراس اور The Walking Dead و fear the walking dead - 1396-07-17 01:13:00
تاریخ پخش سریال Siren - 1396-07-16 23:26:00
تاریخ پخش سریال Shadowhunters - 1396-07-16 01:56:00
معرفی سریال جدید نتفلیکس - 1396-07-15 22:35:00
پوستر منتشر شده از انیمیشن Constantine - 1396-07-15 20:38:00
Suspects بازسازی میشود - 1396-07-15 13:57:00
تاریخ پخش ادامه سریال The Tick - 1396-07-15 01:57:00
تاریخ پخش جدید سریال Superstition - 1396-07-14 23:43:00
تاریخ پخش سریال Ash vs Evil Dead - 1396-07-14 01:52:00
سریال جدید starz با تهیه کنندگی بردپیت - 1396-07-13 12:49:00
The Bold Type تمدید شد ! - 1396-07-13 12:36:00
تاریخ پخش سریال No Activity - 1396-07-13 02:21:00
تاریخ پخش سریال DARK - 1396-07-13 02:18:00
اخبار سریال The Good Doctor - 1396-07-12 01:36:00
Major Crimes پایان خواهد یافت ! - 1396-07-11 21:01:00
Top Boy تمدید شد ! - 1396-07-11 20:57:00
The Walking Dead تمدید شد ! - 1396-07-07 12:04:00
The Brave کنسل شد - 1396-07-06 12:18:00
THE MIST کنسل شد - 1396-07-06 10:58:00
تاریخ پخش سریال The Librarians - 1396-07-06 02:28:00
تاریخ پخش سریال Our Girl - 1396-07-05 23:16:00
ریت بالای بیننده سریال The Sinner - 1396-07-05 17:50:00
اخبار سریال Hap and Leonard - 1396-07-05 01:36:00
ساخت اسپین اف سریال Pretty Little Liars - 1396-07-04 13:07:00
The Last Kingdom تمدید شد ! - 1396-07-03 01:12:00
The Last Ship پایان خواهد یافت - 1396-07-02 01:15:00
کمدی جدید نتفلیکس - 1396-07-01 20:28:00
تاریخ پخش سریال The Punisher - 0000-00-00 00:00:00
اخبار سریال THE SINNER - 0000-00-00 00:00:00
BoJack Horseman تمدید شد ! - 0000-00-00 00:00:00
F.B.I. سریال جدید شبکه CBS - 1396-06-30 13:38:00
اخبار سریال The Walking Dead - 1396-06-30 01:57:00
For the People کنسل خواهد شد ؟ - 1396-06-29 14:07:00
The Deuce تمدید شد ! - 1396-06-29 11:49:00
اخبار سریال Humans - 1396-06-28 01:37:00
Strike تمدید شد ! - 1396-06-27 13:34:00
Stitchers کنسل شد - 1396-06-25 11:09:00
Who Fears Death سریال خواهد شد - 1396-06-24 02:18:00
پایان نامشخص سریال Game Of Thrones - 1396-06-23 14:24:00
VIDA سریال جدید شبکه STARZ - 1396-06-23 12:10:00
Atypical تمدید شد ! - 1396-06-23 11:50:00
People of Earth, Wrecked تمدید شدند ! - 1396-06-23 11:45:00
vikings تمدید شد ! - 1396-06-22 01:55:00
تاریخ پخش سریال Haters Back Off - 1396-06-22 01:54:00
تاریخ پخش سریال Damnation - 1396-06-22 01:45:00
NARCOS اماده تمدید - 1396-06-21 11:13:00
The Last Tycoon کنسل شد - 1396-06-19 12:35:00
Quicksand اولین سریال سوئدی نتفلیکس - 1396-06-18 12:27:00
I’m Dying Up Here تمدید شد ! - 1396-06-18 12:03:00
تاریخ پخش سریال Alias Grace - 1396-06-17 22:59:00
تاریخ پخش سریال Lady Dynamite - 1396-06-17 22:41:00
The Beginning of Everything کنسل شد ! - 1396-06-17 01:28:00
تعداد اپیزودهای سریال arrow - 1396-06-17 01:12:00
Ratched سریال جدید نتفلیکس - 1396-06-16 23:56:00
Blood Drive کنسل شد - 1396-06-16 23:41:00
VEEP پایان خواهد یافت . - 1396-06-16 12:00:00
Will کنسل شد ! - 1396-06-15 12:44:00
اخبار سریال Poldark - 1396-06-15 01:57:00
The Missing کنسل شد - 1396-06-14 15:29:00
Dark Matter ادامه پیدا خواهد کرد ؟ - 1396-06-13 19:46:00
Tin Star تمدید شد ! - 1396-06-13 19:41:00
Killjoys تمدید شد ! - 1396-06-11 15:43:00
Dark Matter کنسل شد ! - 1396-06-11 01:50:00
The Eddy سریال جدید نتفلیکس - 1396-06-11 01:25:00
House of Cards تمدید شد ! - 1396-06-09 20:28:00
افزایش بینندگان سریال Game of Thrones - 1396-06-09 14:32:00
تاریخ پخش سریال Queen Sugar - 1396-06-09 01:33:00
Trust Me تمدید شد ! - 1396-06-09 01:30:00
Star Trek: Discovery تمدید شد ! - 1396-06-08 18:26:00
THE GAME REVEALED سریالی جدید مرتبط با Game Of Thrones - 1396-06-07 20:01:00
Preacher تمدید شد ! - 1396-06-07 15:27:00
Carnival Row سریال جدید امازون - 1396-06-06 13:29:00
Wynonna Earp و فصل های طولانی ! - 1396-06-06 01:27:00
The Good Doctor در شبکه sky - 1396-06-05 12:44:00
کاهش اپیزود های سریال Jane The Virgin - 1396-06-05 12:41:00
تاریخ پخش سریال های مهم شبکه SYFY - 1396-06-04 23:24:00
Lucky Man تمدید شد ! - 1396-06-03 22:06:00
تاریخ پخش سریال The Shannara Chronicles - 1396-06-03 02:18:00
Transparent تمدید شد ! - 1396-06-03 01:53:00
تاریخ پخش سریال Bad Blood - 1396-06-01 23:54:00
Club de Cuervos تمدید شد ! - 1396-06-01 22:17:00
تاریخ پخش سریال Cold Feet - 1396-06-01 22:04:00
سریالهای جدید شبکه BBC ONE - 1396-06-01 12:30:00
اخبار سریال Stranger Things - 1396-05-31 23:18:00
ساخت ادامه سریال Xena: Warrior Princess کنسل شد - 1396-05-31 12:22:00
Friends From College تمدید شد ! - 1396-05-31 01:58:00
اخبار سریال Sharp Objects - 1396-05-29 22:18:00
پخش اپیزود پایانی سریال TEEN WOLF - 1396-05-28 01:19:00
تاریخ پخش ادامه سریال Teachers - 1396-05-27 01:12:00
اخبار سریال The Crown - 1396-05-26 01:04:00
اخبار سریال Victoria - 1396-05-25 17:55:00
تاریخ پخش سریال El Chapo - 1396-05-25 13:32:00
Ozark تمدید شد ! - 1396-05-24 23:29:00
پیوستن Shonda Rhimes به نتفلیکس - 1396-05-23 17:15:00
اخبار فصل هشتم سریال The Walking Dead - 1396-05-21 20:47:00
Gypsy کنسل شد ... - 1396-05-20 21:50:00
GLOW تمدید شد ! - 1396-05-20 12:49:00
دو سریال جدید نتفلیکس از خالق سریال Fauda - 1396-05-20 12:37:00
تاریخ پخش سریال The Crown - 1396-05-20 02:02:00
Queen of the South تمدید شد ! - 1396-05-20 01:59:00
Twin Peaks پایان یافت .... - 1396-05-18 12:23:00
تمدید دو سریال شبکه HBO - 1396-05-18 02:00:00
اخبار سریال Wayward Pines - 1396-05-18 01:50:00
تاریخ پخش سریالهای جدید شوتایم - 1396-05-17 13:40:00
تاریخ پخش سریال Shameless - 1396-05-16 23:29:00
Modern Family پایان خواهد یافت ! - 1396-05-16 19:17:00
اخبار سریال the walking dead - 1396-05-14 18:37:00
تاریخ پخش سریال Mr. Robot - 1396-05-14 01:15:00
تاریخ پخش سریال Heartland - 1396-05-14 01:11:00
تاریخ پخش سریال Travelers - 1396-05-14 01:07:00
Famous In Love تمدید شد ! - 1396-05-13 13:38:00
Diablero سریال جدید نتفلیکس - 1396-05-13 01:25:00
اخرین اخبار سریالهای THE CW - 1396-05-12 12:25:00
اخبار سریال Grown-ish - 1396-05-12 12:15:00
The Middle پایان خواهد یافت - 1396-05-11 23:13:00
اخبار سریال Arrested Development - 1396-05-11 14:55:00
اخبار سریال When Calls The Heart - 1396-05-10 11:19:00
تاریخ پخش جدید سریال The Blacklist - 1396-05-10 02:53:00
تاریخ پخش سریال liar - 1396-05-09 12:34:00
Dietland سریال جدید شبکه amc - 1396-05-08 18:05:00
تاریخ پخش سریال Transparent - 1396-05-08 13:43:00
The Rook سریال جدید شبکه Starz - 1396-05-08 01:26:00
تاریخ پخش جدید South Park - 1396-05-08 01:21:00
تاریخ پخش جدید سریال Gotham - 1396-05-07 13:44:00
تاریخ پخش سریال The Girlfriend Experience - 1396-05-07 13:33:00
UnREAL تمدید شد ! - 1396-05-07 01:54:00
One Day She’ll Darken سریال جدید شبکه TNT - 1396-05-07 01:21:00
Chernobyl سریال جدید شبکه HBO و SKY - 1396-05-07 01:47:00
Big Little Lies در مرحله کار برای فصل دوم - 1396-05-06 19:02:00
اخبار سریال Game Of Thrones - 1396-05-06 18:54:00
Frontier تمدید شد ! - 1396-05-06 18:52:00
انیمیشن ترامپ در شوتایم - 1396-05-06 15:48:00
Stranger Things تمدید شد ! - 1396-05-06 15:24:00
Shooter و کاهش اپیزود در فصل دوم - 1396-05-06 02:17:00
Harlots تمدید شد ! - 1396-05-06 02:09:00
تاریخ پخش سریال Search Party - 1396-05-06 02:03:00
تاریخ پخش سریال Good Behavior - 1396-05-06 01:46:00
Good Witch تمدید شد ! - 1396-05-06 01:39:00
Aka Anne تمدید شد ! - 1396-05-06 01:31:00
اخبار فصل دوم سریال six - 1396-05-05 11:44:00
Queen Sugar تمدید شد ! - 1396-05-04 23:15:00
اخبار سریال مستند MARS - 1396-05-04 14:44:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه EPIX - 1396-05-04 14:26:00
انیمیشن جدید نتفلیکس - 1396-05-04 02:00:00
اخبار فصل چهارم سریال iZombie - 1396-05-03 21:42:00
Animal Kingdom تمدید شد ! - 1396-05-03 13:40:00
اخبار فصل سوم سریال LUCIFER - 1396-05-03 01:50:00
تاریخ پخش سریالهای پاییزی شبکه ABC - 1396-05-03 01:48:00
بازیگر لاست در فصل ششم سریال Arrow - 1396-05-02 01:45:00
Wynonna Earp تمدید شد ! - 1396-05-01 11:23:00
پوستر فصل دوم سریال The Exorcist - 0000-00-00 00:00:00
تاریخ پخش سریال Vikings - 0000-00-00 00:00:00
Iron Fist تمدید شد ! - 0000-00-00 00:00:00
تاریخ پخش سریال American Horror Story - 1396-04-30 17:36:00
اخبار سریال Legion - 1396-04-30 16:03:00
اخبار سریال Empire - 1396-04-30 15:56:00
TABOO در سه فصل پایان خواهد یافت ! - 1396-04-30 15:45:00
تاریخ پخش سریالهای HULU - 1396-04-30 01:54:00
The Originals کنسل شد ! - 1396-04-30 01:19:00
تاریخ پخش سریال Once Upon A Time - 1396-04-29 20:36:00
احتمال ادامه سریال Teen Wolf - 1396-04-29 11:15:00
Confederate سریال جدید HBO - 1396-04-29 02:30:00
تاریخ ادامه فصل هشتم سریال THE WALKING DEAD - 1396-04-28 22:37:00
اخبار فصل دوم سریال Designated Survivor - 1396-04-28 21:54:00
تاریخ پخش سریال Future Man - 1396-04-28 13:51:00
افزایش بینندگان سریال Game of Thrones - 1396-04-28 01:27:00
حادثه برای Ryan Phillippe - 1396-04-28 01:23:00
دفاع نتفلیکس از کنسلی های اخیر - 1396-04-27 23:39:00
اخبار فصل سوم سریال Scream - 1396-04-27 01:50:00
The Virtues سریال جدید شبکه 4 - 1396-04-25 02:17:00
تاریخ پخش انیمیشن جدید شبکه Disney XD - 1396-04-25 01:13:00
Guantanamo سریال جدید شوتایم - 1396-04-24 19:11:00
تاریخ پخش سریال Narcos - 1396-04-23 21:46:00
مرگ یکی از بدلکاران سریال The Walking Dead - 1396-04-23 21:34:00
Suburra سریال جدید نتفلیکس - 1396-04-23 12:12:00
دومین سریال اسپانیایی نتفلیکس - 1396-04-23 11:59:00
Cable Girls تمدید شد ! - 1396-04-22 23:30:00
تاریخ پخش سریال Girlfriends’ Guide to Divorce - 1396-04-22 18:37:00
تاریخ پخش سریال Top of the Lake - 1396-04-21 23:31:00
Claws تمدید شد ! - 1396-04-21 23:26:00
Safe سریال جدید نتفلیکس - 1396-04-21 14:20:00
تاریخ پخش سریال OUTLANDER - 1396-04-21 01:27:00
تاریخ پخش سریال Stranger Things - 1396-04-21 01:13:00
سریال 2-19 پایان خواهد یافت ! - 1396-04-20 13:58:00
تاریخ پخش سریال BoJack Horseman - 1396-04-20 01:26:00
True Detective تمدید شد ! - 1396-04-17 19:26:00
Castlevania تمدید شد ! - 1396-04-17 19:19:00
معرفی سریال جدید نتفلیکس - 1396-04-17 01:20:00
Hue 1968 سریال جدید شبکه FX - 1396-04-16 13:09:00
تاریخ پخش سریال Vice Principles - 1396-04-16 12:48:00
تاریخ پخش نیم فصل پایانی سریال Teen Wolf - 1396-04-15 21:35:00
معرفی سریال جدید شبکه ITV - 1396-04-15 01:38:00
اخبار سریال Marcella - 1396-04-14 21:14:00
اخبار سریال Wayward Pines - 1396-04-14 20:34:00
Orange Is The New Black پایان خواهد یافت ! - 1396-04-14 14:24:00
افزایش تایم اپیزودهای Game Of Thrones - 1396-04-12 18:42:00
Doctor Who بازگشت با اپیزود ویژه - 1396-04-12 18:25:00
اخبار سریال True Detective - 1396-04-11 11:44:00
Pretty Little Liars و رکورد در فضای مجازی - 1396-04-10 12:50:00
تاریخ پخش سریال Degrassi: Next Class - 1396-04-10 01:10:00
Dear White People تمدید شد ! - 1396-04-09 23:57:00
Ransom از کنسلی فرار کرد! - 1396-04-09 11:03:00
SENSE8 و دو ساعت پایانی ! - 1396-04-09 01:10:00
تاریخ پخش سریال های شبکه FX - 1396-04-08 21:10:00
تاریخ پخش سریال Comrade Detective - 1396-04-08 20:55:00
تاریخ پخش سریال FACE - 1396-04-08 10:43:00
سریال جدید شبکه نتفلیکس - 1396-04-08 02:11:00
Easy تمدید شد ! - 1396-04-07 13:37:00
امار بسیار عالی برای سریال The Mist - 1396-04-07 11:46:00
Greenleaf تمدید شد ! - 1396-04-07 11:29:00
اخبار فصل پایانی سریال Scandal - 1396-04-06 23:51:00
تاریخ پخش سریال Halt and Catch Fire - 1396-04-06 23:21:00
تاریخ پخش سریال Fuller House - 1396-04-06 23:14:00
تاریخ پخش سریال Marvel’s Inhumans - 1396-04-06 01:31:00
تاریخ پخش سریال She’s Gotta Have It - 1396-04-05 21:45:00
Snowfall تمدید شد ! - 1396-04-05 18:43:00
Girlboss کنسل شد ! - 1396-04-04 17:24:00
Better Call Saul تمدید شد ! - 1396-04-02 21:33:00
Still Star-Crossed کنسل شد - 1396-04-02 14:48:00
تاریخ پخش فصل های جدید سریالهای شبکه fox - 1396-04-02 01:45:00
تاریخ پخش فصل های جدید سریالهای شبکه fox - 1396-04-02 01:09:00
تاریخ پخش سریال Wet Hot American Summer - 1396-04-01 23:55:00
تعویق در ساخت فیلم Downton Abbey - 1396-04-01 14:07:00
Fargo کنسل شد - 1396-04-01 13:55:00
NCIS پربیننده ترین سریال سال 2016 - 1396-03-31 11:44:00
احتمال ساخت اسپین اف سریال Supernatural - 1396-03-31 11:28:00
The Good Cop سریال جدید نتفلیکس - 1396-03-30 15:23:00
تاریخ پخش سریال Atypical - 1396-03-30 01:46:00
تاریخ پخش فصلهای جدید سریالهای پاییزی شبکه NBC - 1396-03-30 01:14:00
تاریخ پخش سریال Star Trek: Discovery - 1396-03-30 01:08:00
Ice تمدید شد ! - 1396-03-26 20:47:00
Honey سریال جدید شبکه fx - 1396-03-26 11:28:00
تاریخ پخش سریال Mindhunter - 1396-03-25 01:37:00
اخرین اخبار از سریال American Crime Story - 1396-03-24 19:40:00
afer the thrones کنسل شد . - 1396-03-24 11:15:00
Unbreakable Kimmy Schmidt تمدید شد ! - 1396-03-24 01:29:00
Luther تمدید شد ! - 1396-03-23 01:42:00
The Comeback باز نخواهد گشت - 1396-03-22 15:31:00
Insatiable سریال جدید نتفلیکس - 1396-03-20 21:38:00
fargo به پایان خط رسید؟ - 1396-03-20 15:02:00
معرفی سریال جدید CINEMAX - 1396-03-18 22:31:00
تاریخ پخش سریال Dice - 1396-03-18 01:51:00
تاریخ پخش سریال Survivor’s Remorse - 1396-03-17 20:04:00
تاریخ پخش سریال Swedish Dicks - 1396-03-17 01:21:00
Private Eyes تمدید شد ! - 1396-03-16 14:34:00
The White Princess کنسل شد ! - 1396-03-16 12:10:00
Mary Kills People تمدید شد ! - 1396-03-15 22:45:00
UnREAL با تاخیر همراه خواهد بود . - 1396-03-15 14:28:00
فرار از زندان جدید در راه هست !این بار در شوتایم ! - 1396-03-13 21:51:00
تاریخ پخش سریال The Last Tycoon - 1396-03-13 21:35:00
تاریخ پخش سریالهای پاییزی شبکه CBS - 1396-03-13 19:25:00
اخبار سریال Game Of Thrones - 1396-03-13 18:29:00
تاریخ پخش سریال THE BIG BANG THEORY - 1396-03-12 23:45:00
نگاه amc به ساخت سه سریال جدید - 1396-03-12 15:19:00
تاریخ پخش سریال loaded - 1396-03-12 13:37:00
Sense8 کنسل شد ! - 1396-03-12 01:16:00
تاریخ پخش سریال جدید The Deuce - 1396-03-11 11:28:00
تاریخ پخش سریال poldark - 1396-03-10 23:02:00
Quarry کنسل شد ! - 1396-03-10 23:00:00
Poldark تمدید شد ! - 1396-03-09 01:47:00
تولید اولین سریال ترکی نتفلیکس - 1396-03-08 15:18:00
Underground در شبکه دیگر؟ - 1396-03-06 01:00:00
Blue Book سریال جدید شبکه History - 1396-03-05 20:21:00
تاریخ پخش سریال Ozark - 1396-03-05 01:39:00
Silicon Valley تمدید شد ! - 1396-03-04 22:46:00
Veep تمدید شد ! - 1396-03-04 22:43:00
The Get Down کنسل شد - 1396-03-04 11:33:00
سریالهای کنسل شده شبکه CBC - 1396-03-03 22:43:00
تاریخ پخش سریال The Last Ship - 1396-03-03 01:32:00
اخبار فصل پایانی سریال Bloodline - 1396-03-02 22:36:00
Chicago Justice کنسل شد - 1396-03-02 20:21:00
تاریخ پخش سریال Top of the Lake - 1396-03-02 01:47:00
تاریخ پخش سریال Friends From College - 1396-03-02 01:18:00
The Dark Crystal: Age of Resistance سریال جدید نتفلیکس - 0000-00-00 00:00:00
اسپین اف سریال Black-ish در شبکه freeform - 0000-00-00 00:00:00
Big Little Lies ادامه خواهد یافت؟ - 0000-00-00 00:00:00
تاریخ پخش سریال Cleverman - 1396-02-29 18:46:00
Once Upon A Time در هفت فصل پایان خواهد یافت (غیر رسمی) - 1396-02-28 20:07:00
Rosehaven تمدید شد ! - 1396-02-28 20:04:00
اخبار سریال Star Trek: Discovery - 1396-02-28 12:31:00
The Witcher سریال جدید شبکه نتفلیکس - 1396-02-28 01:40:00
Lovecraft Country سریال جدید HBO - 1396-02-28 01:03:00
Ransom کنسل شد . - 1396-02-27 21:20:00
Tidelands سریال جدید نتفلیکس - 1396-02-27 11:44:00
ساخت اسپین اف سریال Grey’s Anatomy - 1396-02-27 11:25:00
تغییرات روز پخش برخی سریالهای ABC - 1396-02-27 01:19:00
فصل دوم The Young Pope با تغییرات کامل - 1396-02-26 19:44:00
Quantico تمدید شد ! - 1396-02-26 14:00:00
Game Of Thrones و کار روی پنج اسپین اف ؟ - 1396-02-26 01:48:00
فرار از زندان کنسل شد (در حال حاضر) - 1396-02-25 21:45:00
Scream Queens کنسل شد . - 1396-02-25 21:43:00
24: Legacy کنسل شد . - 1396-02-25 21:40:00
Shots Fired کنسل شد - 1396-02-25 21:36:00
Criminal Minds: Beyond Borders کنسل شد - 1396-02-25 14:34:00
Code Black تمدید شد ! - 1396-02-25 12:06:00
New Girl تمدید شد! - 1396-02-25 02:42:00
Elementary تمدید شد ! - 1396-02-24 11:13:00
The Great Indoors کنسل شد - 1396-02-24 01:59:00
Baby Daddy کنسل شد - 1396-02-23 21:42:00
پشیمانی NBC از کنسلی سریال Timeless - 1396-02-23 21:38:00
Arrested Development تمدید شد ! - 1396-02-23 21:35:00
2 Broke Girl کنسل شد - 1396-02-23 14:52:00
Law & Order: SVU تمدید شد ! - 1396-02-23 14:43:00
سریالهای جدید شبکه ABC - 1396-02-23 14:19:00
سریالهای جدید شبکه CBS - 1396-02-23 14:12:00
Speechless تمدید شد ! - 1396-02-23 12:02:00
Fresh Off The Boat تمدید شد ! - 1396-02-23 11:52:00
Brooklyn Nine-Nine تمدید شد ! - 1396-02-23 11:15:00
The Exorcist تمدید شد ! - 1396-02-23 11:09:00
The Son تمدید شد ! - 1396-02-23 10:57:00
The Blacklist: Redemption کنسل شد. - 1396-02-23 10:53:00
تاریخ پخش سریال Mr. Mercedes - 1396-02-23 02:28:00
Osmosis سریال جدید نتفلیکس - 1396-02-23 02:16:00
سریالهای جدید شبکه The CW - 1396-02-23 02:09:00
سریالهای جدید شبکه syfy - 1396-02-23 02:04:00
The Good Doctor سریال جدید شبکه ABC - 1396-02-23 01:22:00
Secrets And Lies کنسل شد . - 1396-02-22 18:32:00
Once Upon A Time تمدید شد ! - 1396-02-22 11:20:00
تمدیدی دو سریال شبکه ABC - 1396-02-22 11:10:00
کنسلی سه سریال شبکه ABC - 1396-02-22 11:02:00
American Crime کنسل شد - 1396-02-22 10:59:00
کنسلی دو سریال شبکه FOX - 1396-02-22 10:56:00
The Goldbergs تمدید شد ! - 1396-02-22 02:10:00
The Shannara Chronicles در شبکه ای جدید - 1396-02-22 02:04:00
تاریخ پخش سریال Gypsy - 1396-02-22 01:37:00
The Blacklist تمدید شد ! - 1396-02-21 23:42:00
تمدیدی دو سریال شبکه FOX - 1396-02-21 23:39:00
تمدیدی دو سریال شبکه THE CW - 1396-02-21 23:36:00
تمدید سه سریال شبکه NBC - 1396-02-21 23:35:00
Modern Family تمدید شد ! - 1396-02-21 23:32:00
Blindspot تمدید شد ! - 1396-02-21 23:30:00
Last Man Standing کنسل شد.. - 1396-02-21 23:28:00
Timeless کنسل شد .. - 1396-02-21 23:26:00
سریالهای جدید شبکه FOX - 1396-02-21 23:18:00
Scandal پایان خواهد یافت ! - 1396-02-21 01:47:00
Underground کنسل شد ... - 1396-02-21 01:44:00
Rosewood کنسل شد ... - 1396-02-21 01:39:00
امار بینندگان سریال فرار از زندان - 1396-02-20 11:39:00
Sleepy Hollow کنسل شد - 1396-02-20 11:33:00
Taken تمدید شد ! - 1396-02-20 11:28:00
The Dangerous Book for Boys سریال جدید امازون - 1396-02-20 02:29:00
تاریخ پخش فصل پایانی سریال The Strain - 1396-02-20 02:03:00
Sensitive Skin کنسل شد ... - 1396-02-19 13:57:00
Wentworth تمدید شد ! - 1396-02-19 13:50:00
تاریخ پخش سریال Snowfall - 1396-02-19 13:31:00
No Tomorrow کنسل شد .... - 1396-02-19 01:05:00
Slasher تمدید شد! - 1396-02-18 23:32:00
Frequency کنسل شد ... - 1396-02-18 01:05:00
APB کنسل شد ... - 1396-02-17 18:46:00
سریالهای جدید شبکه NBC - 1396-02-16 13:52:00
Emerald City کنسل شد .... - 1396-02-16 01:01:00
HBO بدنبال ساخت اسپین اف Game Of Thrones - 1396-02-15 12:46:00
Line of Duty مجددا تمدید شد ! - 1396-02-15 01:40:00
Runaways و همکاری مارول با hulu - 1396-02-13 21:06:00
تاخیر در فصل پنجم سریال Line of Duty - 1396-02-13 02:30:00
Pitch کنسل شد ! - 1396-02-12 20:51:00
Hap and Leonard تمدید شد ! - 1396-02-12 01:44:00
Freakish تمدید شد ! - 1396-02-12 01:18:00
امار بینندگان سریال فرار از زندان - 1396-02-10 12:57:00
تهدید به انتشار زودتر Orange Is The New Black - 1396-02-10 12:32:00
معرفی سریال جدید نتفلیکس - 1396-02-09 20:39:00
تاریخ پخش سریال Ray Donovan, Episodes - 1396-02-09 20:25:00
Sweet/Vicious کنسل شد ! - 1396-02-09 01:13:00
Ingobernable تمدید شد ! - 1396-02-08 19:06:00
13 Reasons Why تمدید شد ! - 1396-02-07 16:33:00
Ray Donovan پایان خواهد یافت ؟ - 1396-02-07 12:04:00
اغاز تولید سریال Strike Back - 1396-02-07 11:51:00
تاریخ پخش سریال Power - 1396-02-07 01:23:00
تاریخ پخش سریال The Tick - 1396-02-06 23:55:00
The Handmaid’s Tale تمدید شد ! - 1396-02-06 23:50:00
تاریخ پخش سریال Turn - 1396-02-06 01:51:00
Into The Badlands تمدید شد ! - 1396-02-06 01:42:00
The Detourتمدید شد ! - 1396-02-06 01:40:00
Powerless کنسل شد .... - 1396-02-06 01:34:00
When Calls The Heart تمدید شد ! - 1396-02-05 11:46:00
افت بینندگان سریال فرار از زندان - 1396-02-04 14:56:00
Black-ish تمدید شد ! - 1396-02-03 01:47:00
اغاز تولید سریال Endeavour - 1396-02-02 11:03:00
You سریال جدید شبکه Lifetime - 1396-02-02 01:51:00
تاریخ پخش سریال Disjointed - 1396-02-02 01:44:00
تاریخ پخش سریال Will - 1396-02-01 11:47:00
The X-Files تمدید شد ! - 1396-02-01 11:41:00
Teachers & Younger تمدید شدند ! - 1396-02-01 11:31:00
SIREN سریال جدید شبکه FreeForm - 1396-01-31 23:35:00
Genius تمدید شد ! - 1396-01-31 14:47:00
امار بینندگان سریال فرار از زندان - 1396-01-30 15:06:00
تاریخ پخش فصل دوم Flaked - 1396-01-30 13:12:00
Patriot تمدید شد ! - 1396-01-29 23:03:00
Gangland Undercover کنسل شد ! - 1396-01-28 22:28:00
تاریخ پخش سریال Bloodline - 1396-01-28 22:24:00
The Goldbergs تمدید شد ! - 1396-01-27 02:28:00
Shadowhunters تمدید شد ! - 1396-01-26 14:38:00
Fear The Walking Dead تمدید شد ! - 1396-01-26 02:52:00
Outsiders کنسل شد ! - 1396-01-26 02:42:00
زمان پخش سریالهای شبکه ABC - 1396-01-25 23:46:00
Degrassi: Next Class تمدید شد ! - 1396-01-25 13:58:00
تاریخ پخش سریال Queen Sugar - 1396-01-25 13:52:00
The Arrangement تمدید شد ! - 1396-01-24 21:27:00
The Magicians تمدید شد ! - 1396-01-24 01:55:00
The Path تمدید شد ! - 1396-01-24 01:32:00
زمان پخش سریالهای شبکه USA - 1396-01-23 14:46:00
معرفی سریال جدید امازون.... - 1396-01-23 02:05:00
The Crown تمدید شد ! - 1396-01-22 21:24:00
Nashville تمدید شد ! - 1396-01-22 11:37:00
امار بینندگان سریال فرار از زندان - 1396-01-22 01:30:00
سریال جدید امازون و تمدیدی برای فصل دوم - 1396-01-21 23:05:00
معرفی سریال جدید نتفلیکس - 1396-01-20 21:33:00
Designated Survivor تمدید شد ! - 1396-01-20 01:34:00
Criminal Minds تمدید شد ! - 1396-01-19 14:48:00
Colony در چهار فصل ؟ - 1396-01-19 14:42:00
تاریخ پخش سریال های شبکه syfy - 1396-01-19 14:33:00
The Man in the High Castle در بهترین های امازون - 1396-01-19 01:40:00
میانگین بیننده فصل هفتم سریال The Walking Dead - 1396-01-19 01:13:00
نقدی بر ادامه سریال فرار از زندان... - 1396-01-18 02:26:00
تاریخ پخش سریال Versaille - 1396-01-17 13:10:00
Man Seeking Woman کنسل شد ... - 1396-01-16 15:59:00
Black Sails و امکان ساخت اسپین اف ... - 1396-01-16 01:54:00
Colony تمدید شد ! - 1396-01-16 01:50:00
A Series of Unfortunate Events تمدید شد! - 1396-01-16 01:42:00
تاریخ پخش سریال Marvel’s The Defenders - 1396-01-16 01:03:00
Poldark امسال زودتر پخش خواهد شد ؟ - 1396-01-15 11:52:00
تاریخ پخش سریال Fear The Walking Dead - 1396-01-15 01:53:00
تاریخ پخش سریال Younger - 1396-01-15 01:49:00
Falling Water تمدید شد ! - 1396-01-15 01:43:00
Big Little Lies در یک فصل ؟ - 1396-01-15 01:31:00
تاریخ پخش سریال Queen of The South - 1396-01-13 22:45:00
Kingdom پایان خواهد یافت - 1396-01-13 19:15:00
Black Lake و شبکه BBC FOUR - 1396-01-12 22:57:00
تاریخ پخش سریال Midnight, Texas - 1396-01-12 22:38:00
Mindhunter تمدید شد ! - 1396-01-11 14:56:00
تاریخ پخش سریال The Ranch - 1396-01-11 12:40:00
American Gods تمدید شد ! - 1396-01-10 18:48:00
تاریخ پخش سریال Wynonna Earp - 1396-01-10 13:19:00
Time After Time کنسل شد ... - 1396-01-10 02:09:00
The Mindy Project تمدید شد ! - 1396-01-10 02:02:00
Santa Clarita Diet تمدید شد ! - 1396-01-09 19:18:00
True Detective در راه تمدیدی ! - 1396-01-08 14:47:00
Humans تمدید شد ! - 1396-01-08 02:49:00
تاریخ پخش سریال Difficult People - 1396-01-08 01:09:00
Lucifer و کاهش اپیزودهای فصل دوم ! - 1396-01-05 18:14:00
Grace and Frankie تمدید شد ! - 1396-01-05 18:13:00
El Chapo تمدید شد ! - 1396-01-05 17:58:00
سریالهای جدید تمدید شده توسط CBS - 1396-01-05 01:54:00
The Knick کنسل شد - 1396-01-04 19:16:00
سریال مشترک نتفلیکس و BBC ONE - 1396-01-03 01:28:00
Heartland تمدید شد ! - 1396-01-02 11:24:00
Shut Eye تمدید شد ! - 1395-12-31 20:41:00
Detroiters تمدید شد ! - 1395-12-30 20:38:00
Fleabag تمدید شد ! - 1395-12-29 01:24:00
Pose سریال جدید شبکه FX - 1395-12-28 02:13:00
Shades of Blue تمدید شد ! - 1395-12-28 02:01:00
Scream در فصل سوم چگونه خواهد بود ؟ - 1395-12-28 01:19:00
تاریخ پخش سریال zoo - 1395-12-28 01:08:00
The Expanse تمدید شد ! - 1395-12-27 14:00:00
12 Monkeys تمدید شد ! - 1395-12-27 13:56:00
The Good Fight تمدید شد ! - 1395-12-26 19:28:00
Legion تمدید شد ! - 1395-12-26 19:24:00
Crashing تمدید شد ! - 1395-12-26 19:20:00
تاریخ پخش سریال Master of None - 1395-12-26 17:56:00
The Replacement تنها در یک فصل ! - 1395-12-25 19:43:00
تاریخ پخش سریال Ballers - 1395-12-24 23:18:00
تاریخ پخش سریال Insecure - 1395-12-24 23:16:00
The Good Karma Hospital تمدید شد ! - 1395-12-23 11:43:00
تعداد اپیزودهای فصل پایانی Game Of Thrones - 1395-12-23 02:02:00
نیم ساعت ویژه و پایانی bates motel - 1395-12-21 21:14:00
Training Day کنسل شد - 1395-12-21 20:29:00
تاریخ پخش سریال Preacher - 1395-12-21 20:25:00
تاخیر در پخش Mr. Robot - 1395-12-21 20:11:00
The 100 تمدید شد ! - 1395-12-21 10:54:00
The Halcyon کنسل شد ... - 1395-12-21 10:47:00
تاریخ پخش سریال Famous In Love - 1395-12-20 14:18:00
Mercy Street کنسل شد .. - 1395-12-20 10:49:00
Baskets تمدید شد ! - 1395-12-20 10:47:00
تاریخ پخش فصل هفتم سریال Game Of Thrones - 1395-12-20 11:12:00
Billions تمدید شد ! - 1395-12-19 01:54:00
تاریخ پخش سریال Versailles - 1395-12-19 01:44:00
Riverdale تمدید شد ! - 1395-12-18 13:21:00
دومین سریال کره ای NETFLIX - 1395-12-17 11:01:00
تاریخ پخش تابستانی شبکه FREEFORM - 1395-12-17 01:02:00
24: Legacy در خطر کنسلی - 1395-12-16 18:18:00
سریال جدید و مشترک BBC ONE و HBO - 1395-12-16 01:28:00
One Day at a Time تمدید شد ! - 1395-12-15 14:24:00
The One Percent کنسل شد - 1395-12-13 19:06:00
The Coroner کنسل شد ... - 1395-12-12 23:59:00
Taboo تمدید شد ! - 1395-12-12 18:33:00
Unforgotten تمدید شد ! - 1395-12-12 18:19:00
Eyewitness کنسل شد .... - 1395-12-12 12:46:00
Lovesick تمدید شد ! - 1395-12-12 12:43:00
نتفلیکس به پروژه جدید BBC پیوست ! - 1395-12-12 01:51:00
تاریخ پخش سریال GLOW - 1395-12-11 20:56:00
سریال جدید Benedict Cumberbatch - 1395-12-11 10:32:00
Cardinal تمدید شد ! - 1395-12-11 01:03:00
Feud تمدید شد ! - 1395-12-10 20:45:00
تاخیر در سریال Star Trek: Discovery - 1395-12-10 11:56:00
class کنسل خواهد شد - 1395-12-10 11:43:00
امازون امتیاز Fortitude رو بدست اورد ... - 1395-12-09 21:53:00
Incorporated کنسل شد ! - 1395-12-09 21:47:00
TABOO در خطر کنسلی ! - 1395-12-08 15:16:00
تاریخ پخش سریال Ripper Street - 1395-12-07 19:57:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریال Twin Peaks - 1395-12-07 19:40:00
Doubt کنسل شد ... - 1395-12-07 13:59:00
تاریخ ادامه سریال The Get Down - 1395-12-06 20:43:00
SIX تمدید شد ! - 1395-12-06 14:16:00
Witless پایان خواهد یافت ! - 1395-12-06 01:21:00
تاریخ پخش سریال American Gods - 1395-12-06 01:14:00
تاریخ پخش سریال FARGO - 1395-12-06 01:11:00
تمدید دو سریال جدید شبکه FOX - 1395-12-05 01:25:00
Gunpowder سریال جدید BBC ONE - 1395-12-05 01:08:00
The Mick تمدید شد ! - 1395-12-04 01:27:00
Castle Rock سریال جدید hulu - 1395-11-30 19:40:00
تاریخ پخش سریال Animal Kingdom - 1395-11-29 23:56:00
سریالهای پربیننده امازون , نتفلیکس , hulu - 1395-11-29 17:31:00
The Royals تمدید شد ! - 1395-11-29 01:31:00
Goliath تمدید شد ! - 1395-11-28 12:06:00
تاخیر در پخش سریال Outlander - 1395-11-28 11:57:00
تاریخ پخش سریال Broadchurch - 1395-11-27 21:19:00
تاریخ پخش سریال Unbreakable Kimmy Schmidt - 1395-11-26 11:34:00
lucifer تمدید شد ! - 1395-11-26 01:10:00
امتیاز پخش جدید BBC FOUR - 1395-11-24 23:02:00
تاریخ پخش سریال Billions - 1395-11-23 15:51:00
تاریخ پخش سریال Silicon Valley - 1395-11-23 15:48:00
تمدید سه سریال مطرح ABC - 1395-11-23 01:00:00
تاریخ پخش سریال The White Princess - 1395-11-22 13:13:00
Channel Zero تا فصل چهارم تمدید شد ! - 1395-11-22 01:04:00
اخرین اخبار از سریالهای جدید - 1395-11-21 18:05:00
تاریخ پخش سریال Grace and Frankie - 1395-11-21 09:19:00
Travelers تمدید شد ! - 1395-11-21 01:22:00
تاریخ پخش سریال Girlboss - 1395-11-21 01:08:00
تاریخ پخش سریال Anne - 1395-11-20 23:56:00
تاریخ پخش سریال Dear White People - 1395-11-20 23:18:00
تاریخ پخش سریال Orange Is The New Black - 1395-11-20 23:13:00
The OA تمدید شد ! - 1395-11-20 21:00:00
LOVE تمدید شد ! - 1395-11-20 20:57:00
تاریخ پخش سریالهای مهم امازون .. - 1395-11-20 14:28:00
تاریخ پخش سریال VEEP - 1395-11-20 10:43:00
تاریخ پخش سریال Orphan Black - 1395-11-20 10:18:00
حق پخش جدید امازون.... - 1395-11-20 01:42:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال Stranger Things - 1395-11-19 01:44:00
بازگشت جک بائر به اسپین اف سریال 24 ؟ - 1395-11-16 21:42:00
معرفی سریال جدید شبکه BBC ONE - 1395-11-16 12:55:00
Please Like Me کنسل شد - 1395-11-15 14:17:00
تاریخ پخش سریال Doctor Who - 1395-11-13 19:45:00
The Good Place تمدید شد ! - 1395-11-12 19:14:00
Red Oaks تمدید شد ! - 1395-11-12 01:12:00
Mozart in the Jungle تمدید شد ! - 1395-11-11 20:54:00
taboo در سه فصل پایان خواهد یافت ؟ - 1395-11-11 01:04:00
معرفی سریال جدید شبکه BBC Four - 1395-11-09 13:51:00
تاریخ پخش سریال جدید امازون - 1395-11-09 01:34:00
تاریخ پخش سریال Love - 1395-11-09 01:29:00
تاریخ پخش سریال Saving Hope - 1395-11-08 01:48:00
تاریخ پخش سریال Rogue - 1395-11-08 01:40:00
تاریخ پخش سریال 13 Reasons Why - 1395-11-07 13:10:00
The Middle تمدید شد ! - 1395-11-07 01:32:00
تاریخ پخش فصل پایانی The Leftovers - 1395-11-05 23:35:00
The Librarians تمدید شد ! - 1395-11-05 23:33:00
This Life کنسل شد - 1395-11-05 23:31:00
تاریخ پخش فصل دوم Greenleaf - 1395-11-04 23:20:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال Lucky Man - 1395-11-04 23:18:00
Fortitude و نحوه پخش فصل دوم - 1395-11-03 23:31:00
تاریخ پخش سریال i love dick - 1395-11-02 20:42:00
LOST زنده خواهد شد ؟ - 1395-11-02 19:09:00
The Tunnel تمدید شد ! - 1395-11-02 10:15:00
تاریخ پخش فصل پنجم سریال House of Cards - 1395-11-02 10:10:00
Sneaky Pete تمدید شد ! - 1395-11-01 09:45:00
This Is Us تمدید شد ! - 1395-10-30 01:54:00
The Sinner سریال جدید شبکه USA - 1395-10-29 11:09:00
پایان سریال Peaky Blinders در پنج فصل ؟ - 1395-10-28 01:45:00
وضعیت نامشخص اپیزودهای فصل پایانی بازی تاج و تخت - 1395-10-26 17:46:00
تاریخ پخش فصل سوم سریال Better Call Saul - 1395-10-26 17:37:00
تاریخ پخش سریال Into The Badlands - 1395-10-26 01:44:00
Good Behavior تمدید شد ! - 1395-10-26 01:42:00
The Split سریال جدید شبکه sundancetv - 1395-10-25 16:40:00
Nobodies تمدید شد ! - 1395-10-25 16:32:00
تاریخ پخش سریال Mary Kills People - 1395-10-25 16:25:00
mars تمدید شد ! - 1395-10-25 13:06:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال Hap and Leonard - 1395-10-25 10:21:00
اخبار فصل سوم سریال fargo - 1395-10-24 12:53:00
Aftermath کنسل شد - 1395-10-24 12:45:00
تاخیر در پخش دو سریال شبکه FX - 1395-10-24 01:23:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه FX - 1395-10-24 01:10:00
American Horror Story تمدید شد ! - 1395-10-24 01:06:00
وضعیت نامشخص سریال Wayward Pines - 1395-10-24 01:02:00
The X-Files تمدید خواهد شد ؟ - 1395-10-23 14:21:00
Empire تمدید شد ! - 1395-10-23 01:26:00
تاریخ پخش فصل پنحم سریال فرار از زندان - 1395-10-23 01:19:00
تمدیدی دو سریال شبکه FREEFORM - 1395-10-22 10:22:00
تاریخ پخش دو سریال شبکه FREEFORM - 1395-10-22 01:51:00
تاریخ جدید پخش برای سه سریال مطرح ABC - 1395-10-21 22:50:00
تاریخ پخش فصل سوم Twin Peaks - 1395-10-21 22:47:00
The Affair تمدید شد ! - 1395-10-21 10:31:00
کنستانتین ادامه خواهد یافت ! - 1395-10-20 18:48:00
The Golden Globes 2017 - 1395-10-20 10:36:00
تمدیدی هفت سریال از شبکه THE CW - 1395-10-19 21:22:00
تاریخ پخش سریال Kingdom - 1395-10-17 09:49:00
انتقال سریال Archer به شبکه fx - 1395-10-16 20:38:00
تاریخ پخش سریال Bates Motel - 1395-10-15 14:41:00
The Man in the High Castle تمدید شد ! - 1395-10-15 13:33:00
افزایش اپیزودهای فصل سوم سریال Fuller House - 1395-10-14 11:58:00
The affair پایان خواهد یافت ؟ - 1395-10-12 01:45:00
امکان تغییرات در سریال The Good Fight - 1395-10-09 01:03:00
ده سریال برتر از حیث دانلود غیر قانونی (تورنت) - 1395-10-08 11:47:00
پخش کامل سریال Game Of Thrones - 1395-10-06 13:36:00
Fuller House تمدید شد ! - 1395-10-05 14:03:00
The Missing و ساخت اسپین اف ؟ - 1395-10-03 21:51:00
تاریخ پخش جدید سریال The Expanse - 1395-10-02 13:16:00
People of Earth تمدید شد ! - 1395-10-01 15:24:00
Blunt Talk کنسل شد ... - 1395-10-01 01:15:00
Shooter تمدید شد ! - 1395-09-30 01:41:00
تاریخ پخش سریال You Me Her - 1395-09-30 01:35:00
Man in the High Castle تمدید شد (غیر رسمی). - 1395-09-28 22:54:00
تاریخ پخش فصل دوم Fortitude - 1395-09-27 23:15:00
سریال جدید شبکه abc - 1395-09-27 10:25:00
تاریخ پخش سریال The Handmaid’s Tale - 1395-09-27 01:18:00
Haters Back تمدید شد ! - 1395-09-26 10:01:00
تاریخ پخش سریال Sneaky Pete - 1395-09-26 01:51:00
Shameless تمدید شد ! - 1395-09-25 01:33:00
سفارش اپیزود بیشتر برای سریالهای ABC - 1395-09-25 01:30:00
Impastor کنسل شد ... - 1395-09-24 16:41:00
تاریخ پخش سریال Underground - 1395-09-24 01:41:00
salem کنسل شد ... - 1395-09-24 01:39:00
مارکوپولو کنسل شد ! - 1395-09-23 20:35:00
تاریخ ادامه فصل هفتم سریال THE WALKING DEAD - 1395-09-23 01:10:00
تاریخ پخش سریال THE OA - 1395-09-23 01:05:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریال 24 LEGACY - 1395-09-22 20:33:00
alone تمدید شد ! - 1395-09-20 01:28:00
Strike Back تمدید شد ! - 1395-09-19 10:29:00
تاریخ پخش اسپین اف سریال THE BLACKLIST - 1395-09-19 10:23:00
تاریخ پخش اسپین اف سریال Agents Of S.H.I.E.L.D. - 1395-09-18 22:53:00
Reign پایان خواهد یافت .... - 1395-09-18 14:06:00
تاریخ پخش سریال The Good Fight - 1395-09-18 10:22:00
تاریخ پخش قسمت نهایی conviction - 1395-09-18 01:34:00
Please Like Me تمدید شد ! - 1395-09-18 01:32:00
معرفی سریال جدید شبکه syfy - 1395-09-17 20:53:00
فصل سوم سریال The Leftovers - 1395-09-17 01:22:00
فصل دوم Westworld با تاخیر پخش میشود.. - 1395-09-16 20:41:00
تاریخ پخش سریال legion - 1395-09-16 09:39:00
3% تمدید شد ! - 1395-09-15 09:52:00
Luke Cage تمدید شد ! - 1395-09-15 01:20:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال sense8 - 1395-09-14 16:45:00
معرفی سریال جدید شبکه FOX - 1395-09-13 01:28:00
Good Girls Revolt کنسل شد - 1395-09-12 23:14:00
امتیاز پخش جدید netflix - 1395-09-12 11:08:00
تاریخ پخش سریال inhumans - 1395-09-11 20:44:00
امتیاز پخش جدید شبکه cinemax - 1395-09-11 18:56:00
The Odd Couple کنسل شد ! - 1395-09-11 14:53:00
Masters of Six کنسل شد - 1395-09-11 14:45:00
تاریخ پخش اپیزود ویژه sense8 - 1395-09-11 14:17:00
z nation تمدید شد ! - 1395-09-10 11:45:00
قسمت ویژه سریال When Calls The Heart - 1395-09-09 21:52:00
پوستر سریال جدید شبکه FX - 1395-09-09 17:48:00
تاریخ پخش سریال Big Little Lies - 1395-09-09 01:53:00
تاریخ پخش سریال Santa Clarita Diet - 1395-09-08 21:46:00
تاریخ جدید فصل دوم سریال Quantico - 1395-09-08 15:26:00
اخبار سریال Dark Matter - 1395-09-05 12:38:00
Call The Midwife تمدید شد ! - 1395-09-03 22:28:00
افزایش سفارش اپیزود برای دو سریال CBS - 1395-09-03 13:44:00
سریال Twin Peaks بازپخش میشود - 1395-09-02 17:24:00
Pure Genius کنسل شد ! - 1395-09-02 13:55:00
کیفر ساترلند این بار در نقش رئیس جمهور امریکا ! - 1395-09-02 13:45:00
تمدید سریال جدید شبکه BBC AMERICA - 1395-09-02 01:00:00
the affair در سه فصل ؟ - 1395-09-01 11:50:00
انتقال سریال Gangland Undercover به شبکه A&E - 1395-08-30 22:08:00
اخبار سریال THE CROWN - 1395-08-29 19:28:00
تاریخ فصل نهایی Pretty Little Liars - 1395-08-29 11:41:00
تاریخ پخش دو سریال شبکه HBO - 1395-08-27 23:02:00
تمدید دو سریال جدید شبکه epix - 1395-08-27 21:44:00
the affair زیرنویس خواهد شد ! - 1395-08-27 18:25:00
تاریخ پخش سریالهای معروف hulu - 1395-08-27 18:18:00
Frequency و No Tomorrow در خطر کنسلی ! - 1395-08-27 01:28:00
تاریخ پخش جدید سریالهای شبکه THE CW - 1395-08-26 23:56:00
معرفی سریال جدید BBC AMERICA - 1395-08-26 13:33:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال colony - 1395-08-26 12:22:00
تعداد اپیزودهای سریال جدید NBC - 1395-08-25 23:03:00
تاریخ پخش سریال taboo - 1395-08-25 19:57:00
سفارش کامل برای سه سریال شبکه CBS - 1395-08-25 11:20:00
تاریخ پخش سریال Frontier - 1395-08-25 01:01:00
تمدید دو سریال جدید شبکه HBO - 1395-08-24 23:43:00
Westworld تمدید شد ! - 1395-08-24 23:31:00
Conviction چگونه پایان میابد ؟ - 1395-08-22 17:20:00
Nicki Minaj کنسل شد... - 1395-08-21 22:53:00
تاریخ پخش دو سریال مطرح شبکه Syfy - 1395-08-21 17:19:00
معرفی سریال جدید SKY ATLANTIC - 1395-08-20 23:32:00
تاریخ پخش سریال Girlfriends’ Guide to Divorce - 1395-08-20 23:20:00
افزایش تعداد اپیزودهای DC’s Legends of Tomorrow - 1395-08-20 18:44:00
تلخ , تاریک و غمناک مانند the missing - 1395-08-19 23:32:00
حق پخش جدید شبکه NETFLIX - 1395-08-19 19:01:00
Dead of Summer کنسل شد ! - 1395-08-19 11:01:00
Conviction کنسل شد .... - 1395-08-19 11:00:00
درام جدید امازون .... - 1395-08-18 19:23:00
Patient Zero کنسل شد ... - 1395-08-18 19:21:00
تاریخ پخش دوسریال شبکه fx - 1395-08-18 09:55:00
امار بینندگان فصل هفتم سریال the walking dead - 1395-08-17 20:14:00
THE SIMPSONS رکورد دار شد ! - 1395-08-16 23:25:00
American Housewife سفارش کامل گرفت ... - 1395-08-16 01:07:00
The Exorcist ادامه خواهد داشت ؟ - 1395-08-15 16:45:00
برنامه زمستانی شبکه FOX - 1395-08-14 18:11:00
تاریخ پخش سریال Suits - 1395-08-14 02:15:00
تاریخ پخش ادامه سریالهای شبکه ABC - 1395-08-13 17:56:00
تاریخ پخش درام - موزیک جدید شبکه FOX - 1395-08-12 23:26:00
Longmire تمدید و پایان خواهد یافت .... - 1395-08-12 21:02:00
تاریخ پخش سریال Baskets - 1395-08-12 16:27:00
تاریخ پخش سریال The Young Pope - 1395-08-12 10:28:00
تاریخ پخش سریال taken - 1395-08-12 10:25:00
Penny Dreadful ادامه خواهد داشت ... - 1395-08-11 10:44:00
اخبار اسپین اف سریال “THE GOOD WIFE” - 1395-08-11 10:31:00
لوسیفر و سفارش کامل برای فصل دوم .... - 1395-08-10 23:46:00
تمدید دوباره American Horror Story - 1395-08-10 19:54:00
The Night Of تمدید خواهد شد؟ - 1395-08-08 11:29:00
کاهش اپیزودهای سریال Making History - 1395-08-07 22:36:00
قسمت پایانی pretty little liars سه ساعته خواهد بود ! - 1395-08-07 15:45:00
معرفی سریال جدید AMC .... - 1395-08-06 17:15:00
تاریخ پخش فصل چهارم سریال شرلوک .... - 1395-08-06 01:53:00
Saving Hope پایان خواهد یافت ! - 1395-08-05 19:23:00
اخبار سریال Orphan Black - 1395-08-05 11:18:00
Notorious کنسل شد ! - 1395-08-04 23:29:00
تاریخ پخش سریال six - 1395-08-04 23:26:00
تمدید سریال جدید نتفلیکس و دیسکاوری ! - 1395-08-04 19:26:00
بازگشت کاراکتر ملیسا به سریال pretty little liars - 1395-08-04 11:53:00
Young & Hungry تمدید شد ! - 1395-08-04 10:43:00
تاخیر در سریال جدید freeform - 1395-08-01 20:12:00
The Young Pope تمدید شد ! - 1395-07-30 20:55:00
Guilt کنسل شد ..... - 1395-07-30 20:49:00
معرفی سریال جدید شبکه CBS - 1395-07-30 19:38:00
ادامه ساخت سریال The Get Down - 1395-07-30 12:36:00
تاریخ پخش سریال Club de Cuervos - 1395-07-29 16:30:00
سفارش کامل فصل یرای سه سریال CBS - 1395-07-28 03:09:00
American Crime Story بازهم تمدید شد ! - 1395-07-28 01:47:00
Versailles تمدید شد ! - 1395-07-27 19:27:00
Talking Dead تمدید شد ! - 1395-07-27 19:21:00
کنسلی زودهنگام دو سریال جدید شبکه CBS - 1395-07-27 12:02:00
تاریخ پخش دوسریال شبکه freeform - 1395-07-27 11:28:00
Difficult People تمدید شد ! - 1395-07-27 01:28:00
the walking dead تمدید شد ! - 1395-07-26 18:17:00
Cold Feet تمدید شد ! - 1395-07-26 18:14:00
BOSCH تمدید شد ! - 1395-07-26 18:09:00
امتیاز پخش جدید برای نتفلیکس - 1395-07-25 22:57:00
Glitch تمدید شد ! - 1395-07-23 19:22:00
scream تمدید شد! - 1395-07-23 19:07:00
امتیاز پخش جدید برای شبکه Lifetime - 1395-07-23 13:55:00
Van Helsing تمدید شد ! - 1395-07-23 13:53:00
سریالهای جدید شبکه ITV - 1395-07-23 01:21:00
سفارش کامل برای سریال Lethal Weapon - 1395-07-22 11:45:00
حق پخش جدید شبکه NETFLIX - 1395-07-21 22:14:00
Murder In The First کنسل شد .. - 1395-07-21 10:26:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1395-07-21 01:39:00
تاریخ پخش سریال جدید NETFLIX - 1395-07-20 13:25:00
Halt and Catch Fire پایان خواهد یافت ! - 1395-07-20 13:21:00
Westworld تمدید خواهد شد . - 1395-07-19 11:14:00
24: Legacy چگونه پیش خواهد رفت ؟ - 1395-07-18 11:28:00
تاریخ پخش سریال Shadowhunters - 1395-07-17 23:52:00
افزایش اپیزودهای فصل دوم Wynonna Earp - 1395-07-17 12:12:00
تاریخ پخش سریال Beyond - 1395-07-17 12:06:00
Ash vs Evil Dead تمدید شد ! - 1395-07-16 23:22:00
Black Mirror تمدید شد ! - 1395-07-16 23:21:00
پایان Orphan Black از نگاه بازیگر اصلی این مجموعه .. - 1395-07-16 20:56:00
Stitchers تمدید شد ! - 1395-07-16 01:14:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال Humans - 1395-07-15 21:33:00
Our Girl تمدید شد ! - 1395-07-15 01:37:00
Lodge 49 سریال جدید amc - 1395-07-15 01:33:00
خالق the walking dead و پایان این سریال .... - 1395-07-14 16:17:00
تاریخ پخش سریال جدید NETFLIX - 1395-07-14 16:12:00
تازیخ پخش فصل دوم سریال outsiders - 1395-07-14 01:24:00
تاریخ پخش سریال Black Sails - 1395-07-13 23:09:00
تاریخ پخش سریال Iron Fist - 1395-07-13 20:15:00
تاریخ پخش جدید سریال shooter - 1395-07-13 14:38:00
اینده شرلوک از نگاه بازیگر اصلی این سریال .... - 1395-07-13 13:28:00
Crisis in Six Scenes کنسل شد ! - 1395-07-12 23:42:00
چنگیزخان مغول و سریال مارکوپولو ! - 1395-07-11 01:37:00
Aquarius کنسل شد ! - 1395-07-10 21:37:00
معرفی سریال جدید sundancetv - 1395-07-10 13:28:00
Archer تمدید شد ! - 1395-07-10 10:39:00
Snowfall سریال جدید شبکه FX - 1395-07-10 01:06:00
امار بینندگان سریال Designated Survivor - 1395-07-09 23:42:00
سفارش کامل فصل برای سریال Designated Survivor - 1395-07-09 10:01:00
معرفی سریال جدید شبکه BBC TWO - 1395-07-08 10:34:00
شورانرسریال NCIS درگذشت - 1395-07-08 01:24:00
You’re The Worst تمدید شد ! - 1395-07-08 01:18:00
High Maintenance تمدید شد! - 1395-07-08 01:10:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال The Missing - 1395-07-08 01:05:00
This Is Us سفارش کامل گرفت - 1395-07-07 13:19:00
the strain تمدید شد ! - 1395-07-07 01:42:00
سریالهای جدید امازون - 1395-07-06 20:00:00
تمدید برنامه تلویزیونی Ride with Norman Reedus - 1395-07-05 20:06:00
Superstore سفارش کامل گرفت ! - 1395-07-05 17:24:00
اخبار سریال Quantico - 1395-07-03 21:48:00
American Horror Story تمدید شد ! - 1395-07-02 21:45:00
تاریخ پخش سریال class - 1395-07-02 20:02:00
Victoria تمدید شد ! - 1395-07-02 16:17:00
Dice تمدید شد ! - 1395-07-01 23:18:00
نتفلیکس و حق پخش سریال جدید کیفر ساترلند ! - 1395-07-01 22:38:00
پوستر جدید سریال THE WALKING DEAD - 1395-07-01 20:32:00
تاریخ پخش سریال Freakish - 1395-07-01 19:15:00
تاریخ پخش سریال Fuller House - 0000-00-00 00:00:00
TYRANT اپیزود پایانی خواهد داشت - 0000-00-00 00:00:00
تمدید دو سریال شبکه fx - 0000-00-00 00:00:00
اینده سریال RAYDONOVAN - 1395-06-30 01:31:00
Flowers تمدید شد ! - 1395-06-29 20:51:00
هوملند در 8 فصل پایان خواهد یافت ؟ - 1395-06-28 22:13:00
BrainDead کنسل خواهد شد ؟ - 1395-06-28 18:40:00
تاریخ پخش سریال ICE - 1395-06-28 01:35:00
Roadies کنسل شد ! - 1395-06-27 01:49:00
سریال جدید نتقلیکس .... - 1395-06-26 15:55:00
Hand of God پایان خواهد یافت ! - 1395-06-26 01:44:00
تغییر در زمان پخش سریال star trek - 1395-06-25 02:12:00
تاریخ پخش ادامه فصل چهارم سریال vikings - 1395-06-24 23:16:00
bloodline به اتمام میرسد ! - 1395-06-24 23:12:00
تاریخ پخش فصل سوم THE FALL - 1395-06-24 23:11:00
تمدید سریال Trapped - 1395-06-24 16:02:00
تغییر در زمان پخش سریال Channel Zero - 1395-06-22 01:24:00
Mistresses کنسل شد . - 1395-06-20 10:17:00
احتمال ادامه سریال tyrant - 1395-06-19 21:11:00
THE LAST SHIP تمدید شد ! - 1395-06-19 01:18:00
X Company پایان خواهد یافت ! - 1395-06-19 01:01:00
Happy Valley پایان میابد .... - 1395-06-18 15:42:00
Tyrant کنسل شد ! - 1395-06-17 21:36:00
تاریخ پخش سریال Paranoid - 1395-06-17 20:34:00
Queen of The South تمدید شد! - 1395-06-17 01:13:00
NARCOS تمدید شد ! - 1395-06-16 19:13:00
پیش بینی بهترین سریالهای سال 2017 - 1395-06-15 20:36:00
Gangland Undercover تمدید شد ! - 1395-06-13 20:07:00
Feed The Beast کنسل شد ! - 1395-06-13 01:50:00
Devious Maids کنسل شد ! - 1395-06-12 01:36:00
تمدید دو سریال مطرح شبکه SYFY - 1395-06-11 23:43:00
DEAD OF SUMMER بدترین سریال تابستانی ! - 1395-06-11 14:18:00
در مورد سریال the night of - 1395-06-11 14:13:00
تایید خبر تمدیدی سریال Stranger Things - 1395-06-10 18:05:00
اخبار سریال the night of - 1395-06-10 13:56:00
زمان پخش دو سریال شبکه freeform - 1395-06-09 20:39:00
تاریخ پخش سریال Emerald City - 1395-06-09 15:25:00
Grimm پایان خواهد یافت ! - 1395-06-09 11:02:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریال secrets & lies - 1395-06-09 01:14:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریال znation - 1395-06-09 01:13:00
اخبار سریال Stranger Things - 1395-06-07 14:17:00
اخبار سریال Dead of Summer - 1395-06-06 12:57:00
Marcella تمدید شد ! - 1395-06-05 15:26:00
فصل سوم narcos با چه شخصیتی خواهد بود ؟ - 1395-06-04 23:55:00
سریالهای جدید شبکه BBC ONE - 1395-06-04 13:40:00
تاریخ پخش سریال Nashville - 1395-06-04 02:20:00
Survivor’s Remorse تمدید شد ! - 1395-06-04 02:12:00
تاریخ پخش سریال The Royals - 1395-06-04 02:00:00
Private Eyes تمدید شد ! - 1395-06-03 14:53:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال Humans - 1395-06-02 18:12:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1395-06-02 13:19:00
اینده سریال American Horror Story - 1395-06-01 23:55:00
اخبار سریال GOOD WITCH - 1395-05-31 10:41:00
The Bridge تمدید شد ! - 1395-05-29 22:24:00
Grantchester تمدید شد ! - 1395-05-29 21:38:00
تاریخ پخش سریال Full Circle - 1395-05-28 21:41:00
Marvel’s Runaways سریال جدید hulu - 1395-05-28 11:10:00
Deutschland 83 تمدید شد ! - 1395-05-27 20:16:00
Mr. Robot تمدید شد ! - 1395-05-26 23:33:00
معرفی سریال جدید امازون .... - 1395-05-26 19:13:00
Roadies کنسل شد ! - 1395-05-25 13:25:00
امار عالی سریال Stranger Things - 1395-05-23 13:38:00
اخرین پوسترهای منتشر شده سریالهای مختلف - 1395-05-23 13:35:00
The Living and the Deadکنسل شد ! - 1395-05-22 20:22:00
تاریخ پخش دو سریال مطرح شوتایم .... - 1395-05-22 14:19:00
Homeland تمدید شد ! - 1395-05-22 01:36:00
Ray Donovan تمدید شد ! - 1395-05-22 01:34:00
تعداد اپیزودهای سریال های THE CW - 1395-05-22 01:11:00
ZOO تمدید شد ! - 1395-05-20 22:18:00
تاریخ پخش سریال Salem - 1395-05-20 02:58:00
اخبار سریال Wayward Pines - 1395-05-19 21:52:00
اخبار فصل دوم سریال safe house - 1395-05-19 21:41:00
اخرین پوسترهای منتشر شده سریالهای مختلف - 1395-05-18 21:02:00
Alpha House کنسل شد ! - 1395-05-18 10:59:00
تاریخ پخش سریالهای امازون - 1395-05-18 10:51:00
اخرین پوسترهای منتشر شده سریالهای مختلف - 1395-05-17 12:28:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریالهای مختلف - 1395-05-16 22:49:00
اخرین پوسترهای منتشر شده سریالهای مختلف - 1395-05-16 22:47:00
اخبار سریال The Mindy Project - 1395-05-16 22:15:00
Designated Survivor در 10 فصل ؟ - 1395-05-16 02:44:00
Girlfriends’ Guide To Divorce کنسل شد - 1395-05-16 01:34:00
سریال جدید شبکه ABC - 1395-05-15 13:34:00
تولید مشترک سریال جنایی جدید نتفلیکس و ITV - 1395-05-15 13:27:00
تاریخ پخش سریال switched at birth - 1395-05-15 12:17:00
زمان پخش سریال جدید شبکه USA - 1395-05-14 19:00:00
زمان پخش سریالهای شبکه syfy - 1395-05-14 18:50:00
suits تمدید شد ! - 1395-05-13 23:28:00
powers کنسل شد ! - 1395-05-13 23:25:00
کنسلی سریال جدید شبکه FOX - 1395-05-12 23:50:00
معرفی سریال جدید شبکه ITV - 1395-05-12 16:22:00
تغییر در زمان پخش سریال Aquarius - 1395-05-12 16:03:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال Ash vs Evil Dead - 1395-05-12 11:25:00
The Girlfriend Experience تمدید شد ! - 1395-05-11 21:48:00
Rogue تمدید شد ! - 1395-05-11 21:44:00
THE LAST SHIP تمدید شد ! - 1395-05-11 12:17:00
تاریخ پخش فصل پایانی rectify - 1395-05-11 01:30:00
زمان پخش فصل دوم سریال Mercy Street - 1395-05-10 01:33:00
اخبار فصل پایانی سریال The Leftovers - 1395-05-09 22:52:00
احتمال ادامه The Night Of - 1395-05-09 22:48:00
پایان سریال GAME OF THRONES مشخص شد ! - 1395-05-09 20:55:00
تاریخ پخش سریال Westworld - 1395-05-09 20:51:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه netflix - 1395-05-09 19:35:00
Ballers تمدید شد ! - 1395-05-07 21:07:00
احتمال ادامه سریال Narcos - 1395-05-07 18:58:00
تاریخ پخش سریال Black Mirror - 1395-05-07 17:55:00
Flaked تمدید شد ! - 1395-05-07 13:54:00
اخبار سریال Arrested Development - 1395-05-07 13:47:00
تاریخ پخش سریال Gilmore Girls - 1395-05-07 13:44:00
Lady Dynamite تمدید شد ! - 1395-05-07 01:25:00
scandal پایان نخواهد یافت ! - 1395-05-06 21:25:00
Still The King تمدید شد ! - 1395-05-06 20:46:00
TURN تمدید شد ! - 1395-05-05 22:43:00
American Crime Story در نتفلیکس ! - 1395-05-05 01:39:00
تاریخ پخش سریال teen wolf - 1395-05-03 21:58:00
Wynonna Earp تمدید شد ! - 1395-05-03 02:22:00
The Vampire Diaries کنسل شد ! - 1395-05-03 01:28:00
تاریخ پخش سریال the walking dead - 1395-05-02 01:29:00
BoJack Horseman تمدید شد ! - 1395-05-01 21:57:00
Daredevil تمدید شد ! - 1395-05-01 10:32:00
Teen Wolf هم به پایان راه رسید ! - 1395-05-01 10:29:00
مینی سریال جدید شبکه BBC ONE - 0000-00-00 00:00:00
Black Sails کنسل شد ! - 0000-00-00 00:00:00
تاریخ پخش سریال The Collection - 0000-00-00 00:00:00
تاریخ پخش فصل سوم سریال From Dusk Till Dawn - 0000-00-00 00:00:00
Power تمدید شد ! - 1395-04-30 02:04:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریال lucifer - 1395-04-29 21:26:00
اخرین پوستر منتشر شده از سری جدید فرار از زندان ! - 1395-04-29 21:23:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریال the walking dead - 1395-04-29 21:18:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریال blindspot - 1395-04-29 21:14:00
اخبار جدید از فصل هفتم سریال Game Of Thrones - 1395-04-29 01:30:00
Constantine احیا میشود ؟ - 1395-04-28 01:05:00
BrainDead کنسل خواهد شد ! - 1395-04-26 14:07:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1395-04-25 13:12:00
زمان پخش زمستانی سریال جدید HBO - 1395-04-24 18:38:00
bloodline تمدید شد ! - 1395-04-23 20:07:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال impastor - 1395-04-23 11:36:00
Maron کنسل شد ! - 1395-04-22 18:34:00
تاخیر در پخش سریال shooter - 1395-04-22 11:41:00
تاریخ پخش سریال longmire - 1395-04-19 19:10:00
Hunters کنسل شد! - 1395-04-19 10:58:00
Vice Principles در دو فصل .... - 1395-04-19 10:55:00
Kingdom تمدید شد ! - 1395-04-17 20:27:00
معرفی سریال جدید شبکه ITV - 1395-04-17 20:20:00
Wrecked تمدید شد ! - 1395-04-17 10:52:00
تاخیر در پخش فصل هفتم Game Of Thrones - 1395-04-17 10:13:00
پخش فصل اول Supergirl از شبکه THE CW - 1395-04-17 01:23:00
Animal Kingdom تمدید شد ! - 1395-04-17 01:18:00
تاریخ پخش فصل ششم American Horror Story - 1395-04-16 01:37:00
تمدید سریال جدید شبکه نتفلیکس - 1395-04-15 23:47:00
قرارداد همکاری جدید NETFLIX با THE CW - 1395-04-15 23:31:00
اینده سریال Supernatural - 1395-04-15 21:34:00
تاریخ پخش سریال Van Helsing - 1395-04-11 22:21:00
تاریخ پخش سریال Halt and Catch Fire - 1395-04-11 12:52:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1395-04-10 22:54:00
12 Monkeys تمدید شد ! - 1395-04-09 23:14:00
Preacher رسما تمدید شد ! - 1395-04-09 22:12:00
GAME OF THRONES در 8 فصل پایان میابد ! - 1395-04-08 22:13:00
the crown تمدید شد ! - 1395-04-08 22:09:00
BABY DADDY تمدید شد ! - 1395-04-08 08:07:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال Fortitude - 1395-04-08 08:06:00
Hap and Leonard تمدید شد ! - 1395-04-07 15:39:00
تاریخ پخش سریال جدید NETFLIX - 1395-04-06 22:13:00
اینده pretty little liars - 1395-04-05 16:55:00
تاریخ پخش سریال The Mindy Project - 1395-04-05 11:08:00
اخبار فصل دوم mr.robot - 1395-04-04 16:21:00
تاخیر در پخش فصل نهایی the leftovers - 1395-04-04 16:08:00
Casual تمدید شد! - 1395-04-03 22:26:00
معرفی سریال جدید cinemax - 1395-04-03 17:15:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1395-04-03 15:02:00
تغییر در زمان پخش فصل دوم scream - 1395-04-03 08:19:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه CBS - 1395-04-02 22:08:00
VINYL کنسل شد ! - 1395-04-02 19:27:00
تمدید سریال Archer - 1395-04-01 22:32:00
تمدید سریال جدید itv - 1395-04-01 22:25:00
POLDARK تمدید شد ! - 1395-04-01 09:49:00
تاریخ پخش سریال GRIMM - 1395-03-31 18:57:00
Penny Dreadful کنسل شد ! - 1395-03-31 18:50:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه CW اعلام شد - 1395-03-28 22:14:00
تاریخ پخش ' Better Things ' کمدی جدید شبکه FX - 1395-03-28 17:49:00
امتیاز پخش دو سریال کلمبیایی برای نتفلیکس - 1395-03-28 06:54:00
برنامه پخش سریالهای شبکه FOX - 1395-03-28 06:48:00
ORPHAN BLACK تمدید شد ! - 1395-03-27 18:40:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه NBC - 1395-03-27 07:08:00
پایان سریال narcos در دو فصل؟ - 1395-03-26 07:44:00
younger تمدید شد ! - 1395-03-25 22:02:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریال tyrant - 1395-03-25 17:46:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریال mr.robot - 1395-03-25 17:45:00
اخبار سریال American Crime - 1395-03-25 10:22:00
اخبار سریال The White Princess - 1395-03-25 10:19:00
تاریخ پخش سریال narcos - 1395-03-24 17:43:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریال The Night Of - 1395-03-24 11:12:00
اخبار سریال Dead of Summer - 1395-03-23 19:58:00
اخبار فصل دوم سریال safe house - 1395-03-22 22:02:00
اخبار سریال جدید BrainDead - 1395-03-22 20:54:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریال Stranger Things - 1395-03-21 19:43:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریال مارکوپولو - 1395-03-21 19:40:00
Nashville تمدید شد ! - 1395-03-21 13:22:00
You Me Her تمدید شد ! - 1395-03-20 19:40:00
اخبار فصل دوم سریال The Last Kingdom - 1395-03-20 13:20:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1395-03-18 11:51:00
تعداد اپیزودهای فصل دوم Code Black - 1395-03-18 11:48:00
Marseille تمدید شد ! - 1395-03-17 19:36:00
Deadbeat کنسل شد ! - 1395-03-16 18:17:00
تاریخ پخش Atlanta کمدی جدید شبکه FX - 1395-03-16 16:30:00
اخبار اسپین اف سریال the walking dead - 1395-03-16 16:27:00
اسیب دیدگی Dominic Purcell در فیلمبرداری فرار از زندان ! - 1395-03-14 19:51:00
The Windsors تمدید شد ! - 1395-03-14 19:03:00
UnReal تمدید شد ! - 1395-03-13 21:41:00
Cleverman تمدید شد ! - 1395-03-13 15:10:00
هوملند تمدید خواهد شد ! - 1395-03-12 20:48:00
اخبار داغ از شبکه showtime - 1395-03-12 20:41:00
اغاز فیلمبرداری سریال - 1395-03-12 20:38:00
outlander تمدید شد ! - 1395-03-12 19:23:00
اخرین پوستر منتشر شده از سری جدید فرار از زندان ! - 1395-03-12 19:15:00
معرفی سریال جدید شبکه fx - 1395-03-12 17:18:00
پوستر سریال جدید شبکه amc - 1395-03-12 10:38:00
تاریخ پخش سریال جدید شبکه bbc america - 1395-03-12 10:30:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1395-03-11 20:45:00
تمدید سریال Transparent - 1395-03-11 15:23:00
اخرین پوستر منتشر شده سریال fear the walking dead - 1395-03-09 06:47:00
تاریخ پخش سریال ' Westworld ' - 1395-03-07 19:44:00
معرفی سریال جدید HULU - 1395-03-07 14:57:00
The A Word تمدید شد ! - 1395-03-06 17:10:00
Peaky Blinders تمدید شد ! - 1395-03-06 14:34:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریال the last ship - 1395-03-06 09:10:00
اخبار سریال stichers .... - 1395-03-06 08:59:00
پرونده limitless بسته شد ! - 1395-03-06 08:16:00
Scream هم after show خواهد داشت! - 1395-03-05 22:31:00
THE AMERICANS در شش فصل پایان خواهد یافت ! - 1395-03-05 18:20:00
معرفی سریال جدید BBC AMERICA - 1395-03-05 18:15:00
امار بینندگان فصل ششم سریال بازی تاج و تخت - 1395-03-04 18:06:00
The Walking Dead کنسل نخواهد شد ! - 1395-03-04 18:04:00
خطر کنسلی سریال The Man In The High Castle - 1395-03-04 17:59:00
The Aliens کنسل شد ! - 1395-03-04 13:50:00
ساخت اسپین اف با محوریت شخصیت جان اسنو - 1395-03-04 08:14:00
تاریخ ادامه سریال fear the walking dead - 1395-03-04 08:00:00
اغاز فیلمبرداری سریال BROAD CHURCH - 1395-03-03 22:11:00
Witless تمدید شد ! - 1395-03-01 21:09:00
تاریخ پخش سریال The Making of the Mob - 1395-03-01 09:23:00
damien کنسل شد ! - 1395-03-01 08:01:00
تاریخ پخش سریال between - 1395-03-01 07:59:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 0000-00-00 00:00:00
اخبار فصل دوم سریال supergirl - 0000-00-00 00:00:00
اخبار فصل هشتم The Vampire Diaries - 0000-00-00 00:00:00
تاریخ پخش سریال shooter - 0000-00-00 00:00:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریال dead of summer - 0000-00-00 00:00:00
تایید ساخت اسپین اف سریال The Good Wife - 0000-00-00 00:00:00
اخبار سریال BATES MOTEL ... - 0000-00-00 00:00:00
Limitless کنسل شد ! - 0000-00-00 00:00:00
اخبار ادامه ساخت سریال فرار از زندان - 0000-00-00 00:00:00
House of Lies کنسل شد ! - 0000-00-00 00:00:00
تاریخ پخش فیلم سریال looking - 1395-02-28 18:50:00
Preacher هم دارای after show خواهد بود . - 1395-02-28 18:48:00
فرار از زندان ادامه خواهد داشت بازهم یا خیر؟ - 1395-02-28 18:46:00
تصاویری جدید از سریال فرار از زندان ! - 1395-02-28 07:45:00
سریال American Crime Story برای فصل دوم تمدید شد ! - 1395-02-27 22:26:00
لیست تمدیدی و کنسلیهای جدید شبکه CBS - 1395-02-27 22:21:00
family guy تمدید شد! - 1395-02-27 15:13:00
روز پخش فرار از زندان اعلام شد ! - 1395-02-27 15:05:00
تاریخ پخش سریال 24: Legacy - 1395-02-27 14:56:00
اخبار سریال Underground - 1395-02-27 14:49:00
The Mysteries Of Laura کنسل شد ! - 1395-02-26 11:31:00
تعداد اپیزودهای فصل دوم سریال supergirl - 1395-02-26 11:23:00
احتمال ساخت اسپین اف سریال The Good Wife - 1395-02-25 10:39:00
معرفی سریالهای جدید NBC - 1395-02-25 10:33:00
معرفی سریال های جدید شبکه CBS - 1395-02-25 10:27:00
سرانجام limitless چه خواهد شد ؟ - 1395-02-25 10:24:00
احتمال ادامه سریال nashville - 1395-02-25 10:23:00
Recovery Road کنسل شد . - 1395-02-25 10:14:00
Last Man Standing تمدید شد ! - 1395-02-24 21:33:00
Sleepy Hollow تمدید شد ! - 1395-02-24 21:25:00
اخرین اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها .... - 1395-02-24 21:21:00
Agent Carter کنسل شد - 1395-02-24 08:13:00
CASTLE به پایان خط رسید! - 1395-02-24 07:59:00
اخرین لیست تمدیدی و کنسلی شبکه fox - 1395-02-24 07:36:00
تمدیدی و کنسلی های abc مشخص شد ! - 1395-02-24 07:27:00
nashville کنسل شد ! - 1395-02-23 23:10:00
تمدید supergirl توسط شبکه CW - 1395-02-23 23:07:00
Containment کنسل شد ... - 1395-02-23 23:05:00
تمدید سریال 19-2 ... - 1395-02-23 23:03:00
CSI: Cyber کنسل شد .... - 1395-02-23 22:59:00
Life In Pieces تمدید شد ! - 1395-02-23 01:50:00
ITV و منصرف شدن از تمدیدی سریال Home Fires - 1395-02-23 01:44:00
اخرین گمانه زنی از تمدیدی و کنسلی سریالهای مختلف - 1395-02-23 01:42:00
تاخیر در پخش سریال Animal Kingdom - 1395-02-23 01:22:00
اخرین پوسترهای منتشر شده سریالهای مختلف - 1395-02-22 17:23:00
اخرین پوستر های منتشر شده از سریالهای مختلف - 1395-02-22 17:16:00
سریالهای جدید شبکه fox - 1395-02-22 14:26:00
تاریخ پخش فصل سوم سریال The Strain - 1395-02-22 01:44:00
تعویق در پخش سریال impastor - 1395-02-22 01:38:00
Gomorrah تمدید شد ! - 1395-02-21 01:02:00
‘Crazy Face در نتفلیکس .... - 1395-02-20 23:20:00
Home Fires تمدید شد ! - 1395-02-20 19:43:00
Louie کنسل شد ! - 1395-02-20 09:38:00
Criminal Minds تمدید شد ! - 1395-02-18 11:27:00
کنسلی سریال جدید CBS - 1395-02-18 11:26:00
تاریخ پخش سریال SUITS - 1395-02-17 23:55:00
Line of Duty تمدید شد ! - 1395-02-17 22:16:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1395-02-17 15:05:00
معرفی سریال جدید شبکه FX - 1395-02-17 15:04:00
معرفی سریال جدید شبکه fox - 1395-02-16 20:23:00
اخبار سریال SUPERGIRL - 1395-02-16 20:21:00
زمان پخش فصل دوم Outsiders - 1395-02-16 13:20:00
اخبار سریال sense8 - 1395-02-15 18:29:00
اخبار سریال poi - 1395-02-15 18:22:00
تاریخ پخش سریال “GOMORRAH” از شبکه sundance tv - 1395-02-15 17:15:00
The Mindy Project تمدید شد! - 1395-02-15 17:13:00
the path تمدید شد ! - 1395-02-15 17:12:00
کاهش اپیزودهای سریال scandal - 1395-02-14 13:58:00
تاخیر در فصل ششم سریال scandal - 1395-02-14 01:10:00
اخبار فصل هفتم سریال the walking dead - 1395-02-13 01:56:00
The Interceptor کنسل شد ! - 1395-02-11 19:39:00
معرفی سریال جدید Hulu - 1395-02-11 14:58:00
THE RANCH تمدید شد ! - 1395-02-11 10:52:00
تاریخ پخش سریالهای مختلف ... - 1395-02-11 10:44:00
تایید رسمی اسپین اف سریال Daredevil - 1395-02-11 10:40:00
اخبار سریال Peaky Blinders - 1395-02-10 21:19:00
The Americans تمدید شد ! - 1395-02-10 11:42:00
امار بیننده سریال game of thrones - 1395-02-10 01:17:00
اخبار شبکه netflix - 1395-02-10 01:16:00
Undateable کنسل شد ! - 1395-02-09 14:14:00
اخبار فصل سوم The Leftovers - 1395-02-09 10:59:00
تاریخ پخش نیم فصل پایانی Hell On Wheels - 1395-02-09 01:10:00
سفارش رسمی دو سریال جدید fox - 1395-02-08 22:58:00
Wet Hot American Summer تمدید شد ! - 1395-02-08 19:13:00
اغاز تولید Star Trek - 1395-02-08 16:41:00
Top Gear هم after show خواهد داشت ! - 1395-02-08 16:34:00
Catastrophe تمدید شد ! - 1395-02-08 16:31:00
Famous کنسل شد ! - 1395-02-07 14:12:00
اخبار سریال TURN - 1395-02-06 23:14:00
Underground تمدید شد ! - 1395-02-06 23:06:00
Indian Summers کنسل شد ! - 1395-02-06 16:34:00
اخبار سریال code black - 1395-02-05 02:12:00
فصل پنجم luther در راه هست ؟ - 1395-02-04 20:10:00
اخبار سریال POI .... - 1395-02-04 11:34:00
اخبار سریال Quantico - 1395-02-03 23:45:00
اخبار سریال Nashville - 1395-02-03 15:43:00
اخبار سریال dark matter - 1395-02-03 15:41:00
GAME OF THRONES تمدید شد ! - 1395-02-02 21:54:00
تمدید دو سریال محبوب HBO - 1395-02-02 21:48:00
تاخیر در فصل سوم Kimmy Schmidt - 1395-02-02 20:03:00
تاریخ پخش سریال Lady Dynamite - 1395-02-02 20:00:00
اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها .... - 1395-02-02 15:46:00
اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها .... - 1395-02-02 15:44:00
اریخ پخش فصل دوم سریال Mr. Robot - 1395-02-02 01:37:00
اخبار سریال GAME OF THRONES - 1395-02-01 23:00:00
The Shannara Chronicles تمدید شد ! - 1395-02-01 22:57:00
تاریخ پخش سریالهای مختلف ... - 1395-02-01 22:56:00
تاریخ پخش سریالهای مختلف ... - 1395-02-01 22:52:00
Guerrilla سریال جدید شوتایم و اسکای با حضور Idris Elba - 1395-02-01 22:50:00
اخبار سریال Jane The Virgin - 1395-02-01 22:48:00
تاریخ پخش سریالهای مختلف ... - 1395-02-01 14:40:00
تاریخ پخش سریالهای مختلف ... - 1395-02-01 14:39:00
تاریخ پخش سریالهای مختلف ... - 1395-02-01 14:33:00
اخبار شبکه netflix - 1395-02-01 01:48:00
اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها .... - 1395-01-31 20:16:00
اخبار سریال six - 1395-01-31 11:26:00
اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها .... - 1395-01-30 15:43:00
اخبار سریال The Night Manager - 1395-01-29 19:23:00
خطر کنسلی سریال جدید HISTORY - 1395-01-29 01:33:00
Fear The Walking Dead تمدید شد ! - 1395-01-27 23:38:00
اخبار سریال GAME OF THRONES - 1395-01-27 14:23:00
The Vampire Diaries و سرانجام ان .... - 1395-01-27 11:12:00
اخبار سریال Wayward Pines - 1395-01-26 20:22:00
تاریخ پخش سریال جدید sundance tv - 1395-01-26 17:53:00
اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها .... - 1395-01-26 01:15:00
زمان پخش سریالهای مختلف ... - 1395-01-26 01:13:00
اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها .... - 1395-01-25 01:25:00
Man Seeking Woman تمدید شد ! - 1395-01-25 01:19:00
اتمام سریال broad church رسمی شد ! - 1395-01-24 17:03:00
اخبار سریال pretty little liars - 1395-01-24 12:17:00
اغاز تولید فصل پایانی rectify - 1395-01-24 12:11:00
اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها .... - 1395-01-24 02:39:00
When Calls The Heart تمدید شد ! - 1395-01-23 19:19:00
تاریخ پخش سریال جدید NETFLIX - 1395-01-23 19:18:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال مارکوپولو - 1395-01-23 17:37:00
The Musketeers به اخر خط رسید ! - 1395-01-23 17:31:00
The Vampire Diaries به اخر خط رسید ! - 1395-01-22 23:48:00
کنسلی سریال جدید ITV - 1395-01-21 16:40:00
اخبار سریال happy valley - 1395-01-21 10:52:00
تاریخ پخش سریالهای مختلف ... - 1395-01-20 23:50:00
تاریخ جدید پخش فصل دوم سریال SCREAM - 1395-01-20 23:49:00
CBS هم بدنبال ساخت سریال های واقعی جنایی - 1395-01-20 23:32:00
برنامه تابستانی شبکه freeform / abc family - 1395-01-20 11:24:00
اخرین اخبار از شبکه NETFLIX - 1395-01-20 11:20:00
تمدید دو سریال جدید شبکه fox - 1395-01-20 01:23:00
اخبار سریال Peaky Blinders - 1395-01-19 23:43:00
اخبار شبکه abc family - 1395-01-19 23:33:00
American Crime Story ادامه خواهد یافت .... - 1395-01-19 13:14:00
اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها .... - 1395-01-19 10:38:00
تمدید سریال موفق itv - 1395-01-19 10:36:00
اغاز مجدد پروژه Westworld - 1395-01-19 01:17:00
اخرین اخبار از شبکه NETFLIX - 1395-01-19 01:16:00
تولید برخی سریالها اغاز شد .... - 1395-01-19 01:10:00
تاریخ پخش سریال The Musketeers - 1395-01-18 10:16:00
Grimm تمدید شد ! - 1395-01-18 10:12:00
AFTER THE THRONES در HBO .... - 1395-01-16 23:39:00
کنسلی سریال جدید CBC - 1395-01-16 23:35:00
اخرین اخبار از شبکه NETFLIX - 1395-01-16 19:54:00
اخبار فصل چهارم سریال شرلوک .... - 1395-01-16 18:13:00
تولید اسپین اف دکتر هوو اغاز شد . - 1395-01-16 18:09:00
تاریخ پخش the fosters - 1395-01-15 13:44:00
اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها .... - 1395-01-14 18:43:00
اخبار ادامه ساخت سریال فرار از زندان - 1395-01-14 13:25:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1395-01-14 13:19:00
تاریخ پخش سریالهای مختلف ... - 1395-01-14 12:49:00
تغییر زمان پخش سریال 12 Monkeys - 1395-01-14 12:46:00
اخبار سریال Shades of Blue - 1395-01-14 01:27:00
bosch تمدید شد ! - 1395-01-14 01:12:00
اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها .... - 1395-01-14 01:10:00
اینده سریال Mr. Robot - 1395-01-13 11:14:00
زمان پخش سریالهای مختلف ... - 1395-01-13 11:10:00
اخبار سریال supernatural - 1395-01-13 11:05:00
اسپین اف سریال بلک لیست ؟ - 1395-01-12 14:56:00
تاریخ پخش سریالهای مختلف ... - 1395-01-11 11:34:00
“after the black در شبکه bbc america - 1395-01-09 18:25:00
Thirteen مینی سریال خواهد بود .... - 1395-01-08 17:32:00
تاریخ پخش سریال The Last Ship - 1395-01-08 01:12:00
Togetherness کنسل شد ! - 1395-01-06 23:10:00
لیست تمدیدیهای جدید شبکه CBS - 1395-01-06 23:06:00
تمدید دو سریال شبکه FOX - 1395-01-06 12:36:00
زمان پخش سریالهای مختلف ... - 1395-01-06 12:33:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1395-01-05 22:26:00
تمدید سریال جدید شبکه اسکای اتلانتیک - 1395-01-05 22:23:00
اخرین اخبار از AMAZON .... - 1395-01-05 11:07:00
اخبار شبکه sundancetv - 1395-01-04 21:03:00
تغییر در زمان پخش فصل دوم the tunnel - 1395-01-03 20:53:00
اخبار فصل ششم سریال The Walking Dead - 1395-01-03 01:13:00
اخبار فصل سوم سریال gotham - 1395-01-03 01:11:00
اخبار شبکه netflix - 1395-01-02 20:21:00
تاریخ پخش سریال BLLOODLINE .... - 1395-01-02 20:18:00
تمدیدی سریال محبوب CBS - 1395-01-02 14:12:00
اخبار سریال Of Kings and Prophets - 1394-12-29 21:06:00
معرفی سریال جدید BBC TWO - 1394-12-29 10:08:00
معرفی سریال جدید CBC - 1394-12-29 10:03:00
تاریخ پخش تابستانی CBS - 1394-12-28 14:41:00
کنسلی زود هنگام سریال جدید abc - 1394-12-28 01:31:00
Vikings تمدید شد ! - 1394-12-28 01:27:00
Gotham تمدید شد ! - 1394-12-27 10:28:00
وضعیت فصل پنجم person of interest مشخص شد - 1394-12-27 02:02:00
اخبار شبکه SUNDANCE - 1394-12-26 17:36:00
Happy Valley تمدید شد ! - 1394-12-26 01:29:00
Better Call Saul تمدید شد ! - 1394-12-26 01:27:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-12-26 01:01:00
اخبار سریال The Americans - 1394-12-25 23:50:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1394-12-25 14:07:00
outcast تمدید شد ! - 1394-12-25 01:20:00
تاریخ پخش سریال Preacher - 1394-12-24 22:35:00
Shadowhunters تمدید شد ! - 1394-12-24 19:14:00
معرفی سریال جدید HBO - 1394-12-23 22:30:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال The Tunnel - 1394-12-23 09:37:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1394-12-22 22:20:00
تاریخ پخش سریال جدید NETFLIX - 1394-12-22 22:15:00
Switched At Birth پایان خواهد یافت .... - 1394-12-22 18:31:00
اخبار ادامه ساخت سریال فرار از زندان - 1394-12-22 11:09:00
Outsiders تمدید شد ! - 1394-12-22 01:29:00
تمدیدی سریالهای THE CW ... - 1394-12-22 01:27:00
اخبار سریال Royal Pains - 1394-12-21 13:35:00
معرفی سریال جدید شبکه fx - 1394-12-21 01:41:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال Scream - 1394-12-20 20:23:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-12-20 12:40:00
ساخت اسپین اف GETTING ON تایید شد .... - 1394-12-20 12:36:00
معرفی سریال جدید abc family - 1394-12-20 12:34:00
Mercy Street تمدید شد ! - 1394-12-20 01:26:00
Into The Badlands رسما تمدید شد ! - 1394-12-19 12:24:00
CBS بدنبال تمدیدی 5 سریال .... - 1394-12-18 20:55:00
You, Me and the Apocalypse کنسل شد ... - 1394-12-18 20:53:00
معرفی سریال جدید شبکه HALLMARK - 1394-12-18 19:06:00
ripper street پایان خواهد یافت ! - 1394-12-17 16:13:00
The Night Manager در استانه تمدیدی ! - 1394-12-15 19:52:00
Kevin From Work کنسل شد ... - 1394-12-15 01:14:00
معرفی سریال جدید شبکه SYFY - 1394-12-15 01:10:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال Wayward Pines - 1394-12-14 13:44:00
تمدیدی های شبکه abc ..... - 1394-12-14 09:35:00
تمدیدی دو سریال abc .... - 1394-12-14 01:26:00
تاریخ ادامه سریال KINGDOM.... - 1394-12-13 01:22:00
معرفی سریال جدید شبکه AMC - 1394-12-13 01:15:00
اخبار سریال Peaky Blinders - 1394-12-12 20:25:00
Fuller House تمدید شد ... - 1394-12-12 20:22:00
Codes of Conduct کنسل شد ! - 1394-12-12 17:11:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1394-12-11 20:47:00
NCIS برای دو فصل تمدید شد ! - 1394-12-11 16:04:00
سارا شاهی در پایلوت سریال جدید CBS - 1394-12-11 11:06:00
اخبار فصل دوم سریال Ballers - 1394-12-11 01:05:00
Mad Dogs کنسل شد! - 1394-12-10 01:37:00
Young & Hungry تمدید شد ! - 1394-12-08 09:32:00
Satisfaction کنسل شد .... - 1394-12-08 09:27:00
the coroner تمدید شد . - 1394-12-08 01:40:00
Bones پایان خواهد یافت ! - 1394-12-08 01:36:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1394-12-08 01:15:00
تاریخ پخش سریالهای مختلف ... - 1394-12-07 19:35:00
تاریخ پخش سریال جدید شبکه foix - 1394-12-07 13:21:00
تاریخ پخش سریالهای مختلف .... - 1394-12-06 21:04:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1394-12-05 21:21:00
زمان پخش سریالهای مختلف ... - 1394-12-05 21:19:00
Baskets تمدید شد ! - 1394-12-04 20:49:00
مدیر abc تغییر کرد ... - 1394-12-04 10:21:00
اخبار فصل دوم سریال The Missing - 1394-12-02 01:09:00
beowulf در استانه کنسلی .... - 1394-11-30 14:40:00
تاریخ پخش سریال orphan black - 1394-11-30 10:20:00
Vinyl تمدید شد ! - 1394-11-30 10:17:00
معرفی سریال جدید شبکه VH1 - 1394-11-28 23:11:00
Unforgettable پایان خواهد پذیرفت ! - 1394-11-28 10:42:00
motive پایان خواهد یافت ... - 1394-11-25 10:05:00
زمان پخش سریالهای مختلف ... - 1394-11-25 01:07:00
تاریخ پخش سریالهای مختلف ... - 1394-11-23 22:03:00
master of none تمدید شد ! - 1394-11-23 01:08:00
تاریخ پخش سریال the night manager - 1394-11-23 01:05:00
تاریخ پخش فصل دوم Outlander - 1394-11-22 20:28:00
ادامه سریال Agent Carter در هاله ای از ابهام ..... - 1394-11-22 13:37:00
The White Queenتمدید شد ! - 1394-11-21 13:41:00
Endeavour تمدید شد ! - 1394-11-20 20:38:00
Mozart in the Jungle تمدید شد ! - 1394-11-20 18:55:00
Angel From Hell کنسل شد ! - 1394-11-20 14:00:00
رکورد شکنی American Crime Story - 1394-11-20 13:58:00
اخبار سریال the good wife - 1394-11-20 13:54:00
The Magicians تمدید شد ! - 1394-11-19 21:58:00
THE GOOD WIFE پایان خواهد یافت ! - 1394-11-19 12:45:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1394-11-17 14:35:00
Shades of Blue تمدید شد ! - 1394-11-17 14:32:00
تاریخ ادامه سریال The Last Man On Earth - 1394-11-17 01:49:00
Orange Is The New Black برای سه فصل تمدید شد ! - 1394-11-16 17:34:00
نظر خالق سریال منهتن در مورد کنسلی .... - 1394-11-16 13:53:00
اخبار فصل دوم سریال “Wayward Pines” - 1394-11-16 11:45:00
COLONY تمدید شد ! - 1394-11-16 01:03:00
' Lewis & Clark ' کلا کنسل شد - 1394-11-15 16:22:00
کراس اور دو سریال فلش و SUPERGIRL .... - 1394-11-15 16:20:00
معرفی سریال جدید ITV - 1394-11-15 16:19:00
معرفی سریال جدید BBC ONE - 1394-11-15 16:17:00
منهتن رسما کنسل شد ! - 1394-11-15 01:43:00
اخبار فصل دوم سریال fortitude - 1394-11-14 01:54:00
تمدید دو سریال شبکه NBC .... - 1394-11-13 01:50:00
اخبار سریال TOP OF THE LAKE - 1394-11-12 17:12:00
تاریخ پخش سریال جدید شبکه syfy - 1394-11-11 16:56:00
اخبار سریال Gilmore Girls - 1394-11-10 21:31:00
معرفی سریال جدید شبکه !E - 1394-11-10 17:42:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال Stitchers - 1394-11-10 01:17:00
اخبار فصل سوم سریال Penny Dreadful - 1394-11-10 01:06:00
FINDING CARTER کنسل شد .... - 1394-11-10 01:02:00
WOLF HALL در استانه تمدیدی .... - 1394-11-09 21:42:00
NCIS تمدید شد ! - 1394-11-09 20:30:00
Outsiders و خلق یک رکورد .... - 1394-11-09 18:10:00
House of Cards تمدید شد ! - 1394-11-09 10:15:00
اخبار سریال 24: Legacy - 1394-11-08 17:57:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-11-07 21:10:00
billions تمدید شد ! - 1394-11-07 01:37:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال happy valley - 1394-11-07 01:34:00
نقش اول اسپین اف سریال 24 انتخاب شد - 1394-11-06 10:32:00
امار بیننده سریال the xfiles.... - 1394-11-05 20:25:00
FOX و سریال جدید جی جی ابرامز .... - 1394-11-05 18:09:00
SECOND CHANCE به کنسلی نزدیک شد ! - 1394-11-03 16:35:00
Broadchurch به اخر خط رسید؟ - 1394-11-03 16:34:00
Brothers In Atlanta کنسل شد.... - 1394-11-03 16:31:00
تاریخ پخش سریال جدید NBC - 1394-11-03 16:29:00
Doctor Who تمدید شد ! - 1394-11-03 10:49:00
تایید سریال جدید HBO .... - 1394-11-03 01:22:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1394-11-02 20:01:00
تاریخ پخش سریال جدید own tv .... - 1394-11-02 14:53:00
FOREVER به پایان خط رسید ! - 1394-11-01 16:38:00
اخبار سریال SUITS ... - 1394-11-01 01:11:00
اخبار سریال pretty little liars - 1394-10-30 17:39:00
Billions رکورد دار شد ! - 1394-10-30 13:32:00
معرفی سریال جدید HBO - 1394-10-30 13:30:00
معرفی سریال جدید شبکه USA - 1394-10-30 13:24:00
مبارزه نتفلیکس برای مشترکین غیر قانونی - 1394-10-30 01:33:00
Degrassi: Next Class تمدید شد ! - 1394-10-30 01:31:00
تاریخ پخش سریال جدید SKY1 - 1394-10-29 17:26:00
برندگان Critics' Choice Television and Movie Awards - 1394-10-28 22:33:00
تاریخ پخش سریال outcast اعلام شد ... - 1394-10-28 18:47:00
پروژه ساخت westworld متوقف شد ! - 1394-10-28 18:39:00
Unbreakable Kimmy Schmidt تمدید شد ! - 1394-10-28 13:58:00
تاریخ پخش سریالهای netflix ... - 1394-10-27 21:35:00
Jessica Jones تمدید شد ! - 1394-10-27 20:33:00
اخبار سریال the americans - 1394-10-27 20:24:00
اسپین اف سریال Daredevil رسما تایید شد ! - 1394-10-26 23:38:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه fx - 1394-10-26 21:54:00
تاریخ پخش سریال “HOUDINI & DOYLE” - 1394-10-26 20:14:00
ساخت اسپین اف سریال 24 رسما تایید شد ! - 1394-10-25 23:56:00
ادامه ساخت سریال فرار از زندان رسما تایید شد ! - 1394-10-25 23:54:00
تمدیدی دو سریال شبکه FOX - 1394-10-25 23:51:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1394-10-25 12:39:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال MR.ROBOT - 1394-10-25 10:25:00
Playing House تمدید شد ! - 1394-10-25 10:23:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1394-10-24 17:52:00
تاریخ پخش سریال Hunters - 1394-10-24 17:33:00
SECOND CHANCE در خطر کنسلی .... - 1394-10-24 01:20:00
Heroes Reborn کنسل شد ! - 1394-10-24 01:18:00
معرفی سریال جدید شبکه شوتایم - 1394-10-23 19:30:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-10-23 19:29:00
Shameless تمدید شد ! - 1394-10-23 12:59:00
اخرین اخبار از شبکه شوتایم ...... - 1394-10-23 12:02:00
بازسازی سریال قدیمی توسط NETFLIX - 1394-10-22 14:36:00
LONDON SPY پایان یافت ! - 1394-10-22 14:34:00
تاریخ فصل دوم سریال bosch .... - 1394-10-22 01:22:00
اخرین وضعیت از ادامه ساخت سریال فرار از زندان - 1394-10-21 18:29:00
لیست نهایی برندگان گلدن گلوب 2016 مشخص شدند - 1394-10-21 09:54:00
تاریخ پخش سریال Containment - 1394-10-21 09:15:00
دو خبر از شبکه BBC AMERICA - 1394-10-21 09:09:00
برنامه بعاری شبکه SUNDANCE - 1394-10-19 23:50:00
جی جی ابرامز هم تایید کرد ! - 1394-10-19 23:47:00
تاریخ پخش فصل دوم FEAR THE WALKING DEAD - 1394-10-19 17:12:00
اخبار اسپین اف سریال دکتر هو .... - 1394-10-19 16:07:00
RECTIFY هم پایان خواهد یافت..... - 1394-10-19 09:46:00
تاریخ پخش سریال POI ..... - 1394-10-19 09:41:00
اخبار سریال the walking dead - 1394-10-19 01:16:00
سریال جدید AMC .... - 1394-10-18 21:06:00
اغاز مذاکرات HBO برای ادامه ساخت سریال GOT - 1394-10-18 14:23:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال 12 Monkeys - 1394-10-18 14:19:00
ساخت فیلم DEADWOOD تایید شد ! - 1394-10-18 14:10:00
تاریخ پخش سریال GOT مشخص شد . - 1394-10-18 10:29:00
Rizzoli and Isles پایان خواهد پذیرفت .... - 1394-10-17 21:45:00
The Shannara Chronicles و نظر تهیه کنندگان این سریال .... - 1394-10-17 21:43:00
broad city تمدید شد ! - 1394-10-17 20:56:00
زمان پخش سریال جدید Damien - 1394-10-17 18:14:00
تغییر در زمان پخش فصل دوم سریال daredevil - 1394-10-17 18:10:00
معرفی سریالهای جدید شبکه History - 1394-10-17 17:45:00
تاریخ پخش سریال BATES MOTEL - 1394-10-17 01:51:00
سه سریال تمدید شدند .... - 1394-10-17 01:43:00
معرفی سریال جدید نتفلیکس - 1394-10-16 23:35:00
lost girl به پایان خط رسید .... - 1394-10-16 13:40:00
the royals تمدید شد ! - 1394-10-16 01:17:00
Jekyll and Hyde کنسل شد ... - 1394-10-15 20:21:00
کنسل شدن پروژه جدید شبکه fxx - 1394-10-15 17:37:00
the fall پایان خواهد یافت - 1394-10-15 13:34:00
تاریخ پخش سریال Daredevil - 1394-10-15 01:03:00
تاریخ پخش سریال جدید NETFLIX - 1394-10-14 22:27:00
امار عالی قسمت ویژه سریال شرلوک - 1394-10-13 18:54:00
وضعیت کتاب ششم game of thrones - 1394-10-13 11:27:00
اخبار فصل دوم سریال secrets&lies - 1394-10-12 14:11:00
تغییر نام سریال جدید NBC - 1394-10-11 13:02:00
اخرین اخبار از امازون .... - 1394-10-10 13:18:00
اخبار سریال Castle .... - 1394-10-09 16:03:00
معرفی مینی سریالهای جدید بی بی سی - 1394-10-08 21:22:00
اخرین اخبار از شبکه شوتایم .... - 1394-10-08 01:37:00
برترین سریالهای دانلود غیر قانونی در سال 2015 - 1394-10-07 13:01:00
تمدید سریال 100 code .... - 1394-10-05 23:41:00
تاریخ پخش سریال جدید شبکه اسکای اتلانتیک .... - 1394-10-05 21:17:00
اخرین اخبار از AMAZON.... - 1394-10-03 01:32:00
اخبار سریال pretty little liars - 1394-10-02 10:51:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1394-10-02 01:00:00
تایید مینی سریال جدید abc - 1394-10-01 19:10:00
اخرین اخبار از AMAZON - 1394-09-30 23:55:00
اخبار شبکه sundancetv..... - 1394-09-30 11:12:00
اخبار فصل سوم سریال znation - 1394-09-29 19:18:00
تشکر از مدیریت وبسایت اریامووی - 1394-09-29 11:13:00
اخبار فصل دهم The X-Files - 1394-09-29 01:21:00
اخبار سریال The Knick - 1394-09-29 01:20:00
سریالهای جدید امازون ... - 1394-09-28 18:34:00
RED OAKS تمدید شد ! - 1394-09-28 12:46:00
Hand of God تمدید شد ! - 1394-09-28 01:22:00
اخرین اخبار از شبکه NETFLIX - 1394-09-28 01:10:00
تاخیر در پخش فصل پایانی Banshee - 1394-09-28 01:08:00
The Man in the High Castle تمدید شد ! - 1394-09-28 01:04:00
تاخیر در فصل دوم سریال sense8 - 1394-09-27 13:54:00
اخبار سریال POI .... - 1394-09-27 13:41:00
تاریخ پخش سریال You, Me and the Apocalypse - 1394-09-27 01:39:00
تاریخ پخش فصل چهارم سریال vikings - 1394-09-26 22:37:00
تاریخ پخش سریال Fuller House - 1394-09-26 21:03:00
تاریخ پخش سریال Grimm - 1394-09-26 20:59:00
Cuffs کنسل شد ! - 1394-09-26 12:16:00
saving hope تمدید شد ! - 1394-09-25 21:27:00
تاخیر در پخش فصل سوم سریال فارگو - 1394-09-25 15:07:00
تاریخ پخش سریال محبوب NETFLIX .... - 1394-09-25 15:04:00
کنسلی و تمدید های اخر سال شبکه TNT - 1394-09-25 10:52:00
معرفی سریال جدید شبکه ABC - 1394-09-24 19:16:00
تاریخ پخش سریال Underground - 1394-09-24 15:09:00
تاریخ پخش سریال London Spy در امریکا - 1394-09-24 01:14:00
The Last Kingdom تمدید شد ! - 1394-09-23 15:01:00
اخبار شبکه NBC .... - 1394-09-21 17:17:00
اخبار شبکه FX .... - 1394-09-21 17:12:00
تایید دو سریال جدید TNT - 1394-09-20 17:43:00
***لیست نامزد های گلدن گلوب 2016*** - 1394-09-20 11:21:00
The Leftovers تمدید شد! - 1394-09-20 01:20:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریال the100 - 1394-09-20 01:02:00
Grace and Frankie تمدید شد ! - 1394-09-19 20:48:00
تایید تمدید سریال wayward pines برای فصل دوم - 1394-09-19 10:35:00
تمدید دو سریال خوب شبکه شوتایم - 1394-09-19 01:52:00
برنامه کامل زمستانی شبکه THE CW اعلام شد - 1394-09-19 01:13:00
اخبار سریال THE LEFTOVERS - 1394-09-18 23:53:00
bitten پایان خواهد یافت ! - 1394-09-18 21:11:00
تاریخ پخش سریال the path - 1394-09-18 19:23:00
How To Get Away With Murder تمدید میشود . - 1394-09-18 11:58:00
معرفی سریال جدید شبکه spike - 1394-09-17 23:30:00
اخبار سریال deadwood - 1394-09-17 21:12:00
اخبار شبکه netflix - 1394-09-17 17:53:00
The Blacklist تمدید شد! - 1394-09-17 12:26:00
Into The Badlands تمدید شد ! - 1394-09-17 01:36:00
اخبار سریال the walking dead - 1394-09-16 23:38:00
اخبار سریال the leftovers - 1394-09-16 23:37:00
اخبار سریال THE AFFAIR - 1394-09-16 19:36:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال مارکوپولو - 1394-09-14 23:39:00
اخبار فصل چهارم سریال LUTHER - 1394-09-14 20:21:00
معرفی سریال جدید itv - 1394-09-14 12:38:00
اخرین پوستر منتشر شده سریال DC’s Legends of Tomorrow - 1394-09-14 12:06:00
اخبار فصل سوم سریال Fargo - 1394-09-13 23:50:00
اخبار سریال fear the walking dead - 1394-09-13 12:30:00
معرفی سریال جدید BBC ONE - 1394-09-13 12:26:00
زمان پخش زمستانی سریالهای شبکه TNT .... - 1394-09-13 12:24:00
بازگشت رمبو این بار در قالب سریال ... - 1394-09-12 23:33:00
اخبار فصل دوم سریال Killjoys.... - 1394-09-12 23:25:00
تاریخ پخش فصل چهارم ripper street - 1394-09-12 13:33:00
اخبار سریال BATES MOTEL ... - 1394-09-12 13:31:00
تغییر زمان پخش سریال مامور کارتر .... - 1394-09-12 01:07:00
You’re The Worst تمدید شد ! - 1394-09-12 01:40:00
معرفی سریال جدید امازون.... - 1394-09-12 01:34:00
Cedar Cove کنسل شد ! - 1394-09-11 10:30:00
اخبار سریال bones .... - 1394-09-10 20:22:00
اخبار سریال the last kingdom - 1394-09-10 17:41:00
بزنامه زمستانی شبکه CBS .... - 1394-09-10 10:06:00
اخبار سریال Supergirl...... - 1394-09-10 01:41:00
The Fosters تمدید شد ! - 1394-09-09 23:22:00
اخبار سریال The Leftovers - 1394-09-09 18:41:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال Mozart in the Jungle - 1394-09-09 01:32:00
تمدید سریال جدید شبکه ID .... - 1394-09-08 21:12:00
اخبار سریال “HOUDINI & DOYLE - 1394-09-08 01:03:00
اخبار سریال Deutschland 83 - 1394-09-07 16:21:00
Major Crimes تمدید شد ! - 1394-09-05 02:01:00
اخبار سریال Man in the High Castle - 1394-09-05 01:10:00
تاریخ پخش سریال “THE MAGICIANS” - 1394-09-04 18:21:00
تغییر در زمان دو سریال زمستانی abc family - 1394-09-04 16:22:00
Taboo تولید ان اغاز شد . - 1394-09-04 16:18:00
تغییر زمان پخش دو سریال شبکه cw - 1394-09-04 10:25:00
Minority Report کنسل شد .... - 1394-09-04 10:24:00
دو سریال CWسفارش اپیزود بیشتر گرفتند .... - 1394-09-03 13:37:00
تاریخ پخش سریال War and Peace - 1394-09-03 13:32:00
تاریخ پخش فصل سوم THE 100 - 1394-09-03 13:28:00
FARGO تمدید شد ! - 1394-09-03 01:11:00
اخبار فصل ششم سریال game of thrones - 1394-09-02 20:30:00
اینده سریال Into The Badlands - 1394-09-02 17:24:00
اخبار سریال Jessica Jones - 1394-09-01 19:24:00
Transporter: The Series کنسل شد .... - 1394-09-01 10:09:00
تاریخ پخش سریال اسپین اف ARROW -THE FLASH - 1394-08-29 23:44:00
pretty little liars و اینده این سریال .... - 1394-08-29 18:54:00
معرفی سریال جدید abc family - 1394-08-28 12:01:00
تمدید سریال تهیه نشده syfy برای فصل دوم ! - 1394-08-28 01:25:00
TRUE DETECTIVE تمدید خواهد شد .... - 1394-08-28 01:23:00
ارائه سریال Pushing Daisies توسط CW - 1394-08-28 01:18:00
تعداد اپیزودهای فصل دوم Better Call Saul - 1394-08-28 01:16:00
The Bastard Executioner کنسل شد ... - 1394-08-27 19:08:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال prey - 1394-08-27 17:20:00
Cardinal سریال جدید شبکه CTV - 1394-08-27 12:12:00
علت پخش نشدن سریال supergirl - 1394-08-27 12:09:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1394-08-27 01:09:00
تاریخ پخش سریال Legends of Tomorrow - 1394-08-26 12:29:00
برنامه زمستانی ABC اعلام شد ... - 1394-08-26 12:25:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال Better Call Saul - 1394-08-26 01:29:00
تاخیر در پخش سریال Legends - 1394-08-26 01:18:00
Jekyll & Hyde و تعویق پخش بخاطر حوادث پاریس - 1394-08-25 17:17:00
poi در پنج فصل پایان خواهد پذیرفت - 1394-08-24 16:59:00
اغاز تولید سریال Berlin Station - 1394-08-24 16:55:00
تاریخ پخش سریال Outsiders - 1394-08-23 18:11:00
مینی سریال جدید شبکه ABC - 1394-08-23 18:09:00
Truth Be Told کنسل شد .... - 1394-08-23 11:23:00
Wicked City کنسل شد ! - 1394-08-23 10:58:00
تاریخ پخش سریال the catch - 1394-08-22 12:38:00
Murder In The First تمدید شد ! - 1394-08-22 10:13:00
Unforgotten تمدید شد ! - 1394-08-22 10:07:00
برنامه پخش زمستانی FX اعلام شد . - 1394-08-21 23:02:00
کنسل شدن سریال harvest - 1394-08-21 12:04:00
اخبار فصل ششم the walking dead - 1394-08-20 23:15:00
اعلام برنامه زمستانی شبکه NBC - 1394-08-20 21:42:00
POI به اخر خط خواهد رسید؟ - 1394-08-20 21:19:00
تاریخ پخش سریالهای زمستانی fox - 1394-08-20 14:06:00
نام نهایی سریال جدید FOX مشخص شد .... - 1394-08-20 10:56:00
American Horror Story رسما تمدید شد ! - 1394-08-20 01:08:00
تمدید دو سریال دیگر از NBC ......... - 1394-08-19 09:24:00
blindspot تمدید شد ! - 1394-08-19 01:17:00
تاریخ پخش جدید سریال Shades Of Blue - 1394-08-18 15:13:00
Flesh and Bone کنسل شد ! - 1394-08-18 02:08:00
اخبار سریال GRIMM - 1394-08-17 17:40:00
تاریخ پخش سریال American Crime - 1394-08-16 14:19:00
z nation تمدید شد ! - 1394-08-15 19:56:00
تاریخ پخش فصل چهارم سریال luther - 1394-08-14 22:51:00
تایید سفارش سریال جدید امازون .... - 1394-08-14 19:09:00
تاریخ پخش سریال telenova - 1394-08-14 12:04:00
معرفی سریال جدید bbc one - 1394-08-14 12:03:00
تعداد اپیزودهای blindspot .... - 1394-08-14 01:09:00
تاریخ پخش season 5B سریال SUITS - 1394-08-13 19:14:00
تاریخ قطعی پخش black sails .... - 1394-08-13 01:59:00
Doctor Foster تمدید شد ! - 1394-08-13 01:55:00
flesh & bone و نحوه پخش ان از starz - 1394-08-13 01:37:00
معرفی سریال جدید شبکه SYFY - 1394-08-12 10:28:00
سری جدید STAR TREK در CBS .... - 1394-08-12 10:24:00
doctor who تا 5 فصل دیگر هم ادامه دارد .... - 1394-08-11 13:11:00
اخبار فصل ششم سریال game of thrones - 1394-08-10 14:10:00
TALKING DEAD تمدید شد ! - 1394-08-10 11:43:00
تاریخ پخش سریال 11/22/63 - 1394-08-09 23:25:00
کنستانتین احیا میشود ؟ - 1394-08-09 23:16:00
Longmire تمدید شد ! - 1394-08-08 23:40:00
the walking dead تمدید شد ! - 1394-08-08 22:29:00
معرفی سریال جدید NETFLIX - 1394-08-08 19:00:00
تاریخ پخش سریالهای HBO اعلام شد .... - 1394-08-08 01:48:00
تاریخ پخش سریال Shades Of Blue - 1394-08-07 12:38:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-08-07 12:16:00
FINDING CARTER تمدید شد ! - 1394-08-07 10:54:00
Ash vs. Evil Dead تمدید شد ! - 1394-08-06 21:15:00
Club de Cuervos تمدید شد ! - 1394-08-06 21:11:00
THE BRINK کنسل شد ! - 1394-08-06 10:26:00
شروع عالی سریال supergirl .... - 1394-08-06 01:36:00
married رسما کنسل شد ! - 1394-08-05 01:41:00
From Dusk Till Dawn تمدید شد ! - 1394-08-04 20:34:00
American Horror Story تمدید خواهد شد .... - 1394-08-04 14:41:00
Hemlock Grove ادامه خواهد یافت؟ - 1394-08-04 01:16:00
امار بینندگان سریالهای مختلف (درخواستی) - 1394-08-03 19:38:00
تاریخ پخش اپیزود ویژه شرلوک .... - 1394-08-02 21:05:00
Limitless سفارش کامل فصل گرفت .... - 1394-08-02 15:03:00
Code Black سفارش اپیزود بیشتر گرفت ... - 1394-08-02 15:00:00
Blood & Oil در خطر کنسلی .... - 1394-08-02 15:00:00
کنسلی دو سریال ..... - 1394-08-02 14:56:00
THE PLAYER یه قدم تا کنسلی ! - 1394-08-02 01:59:00
اخبار سریال Da Vinci’s Demons - 1394-08-02 01:55:00
تاریخ پخش سریالهای زمستانی 2016 شبکه ABCFAMILY - 1394-08-02 01:52:00
اخرین اخبار از AMAZON.... - 1394-08-02 01:49:00
اخبار سریال Ash vs Evil Dead..... - 1394-08-02 01:44:00
The Astronaut Wives Club کنسل شد ! - 1394-08-01 01:43:00
nefflix و حق پخش سریال the 100 - 1394-08-01 01:37:00
Mr Selfridge پایان خواهد یافت .... - 1394-07-30 10:45:00
Switched At Birth تمدید شد ! - 1394-07-30 01:55:00
اخرین اخبار از شبکه NBC - 1394-07-30 01:50:00
اینده سریال The Leftovers .... - 1394-07-29 23:13:00
تایید سریال جدید شبکه BBC ONE - 1394-07-29 23:11:00
تاریخ پخش سریال جدید شبکه FOX - 1394-07-29 20:34:00
اخبار فصل پایانی سریال Da Vinci’s Demons - 1394-07-29 11:26:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-07-28 20:36:00
تمدید سریال قدیمی Gilmore Girls - 1394-07-28 10:58:00
اخرین پوستر منتشر شده سریال The X-Files - 1394-07-28 10:55:00
BABY DADY در 20 اپیزود ..... - 1394-07-28 01:41:00
دو سریال NBC به کنسلی نزدیک شدند .... - 1394-07-28 01:39:00
Whispers کنسل شد ! - 1394-07-27 19:01:00
Orphan Black در مسیر تمدید ؟ - 1394-07-27 13:06:00
اخرین اخبار از سریالهای شبکه THE CW - 1394-07-26 01:05:00
The Returned تمدید خواهد شد .... - 1394-07-25 14:49:00
تاریخ جدید پخش سریال Unforgettable - 1394-07-25 11:02:00
تاریخ و نحوه پخش SEASON6B واکینگ دد اعلام شد - 1394-07-25 01:04:00
defiance کنسل شد .... - 1394-07-24 23:58:00
Rookie Blue رسما کنسل شد .... - 1394-07-24 22:25:00
Insecure سفارش ساخت گرفت .... - 1394-07-24 22:24:00
Atlanta سفارش ساخت گرفت ... - 1394-07-24 22:21:00
تایید سریال جدید HULU - 1394-07-24 13:50:00
هوملند تا فصل هفتم تمدید میشود؟ - 1394-07-24 13:43:00
تاییر سفارش سریال جدید SHOWTIME - 1394-07-23 18:48:00
اخبار کوتاه از شبکه CBS - 1394-07-23 01:51:00
تاریخ پخش سریال Younger - 1394-07-23 01:41:00
Fresh Off The Boat و سفارش کامل فصل .... - 1394-07-22 16:53:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-07-22 16:50:00
Dominion کنسل شد ... - 1394-07-22 10:25:00
اخرین اخبار از شبکه NETFLIX - 1394-07-22 10:08:00
احتمال تمدیدی دو سریال قوت گرفت ... - 1394-07-22 10:04:00
Beauty and the Beast پایان خواهد یافت.... - 1394-07-21 23:06:00
THE WALKING DEAD قطعا تمدید خواهد شد؟ - 1394-07-21 21:17:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-07-21 19:27:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-07-21 18:14:00
یکسال گذشت ..... - 1389-07-21 16:57:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-07-21 14:45:00
تاریخ پخش فصل چهارم ripper street - 1394-07-21 14:41:00
Murder in the First کنسل خواهد شد ؟> - 1394-07-21 01:58:00
person of interest کنسل خواهد شد؟ - 1394-07-20 01:52:00
امشب اغاز فصل ششم the walking dead - 1394-07-19 12:08:00
تاریخ پخش سریال The Shannara Chronicles - 1394-07-19 12:03:00
تاریخ پخش سریال Shadow Hunters - 1394-07-18 21:16:00
معرفی سریال جدید شبکه CBS - 1394-07-18 21:11:00
تاریخ پخش سریال pretty little liars - 1394-07-18 17:45:00
تاریخ ادامه پخش سریال teenwolf مشخص شد . - 1394-07-18 17:25:00
اخبار کوتاه از سریالهای روز دنیا .... - 1394-07-18 17:19:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-07-18 10:24:00
اخبار سریال fear the walking dead - 1394-07-17 23:57:00
extant کنسل شد ... - 1394-07-17 23:53:00
زمان پخش فصل پایانی سریال BANSHEE - 1394-07-17 15:24:00
اخبار کوتاه از شبکه FOX - 1394-07-17 12:23:00
اخبار شبکه FX .... - 1394-07-17 12:16:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-07-17 12:15:00
TYRANT و Halt and Catch Fire تمدید شدند .... - 1394-07-16 21:49:00
تغییر نام شبکه abc family - 1394-07-16 20:28:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-07-16 19:56:00
اخبار شبکه netflix - 1394-07-15 23:48:00
اخرین اخبار از شبکه A&E - 1394-07-15 21:02:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-07-15 20:57:00
ژانویه 2016 در ABC FAMILY .... - 1394-07-15 01:06:00
اخبار کوتاه از شبکه FX ,.... - 1394-07-15 01:03:00
تاریخ پخش سریال Vinyl - 1394-07-14 20:31:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-07-14 20:05:00
iZombie و احتمال اپیزودهای بیشتر در فصل دوم - 1394-07-14 16:17:00
اخرین اخبار از شبکه SundanceTV - 1394-07-13 23:45:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-07-13 19:54:00
Suburra اولین سریال ایتالیایی netflix - 1394-07-13 13:25:00
امار بیننده سریالهای مختلف .... - 1394-07-12 20:25:00
شروع ناامید کننده sleepy hollow - 1394-07-11 14:55:00
امار بیننده سریال BLACKLIST - 1394-07-11 12:19:00
تاریخ پخش سریال Fuller House - 1394-07-11 12:15:00
ZOO تمدید شد ! - 1394-07-10 22:50:00
احتمال ساخت فیلم سینمایی سریال STRIKE BACK - 1394-07-10 22:45:00
احتمال ساخت سریال فیلم watchman - 1394-07-10 22:41:00
Chasing Life کنسل شد ! - 1394-07-10 20:56:00
تولید ادامه فصل سوم سریال THE FOSTERS اغاز شد - 1394-07-10 16:37:00
اسپین -اف سریال Doctor Who تایید شد .... - 1394-07-10 16:31:00
ساخت پروژه 1970S کنسل شد ... - 1394-07-10 12:08:00
Graceland کنسل شد .... - 1394-07-10 01:22:00
اخرین اخبار از AMAZON .... - 1394-07-09 18:57:00
تاریخ پخش سریال Unforgettable - 1394-07-09 18:55:00
Beowulf سفارش ساخت گرفت .... - 1394-07-09 18:50:00
Partners In Crime کنسل شد ... - 1394-07-09 01:46:00
power تا فصل پنجم تمدید میشود؟ - 1394-07-08 13:01:00
Nicki Minaj کمدی جدید abc family - 1394-07-08 12:42:00
اخبار سریال Nashville - 1394-07-08 11:21:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال Girlfriends’ Guide To Divorce - 1394-07-07 19:27:00
تایید سفارش اپیزودهای بیشتر BLINDSPOT - 1394-07-07 12:12:00
HULU و امتیاز پخش سریال The Last Man On Earth - 1394-07-06 23:53:00
تاریخ پخش سریال ORPHAN BLACK - 1394-07-06 23:42:00
NETFLIX امتیاز سریال ZOO رو بدست اورد .... - 1394-07-06 19:39:00
امار بیننده سریال Heroes Reborn - 1394-07-04 19:12:00
Deutschland 83 در انگلیس .... - 1394-07-04 17:04:00
black miror رسما به نتفلیکس پیوست! - 1394-07-04 09:56:00
Mistresses تمدید شد ! - 1394-07-03 23:21:00
How To Get Away With Murder و شروعی خوب .... - 1394-07-03 20:22:00
اخبار فصل ششم سریال The Walking Dead - 1394-07-03 09:46:00
شروع خوب دیگه برای empire - 1394-07-03 09:41:00
اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها .... - 1394-07-03 01:04:00
The Wrong Mans کنسل شد ! - 1394-07-02 17:16:00
تمدید سریال کمدی جدید شبکه FX... - 1394-07-01 21:00:00
NETFLIX رسما امتیاز پخش فصل پنجم سریال Once Upon A Time رو بدست اورد . - 1394-07-01 17:38:00
امیدواری ها برای تمدید سریال Scream Queens - 1394-07-01 17:22:00
BBC ONE سفارش ساخت سه سریال جدید رو تایید کرد - 1394-07-01 17:20:00
تغییر نام سریال جدید Hulu - 1394-07-01 14:44:00
BlindSpot اماده تمدید .... - 1394-07-01 01:06:00
لیست کامل برندگان امی 2015 - 1394-06-30 13:15:00
تاریخ پخش فصل سوم سریال black sails - 1394-06-30 10:28:00
How To Get Away With Murder در NETLIX .... - 1394-06-28 17:02:00
NBC در صدد ساخت سریال TAKEN - 1394-06-28 10:30:00
Agent Carter پیش بسوی فصل سوم؟ - 1394-06-27 12:37:00
اسپین اف سریال Law & Order در NBC - 1394-06-27 12:25:00
Graceland تمدیدخواهد شد - 1394-06-26 20:59:00
بررسی امار بینندگان فصل اول سریال zoo - 1394-06-26 12:19:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال The Returned - 1394-06-25 23:50:00
تعویق در زمان پخش سریال lucifer - 1394-06-25 13:48:00
زمان پخش تقریبی فصل دوم سریال outlander - 1394-06-25 13:43:00
Close to the Enemy سریال جدید شبکه starz - 1394-06-24 19:25:00
وضعیت سریال HAVEN مشخص شد - 1394-06-24 11:04:00
Mr. Robinson کنسل شد ! - 1394-06-24 01:12:00
NETFLIX سریال Longmire رو تمدید میکند؟ - 1394-06-21 10:43:00
اخبار فصل دو سریال POLDARK .... - 1394-06-20 22:31:00
تاریخ پخش سریال Jessica Jones - 1394-06-19 22:09:00
Major Crimes تمدید خواهد شد؟ - 1394-06-19 22:03:00
safe house رسما تمدید شد ! - 1394-06-19 18:49:00
تایید ساخت سریال جدید AMC .... - 1394-06-19 13:31:00
اخبار سریال Black Mirror..... - 1394-06-18 01:34:00
تاریخ پخش سریال SPOTLESS..... - 1394-06-18 01:15:00
تاخیر در پخش سریال American Gods - 1394-06-17 15:48:00
اغاز فیلمبرداری سریال Home Fires - 1394-06-16 23:19:00
اخبار سریال Longmire - 1394-06-15 21:39:00
نگاهی به زمان پخش سریالهای پاییزی سال 2015 قسمت سوم .... - 1394-06-15 19:02:00
نگاهی به زمان پخش سریالهای پاییزی سال 2015 قسمت دوم .... - 1394-06-15 18:58:00
نگاهی به زمان پخش سریالهای پاییزی سال 2015 قسمت اول .... - 1394-06-14 18:25:00
تاریخ پخش سریال ( The Returned (aka Les Revenants - 1394-06-13 20:27:00
“CLEVERMAN” سریال جدید SundanceTV - 1394-06-13 11:00:00
امار بیننده فصل دوم سریال tyrant - 1394-06-13 01:45:00
Narcos تمدید شد ! - 1394-06-12 20:38:00
Sneaky Pete /مجوز ساخت سریال تایید شد! - 1394-06-12 13:56:00
Survivor’s Remorse تمدید شد ! - 1394-06-12 01:12:00
ساخت The City and The City تایید شد .... - 1394-06-12 01:12:00
America’s Got Talent تمدید شد ! - 1394-06-12 01:10:00
تمدید دو سریال جدید شبکه SYFY - 1394-06-10 21:10:00
ساخت سریال Coach Reboot کنسل شد ! - 1394-06-10 17:00:00
امار بیننده سریال FEAR THE WALKING DEA - 1394-06-10 16:57:00
Under The Dome پایان خواهد یافت .... - 1394-06-10 10:46:00
تاریخ پخش سریالهای پاییزی شبکه TNT .... - 1394-06-10 01:11:00
تاریخ پخش فصل دوم The Librarians - 1394-06-09 22:25:00
احتمال ادامه سریال Hindsight.... - 1394-06-08 23:35:00
اخبار ادامه سریال HANNIBAL .... - 1394-06-08 23:31:00
Defiance تمدید خواهد شد ؟ - 1394-06-08 01:00:00
تاریخ پخش سریال Downton Abbey در انگلیس.... - 1394-06-07 21:48:00
Complications کنسل شد! - 1394-06-07 11:45:00
POLDARK تا 6 فصل ادامه خواهد داشت ! - 1394-06-07 11:41:00
Hindsight کنسل شد! - 1394-06-07 01:49:00
outlander پر فروش ترین در انگلیس ! - 1394-06-07 01:04:00
تغییر نام سریال جدید شبکه fox - 1394-06-06 13:57:00
American Dad! برای دو فصل تمدید شد ! - 1394-06-06 11:12:00
MR.ROBOT با تاخیر به انتهای فصل میرسد ... - 1394-06-06 11:09:00
Difficult People تمدید شد ! - 1394-06-06 01:48:00
امار بیننده FEAR THE WALKING DEAD - 1394-06-05 18:09:00
فصل اخر داوینچی یکجا پخش خواهد شد ... - 1394-06-05 15:30:00
Cold Feet بازمیگردد! - 1394-06-05 15:27:00
Teen Wolf تا کجا ادامه خواهد داشت؟ - 1394-06-05 01:45:00
پروژه ' Lewis & Clark ' در سال اینده اغاز خواهد شد . - 1394-06-04 13:31:00
murder in the first امار بیننده فصل دوم .... - 1394-06-04 13:29:00
Devious Maids تمدید خواهد شد؟ - 1394-06-04 09:34:00
زمان پخش فصل دوم سریال the royals ..... - 1394-06-04 09:28:00
Chasing Life تمدید خواهد شد .... - 1394-06-02 23:09:00
WGN امریکا هم به پخش کنندگان POI پیوست ! - 1394-06-02 20:33:00
Person Of Interest در netflix - 1394-05-31 13:22:00
Agents Of SHIELD و ساخت اسپین اف ؟ - 1394-05-30 19:12:00
اخبار سریال The Astronaut Wives Club - 1394-05-30 15:01:00
امار بیننده سریال PROOF .... - 1394-05-29 01:00:00
Young & Hungry تمدید شد ! - 1394-05-28 23:08:00
alone تمدید شد ! - 1394-05-28 23:06:00
Haven رسما کنسل شد ! - 1394-05-27 21:33:00
Another Period تمدید شد ! - 1394-05-27 21:27:00
ترجمه فصل سوم ripper street اغاز شد ! - 1394-05-27 20:17:00
Hotel Hell تمدید شد! - 1394-05-27 11:44:00
اخبار سریال How To Get Away With Murder - 1394-05-27 11:34:00
اخبار فصل دوم سریال ( The Returned (aka Les Revenants - 1394-05-26 18:43:00
امار جالب بیننده سریال pretty little liars - 1394-05-26 17:12:00
امار بیننده سریال Complications فصل اول ... - 1394-05-26 17:10:00
امار بیننده سریال Rectify - 1394-05-26 17:00:00
معرفی سریال جدید شبکه SPIKE - 1394-05-23 22:41:00
NBC تمدید aquarius رو تایید کرد ! - 1394-05-23 20:16:00
معرفی یک پیج کپی کار و دزد .... - 1389-05-23 17:40:00
اخبار و گمانه زنی از تمدیدی سریالها .... - 1394-05-23 15:09:00
American Ninja Warrior تمدید شد ! - 1394-05-23 14:25:00
اخبار کوتاه از شبکه NBC .... - 1394-05-23 10:59:00
تغییر در زمان پخش فصل سوم سریال BLACK LIST - 1394-05-23 01:33:00
تمدید Xena: Warrior Princess بعد از 14 سال رسما تایید شد ! - 1394-05-23 01:32:00
فیلم DEADWOOD ساخته میشود؟ - 1394-05-23 01:19:00
تاریخ پخش سریال The Expanse - 1394-05-22 01:24:00
تاریخ پخش قطعی سریال the colony - 1394-05-21 22:49:00
اخبار کوتاه از شبکه showtime - 1394-05-21 18:59:00
Supernatural ادامه پیدا خواهد کرد ! - 1394-05-21 10:35:00
حضور کنستانتین در سریال arrow تایید شد ! - 1394-05-21 10:15:00
THE LAST SHIP تمدید شد ! - 1394-05-20 23:29:00
Web Therapy رسما کنسل شد ! - 1394-05-20 23:20:00
احتمال تمدید سریال dexter قوت گرفت .... - 1394-05-20 22:27:00
تاریخ پخش دو سریال مطرح شوتایم .... - 1394-05-20 22:22:00
RAYDONOVAN تمدید شد ! - 1394-05-20 22:20:00
اینده سریال UNDER THE DOME - 1394-05-20 15:30:00
پایان CSI چگونه خواهد بود؟ - 1394-05-19 23:40:00
فصل سوم FARGO هم تایید شد ! - 1394-05-19 20:26:00
X-MEN تایید شد ! - 1394-05-19 11:36:00
the strain در چند قسمت پایان می یابد ؟ - 1394-05-19 01:28:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال kingdom - 1394-05-19 01:24:00
تاریخ پخش سریال The Bastard Executioner - 1394-05-19 01:18:00
sense8 رسما تمدید شد ! - 1394-05-17 22:27:00
the strain در 5 فصل تمام خواهد شد - 1394-05-17 19:11:00
Louie رسما تمدید شد ! - 1394-05-16 22:07:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه fx اعلام شد . - 1394-05-16 22:00:00
the strain رسما تمدید شد ! - 1394-05-16 21:59:00
احتمال ساخت اسپین -اف سریال Empire - 1394-05-16 14:26:00
fox بازگشت دوباره 24 را تایید کرد - 1394-05-16 10:11:00
wayward pines تمدید خواهد شد ! - 1394-05-15 23:32:00
ادامه ساخت سریال فرار از زندان رسما تایید شد! - 1394-05-15 22:18:00
تاریخ پخش سریال Haven - 1394-05-15 13:12:00
اخبار فصل دوم سریال poldark - 1394-05-14 17:40:00
احتمال ساخت اسپین اف سریال Revenge - 1394-05-14 15:25:00
اخبار سریال pretty little liars - 1394-05-14 15:19:00
هانیبال به پایان خط نزدیک شد؟ - 1394-05-14 10:14:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال Transparent - 1394-05-13 11:01:00
زمان پخش پایلوت The Man in the High Castle - 1394-05-13 10:58:00
ساخت مینی سریال ' Lewis & Clark ' به تعویق افتاد - 1394-05-13 01:40:00
زمان پخش سریال Hunters - 1394-05-13 01:31:00
اسپین اف سریال UnREAL ساخته میشود ... - 1394-05-12 22:21:00
اخبار ادامه ساخت سریال Xena: Warrior Princess - 1394-05-12 13:34:00
دفاعیه STARZ از کنسلی زودهنگام سریال داوینچی - 1394-05-12 01:04:00
اخبار سریال Indian Summers - 1394-05-11 09:46:00
تایید ساخت دو سریال مشترک AMC و BBC AMERICA - 1394-05-11 09:42:00
معرفی سریال جدید شبکه AMC - 1394-05-11 09:41:00
تاریخ پخش فصل نهایی Downton Abbey - 1394-05-11 09:38:00
اخبار سریال THE LAST KINGDOM - 1394-05-10 18:47:00
معرفی سریال جدید HBO - 1394-05-10 13:58:00
The Making of the Mob تمدید شد ! - 1394-05-10 10:49:00
اخبار سریال TRUE DETECTIVE - 1394-05-10 01:04:00
اخرین اخبار از سریال GAME OF THRONES - 1394-05-09 23:25:00
Black Sails تمدید شد ! - 1394-05-09 23:12:00
بازپخش سریال Gilmore Girls - 1394-05-09 20:36:00
Humans تمدید شد ! - 1394-05-09 20:26:00
Scott and Bailey تمدید شد ! - 1394-05-09 16:24:00
LOOKING پایان خواهد پذیرفت - 1394-05-09 11:23:00
تاریخ و زمان پخش فصل دوم سریال THE LEFTOVERS - 1394-05-09 11:19:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال THE KNICK - 1394-05-09 11:15:00
تاریخ و زمان پخش سریال BANSHEE - 1394-05-09 11:11:00
تاریخ پخش سریال Continuum - 1394-05-09 11:07:00
امار پایانی بیننده مینی سریال Wayward Pines - 1394-05-08 22:49:00
تاریخ پخش ادامه سریال FINDING CARTER - 1394-05-08 13:39:00
معرفی مقدماتی سریال جدید شبکه SYFY - 1394-05-08 01:08:00
اخرین اخبار از شبکه NETFLIX - 1394-05-07 13:02:00
اخبار سریال Welcome To Sweden - 1394-05-07 10:30:00
BANSHEE هم به پایان خط رسید! - 1394-05-07 10:25:00
اخبار سریال GRACELAND - 1394-05-07 10:23:00
When Calls The Heart تمدید شد ! - 1394-05-07 01:15:00
BoJack Horseman تمدید شد ! - 1394-05-07 01:12:00
زمان پخش انیمیشن South Park - 1394-05-06 20:17:00
Untamed درام -وسترن جدید شبکه HBO - 1394-05-06 14:38:00
اخبار سریال fear the walking dead - 1394-05-06 11:06:00
THE GAME کنسل شد ! - 1394-05-05 20:43:00
RIPPER STREET ترجمه خواهد شد ! - 1394-05-05 12:12:00
اخبار فصل سوم سریال Agents Of SHIELD - 1394-05-05 12:09:00
wayward pines تمدید خواهد شد ؟ - 1394-05-04 13:44:00
معرفی سریال Ingobernable سریال اسپانیایی جدید netflix - 1394-05-03 13:42:00
معرفی سریال Wynonna Earp - 1394-05-03 13:40:00
تاریخ پخش فصل چهارم سریال saving hope - 1394-05-03 01:53:00
Happyish کنسل شد ! - 1394-05-03 01:50:00
SENSE8 تمدید خواهد شد ! - 1394-05-02 12:35:00
Rizzoli & Isles تمدید شد ! - 1394-05-02 12:30:00
The Comedians کنسل شد - 1394-05-02 01:21:00
تکلیف سریال داوینچی مشخص شد - 1394-05-02 01:14:00
تاریخ پخش دو سریال مطرح شوتایم اعلام شد - 1394-05-02 01:09:00
Lilyhammer کنسل شد - 1394-05-01 14:51:00
BrainDead تایید شد! - 1394-05-01 14:50:00
احتمال ادامه سریال Xena: Warrior Princess - 1394-04-30 13:42:00
تاریخ پخش سریال Show Me A Hero - 1394-04-30 13:34:00
اخبار سریال جدید Tut - 1394-04-30 01:31:00
itv انگلیس و حق پخش سریال the americans - 1394-04-29 20:40:00
EXTANT در مرز کنسلی .... - 1394-04-28 11:35:00
PRETTY LITTLE LIARS در فصل هشتم ؟ - 1394-04-27 23:01:00
اخبار سریال Modern Family - 1394-04-27 11:02:00
wayward pines کنسل شد ! - 1394-04-26 15:23:00
لیست کامل کاندیداهای امی 2015 - 1394-04-25 23:41:00
اخبار فصل چهارم سریال Arrow - 1394-04-25 23:25:00
TURN تمدید شد ! - 1394-04-25 01:42:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال Manhattan - 1394-04-24 22:14:00
اخبار ادامه ساخت سریال فرار از زندان - 1394-04-24 21:44:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-04-24 16:47:00
Doctor Who رسما تمدید شد ! - 1394-04-24 16:44:00
stichers تمدید شد! - 1394-04-24 01:15:00
اخرین پوستر منتشر شده سریال the affair - 1394-04-23 20:27:00
NBC و ادامه تصمیمات عجیب و غریب ! - 1394-04-23 12:06:00
اخبار سریال 12 monkeys - 1394-04-23 09:45:00
Community کنسل شد ! - 1394-04-22 10:26:00
احتمال ادامه سریال Veronica Mars - 1394-04-22 10:25:00
اخبار ادامه ساخت سریال فرار از زندان - 1394-04-21 15:26:00
وضعیت فصل پنجم person of interest مشخص شد - 1394-04-21 15:23:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال z nation - 1394-04-21 15:15:00
salem تمدید شد! - 1394-04-21 15:13:00
تاریخ پخش سریال Ash vs. Evil Dead - 1394-04-20 11:03:00
scream تمدید شد! - 1394-04-20 10:29:00
تاریخ پخش سریال Fear The Walking Dead مشخص شد . - 1394-04-20 01:22:00
تاریخ و نحوه شروع فصل ششم the walking dead اعلام شد - 1394-04-20 01:12:00
Ballers تمدید شد ! - 1394-04-20 01:10:00
زمان پخش فصل نهم سریال Doctor who - 1394-04-19 11:50:00
Teen Wolf تمدید شد ! - 1394-04-19 11:42:00
اخرین اخبار از سریال Heroes Reborn - 1394-04-18 10:23:00
South PARK بازهم تمدید شد! - 1394-04-18 10:21:00
RECTIFY رسما تمدید شد ! - 1394-04-18 01:35:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-04-18 01:12:00
تایید سریال جدید شبکه ITV - 1394-04-17 23:01:00
اخبار سریال TWIN PEAKS - 1394-04-17 22:31:00
Between رسما تمدید شد ! - 1394-04-17 21:23:00
FOREVER رسما کنسل شد! - 1394-04-17 11:17:00
اخرین اخبار از احتمال دامه سریال هانیبال در شبکه های دیگر - 1394-04-16 18:42:00
UnReal تمدید شد ! - 1394-04-16 09:51:00
اخبار فصل سوم سریال Penny Dreadful - 1394-04-16 01:30:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-04-15 18:52:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-04-14 12:24:00
امازون و احتمال تمدید فصل سوم outlander - 1394-04-14 12:21:00
تایید ساخت سریال جدید شبکه syfy - 1394-04-13 17:51:00
اخرین عکسهای فصل ششم the walking dead - 1394-04-13 10:21:00
A.D. The Bible Continues کنسل شد ! - 1394-04-12 23:50:00
اغاز فصل سوم سریال Ray Donovan - 1394-04-12 09:56:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-04-12 09:51:00
suits تمدید شد ! - 1394-04-11 01:33:00
شروع بسیار خوب سریال ZOO - 1394-04-10 21:51:00
اخبار سریال The Whispers - 1394-04-10 18:55:00
اغاز دو سریال پر سرو صدای تابستانی - 1394-04-10 13:12:00
American Odyssey کنسل شد - 1394-04-10 11:05:00
اخبار سریالTeen Wolf ..... - 1394-04-10 01:41:00
اخبار سریال zoo..... - 1394-04-09 10:01:00
اخبار سریال the walking dead - 1394-04-09 09:58:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-04-09 01:52:00
اخبار سریال salem - 1394-04-08 21:40:00
Grey’s Anatomy قطعا تا فصل چهاردهم پیش خواهد رفت - 1394-04-08 14:34:00
پوستر رسمی سریال Fear The Walking Dead - 1394-04-08 01:47:00
معرفی سریال جدید netflix - 1394-04-07 09:59:00
اخرین اخبار از احتمال دامه سریال هانیبال در شبکه های دیگر - 1394-04-06 20:19:00
“Beyond” سریال جدید شبکه ABC FAMILY - 1394-04-06 10:16:00
معرفی سریال جدید amc - 1394-04-06 10:14:00
نحوه تمام شدن سریال american odyssey - 1394-04-05 12:52:00
تاریخ پخش سریال جدید NETFLIX - 1394-04-05 01:38:00
Aquarius تمدید شد ! - 1394-04-05 01:02:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه FOX - 1394-04-04 23:19:00
معرفی سریال “HOUDINI & DOYLE” - 1394-04-04 22:38:00
transparent تمدید شد! - 1394-04-04 17:47:00
تاریخ پخش سریال Scream Queens - 1394-04-04 17:42:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه CW اعلام شد - 1394-04-04 09:53:00
The Lizzie Borden Chronicles کنسل شد ! - 1394-04-04 09:51:00
MR.ROBOT تمدید شد ! - 1394-04-04 09:48:00
اخبار سریال z .... - 1394-04-03 12:58:00
امازون علاقه ای به هانیبال ندارد! - 1394-04-03 11:08:00
اخبار سریال The Whispers - 1394-04-03 01:30:00
اولین پوستر منتشر شده فصل ششم سریال the walking dead - 1394-04-02 21:29:00
تمدید سریال جدید itv - 1394-04-02 13:52:00
اپیزودهای فصل سوم هانیبال پخش خواهد شد . - 1394-04-02 10:50:00
زمان پخش سریالهای شبکه NBC اعلام شد - 1394-04-02 10:26:00
HANNIBAL رسما کنسل شد ! - 1394-04-02 02:00:00
اخبار سریال HEROES REBORN - 1394-04-02 01:58:00
اخبار سریال THE AFFAIR - 1394-04-02 01:55:00
اخبار سریال true detetive - 1394-04-01 23:13:00
اخبار سریال Killjoys - 1394-04-01 20:08:00
تمدید سریال the jinx - 1394-03-31 16:01:00
Lady Dynamite کمدی جدید شبکه netflix - 1394-03-30 13:50:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-03-30 13:48:00
اخبار فصل پایانی سریال Hell On Wheels - 1394-03-30 10:51:00
تایید سریال جدید itv - 1394-03-30 10:50:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-03-29 13:37:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریال dominion - 1394-03-28 19:27:00
تایید سریال جدید itv - 1394-03-28 19:24:00
اخبار فصل دوم سریال secrets&lies - 1394-03-28 16:45:00
aron paul در سریالی جدید .... - 1394-03-28 12:10:00
امار بینندگان سریال های مختلف ............. - 1394-03-28 11:57:00
امار بینندگان فصل پنجم سریال GAME OF THRONES - 1394-03-27 14:32:00
American Gods سریال جدید شبکه starz - 1394-03-27 11:23:00
Penny Dreadful تمدید شد ! - 1394-03-26 23:37:00
صبر نویسنده سریال game of thrones سر اومد! - 1394-03-26 18:57:00
تاریخ پخش سریال Colony - 1394-03-26 10:10:00
تمدید دوباره سریال BATES MOTEL - 1394-03-26 01:32:00
THE RTURNED کنسل شد ! - 1394-03-26 01:20:00
اخبار سریال HUMANS ..... - 1394-03-25 15:12:00
اخبار سریال 24 ..... - 1394-03-24 01:39:00
24 بدون جک بائر تایید شد ! - 1394-03-23 01:56:00
توقف تهیه سریال جدید HBO - 1394-03-23 01:34:00
اخبار سریال Jonathan Strange & Mr. Norrell - 1394-03-22 14:00:00
اخبار سریال dark matter - 1394-03-22 13:32:00
احتمال تمدید بالای دو سریال AMC - 1394-03-22 02:40:00
زمان پخش سریالهای مهم شبکه ABC - 1394-03-21 11:21:00
تمدیدی دو سریال power و episodes - 1394-03-21 01:09:00
اخبار سریال power..... - 1394-03-20 10:37:00
تاریخ پخش فصلهای جدید سریالهای مهم شبکه cbs - 1394-03-19 23:52:00
رقم دانلود غیر قانونی سریال sense8 - 1394-03-19 01:41:00
اخبار سریال Gilmore Girls - 1394-03-18 16:50:00
تاریخ پخش دو سریال شبکه fox اعلام شد . - 1394-03-17 01:48:00
معرفی سریال جدید شبکه شوتایم .... - 1394-03-17 01:43:00
اخبار سریال Chasing Life - 1394-03-16 21:21:00
تاریخ پخش سریال Fear The Walking Dead - 1394-03-16 21:16:00
ریت بیننده سریال black list فصل دوم - 1394-03-15 23:33:00
اخبار سریال The Whispers - 1394-03-15 22:48:00
اخبار سریال Stitchers - 1394-03-15 18:50:00
نامزدهای جشنواره 2015 TCA Awards مشخص شدند - 1394-03-15 11:14:00
دو خبر از شبکه SYFY - 1394-03-14 10:40:00
Scott & Bailey کنسل شد. - 1394-03-14 01:44:00
اخبار سریال Agent Carter - 1394-03-13 22:41:00
اخبار سریال Gangland Undercover - 1394-03-13 22:37:00
پروژه ادامه سریال فرار از زندان کلید خورد .... - 1394-03-13 14:51:00
اخبار سریال Rookie Blue - 1394-03-13 14:45:00
Home Fires تمدید شد ! - 1394-03-13 01:35:00
بازسازی سریال suits .... - 1394-03-12 22:12:00
Remedy کنسل شد ! - 1394-03-12 20:41:00
درخواست برای عدم تولید سریال LUCIFER - 1394-03-12 20:24:00
اخبار فصل پنجم سریال lost girl - 1394-03-12 20:22:00
اخبار فصل پنجم سریال HOMELAND - 1394-03-12 18:14:00
زمان پخش فصل سوم سریال The 100 - 1394-03-12 13:49:00
ساخت اسپین اف 24 تایید شد - 1394-03-12 10:23:00
تغییر زمان پخش فصل چهارم سریال Continuum - 1394-03-12 10:19:00
اخبار سریال Royal Pains - 1394-03-12 02:09:00
MOTIVE تمدید شد ! - 1394-03-12 01:53:00
زمان پخش فصل دوم سریال ‘FROM DUSK TILL DAWN - 1394-03-12 01:26:00
اخبار سریال Strike Back - 1394-03-11 22:27:00
تاریخ پخش فصل چهارم ARROW - 1394-03-11 20:02:00
اخبار سریال American Odyssey - 1394-03-11 19:59:00
اخبار فصل سوم سریال sleepy hollow - 1394-03-11 09:47:00
کنستانتین به بن بست خورد ! - 1394-03-10 14:31:00
تمدید انمیشن جدید شبکه HBO - 1394-03-10 01:58:00
تغییر نام سریال جدید شبکه abc - 1394-03-09 11:12:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال EMPIRE - 1394-03-08 21:18:00
اخبار فصل دوم سریال Z NATION - 1394-03-08 13:26:00
تاریخ پخش فصل پایانی سریال Hell On Wheels - 1394-03-08 02:05:00
اخبار سریال Wayward Pines - 1394-03-07 18:46:00
Gracie and FranKie تمدید شد ! - 1394-03-06 13:15:00
اخبار سریال sense8..... - 1394-03-06 12:35:00
The X-Files باز هم تمدید خواهد شد؟ - 1394-03-06 09:33:00
DEADBEAT تمدید شد ! - 1394-03-06 09:25:00
اخبار فصل سوم TWIN PEAKS - 1394-03-04 21:51:00
خبرهای خوب برای برخی سریالهای جدید .... - 1394-03-03 21:59:00
اخبار فصل دوم سریال Agent Carter - 1394-03-03 21:53:00
داستان پخش پایلوت سریال super girl چند ماه زودتر از موعدچه بود؟ - 1394-03-03 01:41:00
the red road کنسل شد ... - 1394-03-02 17:54:00
The Island سریال جدید شبکه NBC - 1394-03-02 10:07:00
The Bastard Executioner سفارش ساخت گرفت ! - 1394-03-02 09:46:00
super girl و رکورد دانلود غیر قانونی پایلوت .... - 1394-03-01 23:26:00
bitten رسما تمدید شد! - 1394-03-01 23:21:00
Count Arthur Strong تمدید شد! - 1394-03-01 23:18:00
معرفی سریال جدید شبکه epix - 1394-03-01 19:23:00
اسپین اف Major Crimes کنسل شد ! - 1394-03-01 13:55:00
تاریخ پخش فصل دوم انیمیشن BoJack Horseman - 1394-03-01 01:13:00
اخبار اسپین اف سریال the walking dead - 1394-02-28 20:03:00
اخبار سریال zoo..... - 1394-02-28 14:14:00
mad men تنها در amc .... - 1394-02-28 14:06:00
اظهار نظر عجیب استفان امل در مورد سریال arrow - 1394-02-27 17:54:00
K.C. Undercover تمدید شد! - 1394-02-27 01:03:00
The Expance تمدید شد! - 1394-02-26 09:47:00
twin peaks قطعا بازخواهد گشت ! - 1394-02-26 09:42:00
تاریخ پخش فصل سوم سریال Rectify - 1394-02-26 09:36:00
The Mindy Project تمدید شد! - 1394-02-25 23:31:00
اخبار سریال Wayward Pines - 1394-02-25 20:04:00
Whose Line is it Anyway? ادامه خواهد داشت .... - 1394-02-25 01:51:00
نظرات مدیر CW در مورد سریالهای این شبکه ... - 1394-02-24 23:06:00
تاریخ دقیق پخش سریال humans - 1394-02-24 23:03:00
Jericho سریال درام جدید شبکه itv - 1394-02-24 22:57:00
وضعیت سریال کنستانتین از نگاه خالق اون .... - 1394-02-24 16:55:00
CSI چگونه پایان می یابد ؟ - 1394-02-24 11:15:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال Survivor’s Remorse - 1394-02-24 01:16:00
اسپین اف AGENTS OF SHIELD هنوز زنده هست ! - 1394-02-23 23:09:00
جدول کامل پخش تابستانی شبکه ABC FAMILY - 1394-02-23 22:58:00
پاسخ مدیر CBS به شایعات پایان سریال PERSON OF INTEREST - 1394-02-23 20:17:00
Ripper Street تمدید شد! - 1394-02-23 15:14:00
Queen of the South سفارش ساخت گرفت - 1394-02-23 10:35:00
weird loners کنسل شد . - 1394-02-23 01:15:00
family guy تمدید شد! - 1394-02-22 22:17:00
person of interest چگونه پایان خواهد یافت؟ - 1394-02-22 21:45:00
Dig کنسل شد ! - 1394-02-22 19:39:00
the slap در یک فصل .... - 1394-02-22 12:28:00
تاریخ پخش سریال Humans .... - 1394-02-22 12:17:00
cbs چند سریال مهم خودش رو تمدید کرد ! - 1394-02-21 23:34:00
person of interest تمدید شد ! - 1394-02-21 23:14:00
اخبار کوتاه سریالهای روز دنیا .... - 1394-02-21 20:49:00
American Idol پایان خواهد پذیرفت .... - 1394-02-21 19:34:00
Last Man Standing تمدید شد ! - 1394-02-21 10:47:00
برندگان جشنواره BAFTA TV 2015 مشخص شدند... - 1394-02-21 10:26:00
کنسلی های NBC ادامه خواهد داشت؟ - 1394-02-20 21:18:00
پیغام بازیگر stalker برای هواداران این سریال .... - 1394-02-20 11:02:00
معرفی سریالهای جدید که سفارش ساخت تایید شده .... - 1394-02-19 21:00:00
کنستانتین در CW ادامه پیدا خواهد کرد؟ - 1394-02-19 19:23:00
معرفی دو سریال جدید که سفارش ساخت گرفتند.... - 1394-02-19 14:26:00
اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها .... - 1394-02-19 10:16:00
stalker کنسل شد ! - 1394-02-19 03:20:00
اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها .... - 1394-02-19 03:08:00
اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها .... - 1394-02-19 02:05:00
تاریخ پخش سریال جنایی و جدید شبکه دیسکاوری - 1394-02-19 01:56:00
bones تمدید شد! - 1394-02-19 01:49:00
اخرین اخبار سریالهای جدید abc - 1394-02-18 16:58:00
اخرین اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها .... - 1394-02-18 09:38:00
the messengers کنسل شد ! - 1394-02-18 01:46:00
تاریخ پخش سریال sense8 - 1394-02-18 01:35:00
تایید سفارس سریال SUPER GIRL - 1394-02-17 22:56:00
سرنوشت STALKER و THE FOLLOWING چه خواهد شد ؟ - 1394-02-17 22:52:00
ORPHAN BLACK تمدید شد ! - 1394-02-17 20:59:00
تاخیر در زمان پخش فصل دوم legends - 1394-02-17 12:37:00
The Mindy Project کنسل شد ! - 1394-02-17 10:07:00
izombie برای فصل دوم تمدید شد ! - 1394-02-17 09:48:00
Jonathan Strange & Mr Norrell مینی سریال خواهد بود .... - 1394-02-16 23:01:00
اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها .... - 1394-02-16 22:30:00
AGENTS OF SHIELD هم تمدید شد! - 1394-02-16 19:59:00
امار بینندگان سریالها روز یکشنبه و دوشنبه .... - 1394-02-16 19:53:00
Greys anatomy تمدید شد ! - 1394-02-16 16:50:00
The Following کنسل شد + اپدیت - 1394-02-16 13:19:00
penny dreadful تمدید خواهد شد ..... - 1394-02-16 13:18:00
Outsiders سریال جدید شبکه WGN - 1394-02-16 13:16:00
نحوه پایان یافتن سریال bates motel - 1394-02-16 01:29:00
Slasher سریال جدید شبکه کابلی chiller tv - 1394-02-16 01:15:00
تاریخ پخش دو سریال شبکه syfy - 1394-02-15 17:55:00
تمدید انیمیشن THE Simpsons برای دو فصل دیگر .... - 1394-02-15 10:32:00
تایید سریال جدید شبکه syfy ..... - 1394-02-15 01:13:00
اینده forever از نگاه بازیگر این سریال .... - 1394-02-14 11:34:00
اینده HANNIBAL از نگاه خالق سریال.... - 1394-02-13 14:47:00
تایید سفارش ساخت سه سریال جدید NBC - 1394-02-12 15:52:00
تغییر در زمان پخش سریال Beauty and the Beast - 1394-02-12 14:59:00
اخبار سریال Wet Hot American Summer - 1394-02-11 23:08:00
سفارش ساخت سریال جدید HBO تایید شد . - 1394-02-11 23:04:00
تایید ساخت دو سریال جدید شبکه HISTORY - 1394-02-11 10:51:00
Aquarius بصورت انلاین پخش خواهد شد! - 1394-02-10 11:33:00
Green eggs and ham انیمه جدید netflix - 1394-02-10 10:51:00
Damien به شبکه A&E منتقل شد - 1394-02-10 10:49:00
HELIX هم کنسل شد ! - 1394-02-10 10:00:00
Revenge رسما کنسل شد - 1394-02-10 01:41:00
powers تمدید خواهد شد . - 1394-02-10 01:36:00
the last ship در کمیک بوک - 1394-02-09 16:32:00
امیدواری برای تمدید سریال Stalker - 1394-02-08 23:28:00
افزایش بینندگان سریال SECRTS & LIES - 1394-02-08 17:33:00
اخبار سریال bloodline - 1394-02-08 01:05:00
اخبار فصل پنجم Homeland - 1394-02-07 23:43:00
تاریخ پخش سریال strike back - 1394-02-07 23:41:00
تمدید سریال the comeback - 1394-02-07 18:11:00
سرانجام agent carter چه خواهد شد؟ - 1394-02-06 22:48:00
شروع نا امید کننده the messengers - 1394-02-05 10:26:00
تولید سریال recovery road اغاز شد - 1394-02-04 23:29:00
تولید سریال ASH VS EVIL DEAD اغاز شد . - 1394-02-04 01:00:00
تصمیم گیری برای اینده سریال کنستانتین - 1394-02-03 17:25:00
sirens کنسل شد ! - 1394-02-03 10:46:00
تاریخ پخش سریال teen wolf - 1394-02-02 09:34:00
سریال daredevil و faking it تمدید شدند ! - 1394-02-02 09:29:00
Younger برای فصل دوم تمدید شد ! - 1394-02-02 01:10:00
تمدید غیر رسمی سریال agents of shiled - 1394-02-01 10:26:00
THE FOLLOWING تمدید خواهد شد؟ - 1394-01-31 23:33:00
تاریخ شروع سریال جدید abc - 1394-01-31 18:59:00
eye candy کنسل شد ! - 1394-01-30 09:56:00
Once Upon a Time برای فصل پنجم تمدید شد ! - 1394-01-28 23:17:00
رکورد داران دانلود غیر قانونی در هفته ای که گذشت ! - 1394-01-28 20:59:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال Dominion - 1394-01-28 10:44:00
اخبار سریال GAME OF THRONES - 1394-01-27 23:40:00
امار روزانه بینندگان سریالها .... - 1394-01-27 11:37:00
Emerald City تهیه خواهد شد ..... - 1394-01-27 01:36:00
REVOLUTION بازمیگردد.... - 1394-01-27 01:34:00
AMERICAN ODYSSEY کنسل خواهد شد؟ - 1394-01-26 20:43:00
نحوه پایان یافتن سریال PRETTY LITTLE LIARS - 1394-01-26 18:15:00
ORANGE IS THE NEW BLACK برای فصل چهارم تمدید شد - 1394-01-26 18:09:00
ساخت white city کنسل شد - 1394-01-26 11:47:00
تاریخ پخش سریالهای تابستانی abc family - 1394-01-26 02:08:00
mr.selfridge در فصل چهارم پایان می یابد .... - 1394-01-26 02:01:00
اخبار سریال texas rangers - 1394-01-26 01:57:00
اخبار سریال safe house - 1394-01-25 18:08:00
Beauty and the Beast و تاریخ اغاز ان..... - 1394-01-25 13:49:00
اخبار فصل پنجم person of interest - 1394-01-25 11:10:00
تمدید دو سریال VEEP و SILICON VALLEY - 1394-01-25 01:31:00
تمدید سریال جدید hallmark - 1394-01-25 01:12:00
REVENGE کنسل شد؟ - 1394-01-24 16:29:00
اطلاعیه HBO در مورد پخش غیرقانونی فصل پنجم GAME OF THRONES - 1394-01-23 23:14:00
HBO مورد حمله هکرها قرار گرفت ! - 1394-01-23 10:55:00
daredevil تمدید خواهد شد؟ - 1394-01-23 10:30:00
تاریخ پخش سریال defiance - 1394-01-22 14:06:00
veep ادامه خواهد داشت؟ - 1394-01-22 13:45:00
اخبار فصل دوم سریال fortitude - 1394-01-21 22:32:00
THE Following در خطر کنسلی ..... - 1394-01-21 13:29:00
DIG تمدید میشود .... - 1394-01-21 01:58:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال TRUE DETECTIVE - 1394-01-21 01:53:00
prey تمدید شد. - 1394-01-20 16:20:00
Good Wife در 8فصل ؟ - 1394-01-20 16:18:00
سرانجام FOREVER چه خواهد شد ؟ - 1394-01-20 13:08:00
FORTITUDE تمدید شد - 1394-01-20 13:05:00
اخبار فصل چهارم سریال banshee - 1394-01-20 02:07:00
برنامه پخش تابستانی شبکه abc - 1394-01-20 02:02:00
تاریخ سریالهای تابستانی شبکه fx - 1394-01-19 23:41:00
اخبار تمدیدی و کنسلی ..... - 1394-01-19 23:33:00
اخبار سریال های شبکه netflix - 1394-01-19 23:31:00
برنامه پخش تابستانی شبکه usa - 1394-01-18 21:22:00
اخرین اخبار سریالهای مختلف....... - 1394-01-18 21:20:00
ستاره مهمان سریال forever - 1394-01-18 11:07:00
bloodline شاهکاری دیگر از netflix - 1394-01-17 20:56:00
Doctor who در 15فصل ؟؟؟ - 1394-01-16 19:49:00
battle creek کنسل میشود؟ - 1394-01-16 19:44:00
izombie تمدید میشود - 1394-01-15 10:39:00
تاریخ پخش سریالهای تابستانی شبکه TNT - 1394-01-14 11:11:00
HOUSE OF CARDS تمدید شد! - 1394-01-14 03:23:00
تایید سریال جدید netflix - 1394-01-14 01:18:00
spin off سریال دانتون ابی ساخته خواهد شد؟ - 1394-01-14 01:14:00
اخبار کوتاه از سریالهای مختلف - 1394-01-12 12:25:00
BLOODLINE تمدید شد - 1394-01-12 11:45:00
اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها - 1394-01-12 02:39:00
NEW GIRLS تمدید شد! - 1394-01-11 22:07:00
پوستر جدید سریال ZOO - 1394-01-11 21:56:00
سریال جدید discovery - 1394-01-11 19:12:00
تایید سریال جدید ABC FAMILY - 1394-01-11 01:56:00
bitten تمدید شد - 1394-01-10 11:20:00
تاریخ پخش سریال HEROES - 1394-01-08 01:25:00
اخبار فصل دهم سریال X-FILES - 1394-01-07 22:23:00
اخبار سریال downton abbey - 1394-01-07 02:25:00
vikings رسما تمدید شد - 1394-01-07 02:02:00
rookie blue ادامه دار خواهد شد . - 1394-01-06 17:02:00
خالق x-files از تمدید اون دفاع کرد - 1394-01-06 10:21:00
تاریخ پخش سریال RAY DONOVAN - 1394-01-06 10:07:00
looking کنسل شد ! - 1394-01-06 02:42:00
x-files رسما تمدید شد - 1394-01-05 01:26:00
تایید سفارش سریال جدید شبکه شوتایم - 1394-01-05 01:08:00
سرانجام سریال girls چه خواهد شد ؟ - 1394-01-04 17:27:00
تبریک سال نو - 1389-01-04 14:18:00
تایید سریال جدید history channel - 1394-01-04 11:30:00
Nashville کنسل شد؟ - 1394-01-04 01:43:00
اخبار سریال Bloodline - 1394-01-01 11:29:00
سفارش سریال جدید SHOWTIME - 1394-01-01 11:14:00
سفارش سریال جدید HBO - 1394-01-01 10:39:00
sky atlantic و حق پخش سریال the affair - 1393-12-29 14:34:00
اخرین پوستر منتشرشده از سریال orphan black - 1393-12-29 09:26:00
اخبار فصل دوم سریال extant - 1393-12-28 21:57:00
the americans اماده برای تمدید - 1393-12-28 21:51:00
کنسلی سریال جدید NBC - 1393-12-28 12:49:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال power - 1393-12-28 01:46:00
sleepy hollow رسما تمدید شد - 1393-12-28 01:23:00
Fortitude تمدید خواهد شد - 1393-12-28 01:19:00
bosch تمدید شد - 1393-12-27 17:22:00
اخبار سریال Black Sails - 1393-12-27 01:16:00
احتمال تمدید سریال EYE CANDY - 1393-12-26 23:29:00
THE RETURNED و پخش در 5فصل ؟ - 1393-12-26 23:18:00
Hindsight تمدید شد - 1393-12-25 19:12:00
Twin Peaks ادامه نخواهد داشت ؟ - 1393-12-25 17:34:00
banshee در 5فصل پایان خواهد یافت - 1393-12-24 20:39:00
ساخت SPIN-OFF سریال MAD MEN توسط AMC - 1393-12-24 12:18:00
تصمیم cbs برای سریال stalker - 1393-12-24 12:08:00
GAME OF THRONES تا فصل دهم تمدید شد !! - 1393-12-22 23:36:00
اخبار تمدیدی /کنسلی سریالها..... - 1393-12-22 19:42:00
تمدید سریال دیگر از شبکه CBS - 1393-12-22 13:11:00
نحوه پخش ادامه سریال کنسل شده ALLEGIANCE - 1393-12-21 23:56:00
تایید سریال جدید شبکه USA - 1393-12-21 23:47:00
تمدید سریال جدید syfy - 1393-12-21 21:59:00
GRACEPOINT مجددا احیا میشود؟ - 1393-12-21 19:46:00
تمدید دو سریال شبکه CBS - 1393-12-21 12:31:00
تاریخ پایان سریالهای شبکه CW - 1393-12-21 01:11:00
اینده BATES MOTEL .... - 1393-12-20 15:18:00
ASCENSION کنسل شد - 1393-12-20 01:12:00
تمدید رسمی THE FALL - 1393-12-19 22:16:00
تایید سریال جدید شبکه sundance tv - 1393-12-19 13:50:00
تاریخ پخش سریال جدید netflix - 1393-12-19 13:48:00
اخبار اسپین اف THE WALKING DEAD - 1393-12-18 23:33:00
اخبار سریال eye candy - 1393-12-18 21:04:00
تاریخ پخش سریال محبوب شبکه lifetime - 1393-12-17 18:44:00
اخبار فصل پنجم سریال HOMELAND - 1393-12-16 19:16:00
تاریخ پخش فصل جدید سریال HANNIBAL - 1393-12-16 01:51:00
allegiance کنسل شد - 1393-12-16 01:31:00
تایید سریال جدید NBC - 1393-12-15 11:01:00
netflix و تایید سریال جدید خودش .... - 1393-12-14 23:09:00
the expendables سریال خواهد شد - 1393-12-14 22:06:00
the returned و پخش از netflix - 1393-12-14 21:49:00
دو خبر از شبکه NBC - 1393-12-14 09:49:00
اخبار تمدیدی و کنسلی ..... - 1393-12-13 18:32:00
تمدید سریال جدید شبکه fxx - 1393-12-12 21:48:00
تاریخ پخش دوسریال بهاری شبکه syfy - 1393-12-12 21:23:00
زمان پخش سریالهای تابستانی netflix - 1393-12-11 23:59:00
انصراف شبکه USA از ساخت سریال جدید خودش - 1393-12-11 19:39:00
intruders بدنبال خانه جدید؟ - 1393-12-11 09:44:00
اخبار سریال downton abbey - 1393-12-10 20:06:00
اخرین اخبار از سریال کنستانتین - 1393-12-09 23:29:00
تمدید سریال baby daddy - 1393-12-09 15:01:00
تایید سفارش سریال جدید شبکه WGN - 1393-12-09 11:04:00
اخرین پوستر سریال IZOMBIE - 1393-12-09 01:31:00
اخبار تمدیدی سریالها ........... - 1393-12-08 13:38:00
اخبار کنسلی سریالها..... - 1393-12-08 13:28:00
تاریخ پخش دو سریال تابستانی شبکه cbs - 1393-12-08 12:09:00
ساخت spin-off سریالهای arrow/flash - 1393-12-08 11:52:00
تغییرات پخش سریال the flash - 1393-12-07 17:06:00
اخبار فصل پنجم سریال american horror story - 1393-12-06 21:33:00
تغییرات در نحوه پخش قسمت پایانی سریال the walking dead - 1393-12-06 20:13:00
نظر مدیر شبکه abc در مورد سریال موفق این شبکه - 1393-12-06 15:46:00
تغییر زمان پخش سریال the messengers - 1393-12-06 12:21:00
اخبار فصل سوم سریال BROAD CHURCH - 1393-12-06 01:35:00
تغییز زمان پخش سریال TURN - 1393-12-05 11:33:00
اخبار سریال 12MONKEYS - 1393-12-05 11:27:00
تمدید سریال BROAD CHURCH - 1393-12-05 02:25:00
تاریخ پخش سریال OLYMPUS - 1393-12-04 15:13:00
تمدید سریال VIKINGS - 1393-12-04 15:03:00
برندگان اسکار 2015 - 1393-12-04 10:20:00
اخبار فصل سوم سریال RECTIFY - 1393-12-01 21:45:00
CROSSING LINES تمدید شد - 1393-12-01 20:25:00
پخش سریال ORPHAN BLACK از شبکه AMC - 1393-12-01 19:27:00
اخبار فصل نهم سریال DOCTOR WHO - 1393-11-30 13:57:00
سرانجام سریال HELIX چه خواهد شد؟ - 1393-11-30 01:05:00
THE MISSING در فصل دوم چگونه خواهد بود .... - 1393-11-29 12:36:00
نظرات جالب تهیه کننده سریال the walking dead - 1393-11-28 22:43:00
state of affairs کنسل خواهد شد .... - 1393-11-28 01:21:00
سریال THE TUNNEL تمدید شد - 1393-11-27 16:40:00
- 1393-11-26 20:17:00
اخبار تمدیدی و کنسلی سریالها - 1393-11-26 11:29:00
تکذیب انتقال سریال کنستانتین .... - 1393-11-26 11:20:00
وضعیت نامشخص سریال ASCENSION - 1393-11-25 10:45:00
تمدید سریال زیبای BANSHEE - 1393-11-24 01:25:00
تمدید سریال جدید TNT .... - 1393-11-23 20:52:00
- 1393-11-23 17:28:00
- 1393-11-23 15:29:00
کاهش امار بینندگان سریال مامور کارتر .... - 1393-11-23 14:08:00
تاریخ پخش سریال THE RED ROAD - 1393-11-22 23:49:00
نکاتی از فصل پنجم سریال GAME OF THRONES - 1393-11-22 16:37:00
اخبار تمدیدی و کنسلی ..... - 1393-11-22 16:33:00
NETFLIX در کوبا !!! - 1393-11-22 13:26:00
امار 5سریال پربیننده سال 2015.... - 1393-11-21 10:43:00
اخبار فصل دوم سریال extant - 1393-11-21 01:33:00
امار بیننده بسیار عالی برای یکشنبه شب amc - 1393-11-21 01:47:00
NETFLIX و ساخت سریال انیمیشنی جدید .... - 1393-11-18 22:08:00
تایید تمدید سریال جدید امازون .... - 1393-11-18 21:18:00
تمدیدی یک سریال کنسل شده .... - 1393-11-18 01:51:00
تاریخ پخش سریال جدید شبکه life time - 1393-11-18 01:55:00
اخبار سریال AGENTS OF S.H.I.E.L.D - 1393-11-17 21:20:00
سریال جدید NETFLIX تایید شد - 1393-11-17 01:09:00
اخبار تمدیدی 4سریال.... - 1393-11-17 01:56:00
NETFLIX بزودی در قاره اسیا - 1393-11-16 20:23:00
تمدید سریال جدید شبکه BET - 1393-11-16 19:46:00
اخرین پوستر منتشر شده از فصل سوم سریال BATES MOTEL - 1393-11-16 16:38:00
تمدید سریال جدید شبکه BRAVO - 1393-11-16 01:09:00
تایید سریال جدید شبکه cinemax - 1393-11-14 11:22:00
اخبار فصل سوم سریال DEFIANCE - 1393-11-14 01:20:00
کانال مخصوص GAME OF THRONES - 1393-11-13 22:12:00
تمدید سریال THE MUSKETEERS - 1393-11-13 19:26:00
اخبار سریال twin peaks - 1393-11-12 21:03:00
تمدید سریال جدید ABC - 1393-11-10 23:26:00
اخبار بازیگران اسپین اف سریال criminal minds - 1393-11-10 10:50:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال SALEM - 1393-11-08 23:45:00
تمدید سریال جدید HBO - 1393-11-08 09:45:00
تاریخ گلدن گلوب سال اینده مشخص شد - 1393-11-07 21:40:00
24 قطعا بازخواهد گشت .... - 1393-11-07 18:29:00
x-men تایید شد - 1393-11-07 09:31:00
سریال جدید امازون .... - 1393-11-06 23:10:00
THE AFFAIR در 4فصل پایان خواهد یافت؟ - 1393-11-04 22:49:00
ATLANTIS کنسل شد . - 1393-11-04 17:25:00
ABC و سفارش پایلوت 5 سریال جدید - 1393-11-04 10:19:00
طلسم THE RETURNED شکست ! - 1393-11-02 21:32:00
پایان سریال دروغگویان کوچولوی زیبا در 7 فصل؟ - 1393-11-02 21:17:00
خبری از فصل سوم سریال RAY DONOVAN - 1393-11-02 17:54:00
اخرین پوستر منتشر شده سریال THE FOLLOWING - 1393-11-02 01:37:00
سریال جدید شبکه BBC THREE - 1393-11-02 01:32:00
DOWNTON ABBEY سال اینده تمام خواهد شد ؟ - 1393-11-01 01:26:00
نظر نقش اول سریال the fall در مورد این سریال - 1393-11-01 01:16:00
اخرین پوستر منتشر شده از سریال bosch - 1393-10-30 22:15:00
تاریخ پخش سریال اختصاصی play station - 1393-10-30 22:04:00
پایان نامشخص justified - 1393-10-29 19:32:00
تایید پخش fargo در سال 2015 - 1393-10-28 22:32:00
خبر خوب برای هواداران سریال THE AMERICANS - 1393-10-28 22:24:00
دفاع مدیر شبکه FX از کنسلی سریال THE BRIDGE - 1393-10-28 22:12:00
احتمال ادامه دو سریال محبوب شبکه fox - 1393-10-28 11:55:00
تمدیدی سه سریال شبکه fox - 1393-10-27 23:13:00
نا امیدی NBC از سریال STATE OF AFFAIRS - 1393-10-27 18:00:00
کنسلی سریال THE FLESH - 1393-10-27 01:41:00
اخبار سریال ONCE UPON A TIME - 1393-10-26 17:41:00
تمدید قطعی سریال librarians - 1393-10-26 11:08:00
تمدید سریال جدید شبکه E! - 1393-10-26 01:57:00
جدیدترین اخبار شبکه ABC - 1393-10-26 01:46:00
اخبار سریال جدید CBS - 1393-10-25 20:46:00
سریال BENCHED کنسل شد - 1393-10-25 13:59:00
NASHVILE تمدید خواهد شد - 1393-10-25 10:41:00
تمدید دو سریال جدید FOX - 1393-10-24 23:08:00
تاریخ پخش سریال BOSCH - 1393-10-24 19:33:00
تمدیر سریال the fosters - 1393-10-24 01:54:00
ادامه سریال dexter فعلا امکان ندارد - 1393-10-23 20:16:00
تمدید سریال shameless - 1393-10-23 10:44:00
- 1393-10-23 10:37:00
تایید ادامه سریال twin peaks - 1393-10-23 10:29:00
تمدید سریالهای CBS - 1393-10-22 20:47:00
لیست کامل برندگان گلدن گلوب 2015 - 1393-10-22 11:10:00
تمدید سریالهای مختلف شبکه THE CW - 1393-10-22 01:12:00
تاریخ پخش سریالهای شبکه THE CW - 1393-10-21 21:09:00
تاریخ پخش سریال FINDING CARTER - 1393-10-21 10:31:00
اخبار اسپین اف سریال BREAKING BAD - 1393-10-21 01:20:00
تاریخ پخش سریال MAD MEN - 1393-10-20 20:40:00
تایید سریال جدید NETFLIX - 1393-10-20 18:17:00
تمدید سریال انیمیشن BOBS BURGER - 1393-10-20 15:51:00
تمدید سریال fortitude - 1393-10-20 11:05:00
the returned بازسازی شده متفاوت خواهد بود . - 1393-10-20 01:51:00
تاریخ پخش فصل سوم سریال BATES MOTEL - 1393-10-20 01:06:00
تاریخ پخش فصل پنجم سریال game of thrones مشخص شد - 1393-10-19 10:15:00
وضعیت سریال strike back مشخص شد - 1393-10-19 10:09:00
اخبار فصل دوم سریال FARGO - 1393-10-19 10:07:00
تاریخ پخش سریال WOLF HALL - 1393-10-18 18:18:00
NETFLIX تمدید سریال مارکوپولو رو تایید کرد . - 1393-10-17 23:26:00
- 1393-10-17 23:16:00
تاریخ پخش سریال daredevil - 1393-10-17 23:11:00
تاریخ پخش سریال جدید netflixمشخص شد - 1393-10-17 21:11:00
person of interest تا فصل ششم ؟ - 1393-10-17 18:40:00
justified چگونه پایان خواهد یافت؟ - 1393-10-17 18:15:00
سریال COVERT AFFAIRS کنسل شد - 1393-10-17 10:06:00
سریال forever به کنسلی نزدیک شد. - 1393-10-16 23:29:00
تمدید سریال broad church قوت گرفت - 1393-10-16 18:24:00
تمدید سریال GIRLS - 1393-10-16 10:38:00
تاریخ پخش THE RETURNED مشخص شد - 1393-10-16 01:37:00
the after کنسل شد - 1393-10-15 21:31:00
سریالی در موضوع هکرها ساخته خواهد شد - 1393-10-15 21:12:00
- 1393-10-14 18:35:00
ساخت فیلم سریال معروف HBO - 1393-10-14 01:45:00
10 سریال برتر سال 2014 از نگاه سایتهای خارجی - 1393-10-12 15:16:00
DARED EVIL تمدید شد - 1393-10-09 10:38:00
revenge چگونه پایان خواهد یافت؟ - 1393-10-08 23:30:00
زمان پخش فصل های جدید سریالهای مطرح در سال 2015 - 1393-10-08 22:56:00
دستگیری صاحبان سایت pirate bays - 1393-10-08 19:42:00
رکورد دانلود غیر قاونی سریالها در سالی که گذشت.... - 1393-10-08 13:22:00
تمدید سریال doctor who - 1393-10-05 01:31:00
وضعیت سریال constantine - 1393-10-04 19:54:00
تمدید سریال ماورایی شبکه fox - 1393-10-03 18:00:00
- 1393-10-02 20:39:00
خبر جدید از اسپین اف سریال the walking dead - 1393-10-02 18:48:00
فصل دوم broad church چگونه خواهد بود؟ - 1393-10-02 17:07:00
NETFILX حق پخش PRETTY LITTLE LIARS رو بدست اورد - 1393-10-02 12:00:00
عکسهایی از سریال AGENT CARTER - 1393-10-01 23:20:00
نظر رئیس شوتایم در مورد سریال هوملند - 1393-10-01 22:35:00
تاریخ پحش فصل سوم سریال درام شبکه OWN TV - 1393-10-01 16:31:00
عکسهای جدیدی از فصل دوم سریال broad church - 1393-10-01 01:49:00
سریال جدید شبکه USA - 1393-09-28 22:11:00
تاریخ پخش فصل سوم سریال BANSHEE - 1393-09-28 20:36:00
تاریخ پخش فصل سوم سریال ORPHAN BLACK - 1393-09-28 13:47:00
تمدید سریال THE FALL - 1393-09-28 13:43:00
شروع نا امید کننده سریال hart of dixie - 1393-09-28 10:19:00
اخرین تصویر از اسپین اف سریال BREAKING BAD - 1393-09-27 23:35:00
سریال جدید ABC FAMILY - 1393-09-27 21:56:00
THE MISSING تمدید شد - 1393-09-26 12:09:00
تاریخ پخش فصل سوم سریال VIKINGS - 1393-09-25 23:26:00
دو سریال جدید logo tv - 1393-09-25 19:55:00
Criminal Minds و ساخت spinoff - 1393-09-22 18:40:00
مارکوپولو سریال جدید netflix - 1393-09-21 22:17:00
اخبار فصل دوم سریال MURDER IN THE FIRST - 1393-09-21 10:17:00
GOOGLE PLAY هم اعلام کرد ... - 1393-09-20 21:24:00
کاندیداهای The 72nd Annual Golden Globe Awards - 1393-09-20 19:26:00
بازیگران نقش اول فصل دوم سریال fargo - 1393-09-19 23:45:00
- 1393-09-19 18:05:00
تاریخ پخش سریال جدید شبکه fox - 1393-09-19 17:12:00
10سریال پرمخاطب از نگاه قیسبوک - 1393-09-18 23:47:00
تمدید سه سریال TRUTV - 1393-09-18 23:31:00
تمدیدی سریال Rizzoli And Isles - 1393-09-18 20:53:00
امشب قسمت سیزدهم از فصل پنجم سریال pretty little liars - 1393-09-18 20:47:00
لیست کنسلی های بالای90درصد - 1393-09-18 14:31:00
کنسلی سریال TakePart Live - 1393-09-18 14:24:00
اخبارتمدیدی دو سریال - 1393-09-18 10:58:00
تمدید سریال THE LEAGUE - 1393-09-18 01:32:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال The Musketeers - 1393-09-17 02:44:00
بهبود ریت بیننده سریال THE100 - 1393-09-15 20:59:00
GRACEPOINT کنسل شد - 1393-09-15 10:59:00
اضافه شدن سه بازیگر دیگر به سریال TRUE DETECTIVE - 1393-09-15 05:43:00
اولین سریال درام شبکه E! - 1393-09-14 01:52:00
Cliff Curtis نقش اول اسپین اف سریال THE WALKING DEAD - 1393-09-14 01:35:00
تمدید سریال LEGENDS - 1393-09-14 01:26:00
تمدید سریال جدید BBC AMERICA - 1393-09-13 19:43:00
توضیحات ضروری در مورد SPIN-OFF سریال THE WALKING DEAD - 1393-09-13 16:45:00
تمدید سریال کمدی HBO - 1393-09-12 20:24:00
ارائه سریال the wire با کیفیت HD - 1393-09-12 12:17:00
اولین تصویر دریافتی کانال amc در ایران - 1393-09-12 01:48:00
تاریخ بازگشت دوباره سریال THE WALKING DEAD - 1393-09-11 11:27:00
تاریخ پخش فصل سوم سریال house of cards - 1393-09-10 21:16:00
تغییر در پخش دو سریال شوتایم - 1393-09-09 18:30:00
کنسلی سریال matador - 1393-09-09 01:39:00
کنسلی یک سریال جدید - 1393-09-06 12:13:00
تمدید سریال جدید شبکه itv - 1393-09-05 17:39:00
بازیگران جدید فصل سوم سریال orphan black - 1393-09-05 14:48:00
دو خبر از شبکه ABC - 1393-09-04 12:19:00
کنسلی یک سریال قبل از پخش - 1393-09-03 23:42:00
وضعیت نامشخص سریال constantine - 1393-09-03 13:50:00
سریال Unbreakable Kimmy Schmidt به NETFLIX منتقل شد - 1393-09-01 12:08:00
Steve McQueen برای HBO سریال میسازد - 1393-09-01 11:58:00
سریال جدید شبکه CINEMAX - 1393-08-30 14:12:00
DALLAS همچنان کنسل ماند - 1393-08-29 09:59:00
سریال جدید HBO با شرکت تام هاردی - 1393-08-28 20:18:00
- 1393-08-28 19:35:00
- 1393-08-27 10:55:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال broad church - 1393-08-26 17:40:00
فصل پایانی سریال Two and a Half Men - 1393-08-26 13:03:00
کنسلی یک سریال توسط شبکه CBS - 1393-08-24 10:33:00
کنسلی یک سریال توسط شبکه TNT - 1393-08-23 15:52:00
تمدید سریال LONGMIRE توسط NETFLIX?? - 1393-08-23 10:24:00
تاریخ شروع مجدد سریال دروغگویان کوچولوی زیبا - 1393-08-22 12:44:00
تمدید سریال THE SIMPSONS - 1393-08-21 12:51:00
کنسلی سریال کمدی شبکه TNT - 1393-08-21 01:27:00
تمدید سریال GRACELAND - 1393-08-20 23:42:00
سریال جدید شبکه starz - 1393-08-20 11:33:00
اخبار تمدیدی سه سریال مطرح - 1393-08-20 01:26:00
سریال Anger Management پایان میابد - 1393-08-18 13:32:00
سریال جدید شبکه ABC FAMILY - 1393-08-17 18:31:00
ادرس جدید وبلاگ سریال باز - 1388-08-17 18:29:00
تمدید سریال hell on wheels - 1393-08-17 16:11:00
اخرین اخبار از تمدیدی و کنسلی سریالها - 1393-08-16 23:32:00
سریال chaising life تمدید شد - 1393-08-15 23:43:00
AMC چندروز اینده در ماهواره هاتبرد - 1393-08-15 20:08:00
DOWN TON ABBEY تمدید شد - 1393-08-15 20:04:00
Royal Pains برای دو فصل دیگر تمدید شد - 1393-08-15 14:02:00
سریال Witches of East End کنسل شد - 1393-08-14 18:24:00
دو خبر از تمدیدی و کنسلی سریالها - 1393-08-12 19:11:00
کنسلی دو سریال شبکه NBC - 1393-08-10 11:04:00
THE DIVIDE کنسل شد - 1393-08-08 23:52:00
تاریخ پخش فصل دوم سریال THE FALL - 1393-08-08 13:06:00
mtv سریال scream رو تایید کرد - 1393-08-07 22:55:00
- 1393-08-06 23:38:00
اخرین اخبار از سریالهای جدید شبکه CBS - 1393-08-06 10:07:00
اغاز حرکت AMC به سمت اروپا و خاورمیانه - 1393-08-05 18:58:00
سریال Manhattan Love Story کنسل شد - 1393-08-03 14:22:00
شروع نه چندان خوب سریال THE 100 - 1393-08-02 21:58:00
ABC و سفارش قسمتهای بیشتر سریالهای در حال پخش - 1393-08-02 11:59:00
فصل پانزدهم CSI فصل پایانی ؟ - 1393-08-01 20:47:00
THE FLASH سفارش یک فصل کامل گرفت - 1393-07-30 14:45:00
THE BRIDGE US کنسل شد - 1393-07-30 01:41:00
تمدید سریال جدید شبکه syfy - 1393-07-29 01:20:00
STAR WARS HD کانال جدید اسکای المان - 1393-07-27 23:33:00
سریال THE LOTTERY کنسل شد - 1393-07-26 14:41:00
شروع خوب سریال THE AFFAIR - 1393-07-26 14:33:00
KINGDOM سریال محبوب شبکه DIRECTV - 1393-07-26 01:16:00
TOP OF THE LAKE بازمیگردد - 1393-07-24 21:20:00
سریال REVENGE هم در خطر کنسلی قرار گرفت - 1393-07-23 23:44:00
فارل ویلیامز در تیم داوری THE VOICE US - 1393-07-22 21:45:00
تمدید سریال جدید شبکه WGN - 1393-07-22 18:58:00
کمپانی turner و راه اندازی شبکه جدید پخش کارتون - 1393-07-22 18:03:00
GRACEPOINT در خطرکنسلی قرار گرفت - 1393-07-22 12:54:00
برنامه talking dead هم رکورد زد - 1393-07-22 12:28:00
رکورد بیننده در شروع فصل پنجم سریال the walking dead - 1393-07-22 07:26:00
اخرین اخبار سریالهای امریکایی - 1393-07-22 06:49:00
پاسخ به تمامی سوالات شما در زمینه سریال - 1398-07-21 23:41:00